fbpx
Kansainvälisen kaupan sopimukset (1 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Kansainvälisen kaupan sopimukset (1 pv)

EUR

16.02.2017, Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinki Ruoholahdenranta 3, Helsinki 6 joulukuun, 2016 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Kansainvälinen liiketoiminta , Laadunvarmistus , Lakitieto

Kurssilla opitaan olennaisimmat asiat kansainvälisen kaupan sopimuksista ja käydään läpi kansainvälisen kaupan tärkeimmät sopimukset, kuten jälleenmyynti- ja agenttisopimukset, lisenssisopimukset, hankintasopimukset ja yhteistyösopimukset.

Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, joita yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimuksia ulkomaan kaupassa sekä opastetaan oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen kansainvälisessä kaupassa ja opastetaan osallistujia huomioimaan kansainvälisen sopimusneuvottelun erityispiirteet. Osallistujat oppivat lukemaan ja tulkitsemaan sopimusten tärkeimpiä ehtoja ja välttämään kansainvälisen kaupan sudenkuopat.

Suomalaisilla yrityksillä on usein puutteita sopimuskäytännöissä ja merkittäviä toimituksia, hankintoja ja yhteistyösuhteita hoidetaan suullisilla sopimuksilla tai puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla. Yrityksillä on yleensä tarvetta kehittää sopimuskäytäntöjä ja näin välttää kansainväliseen kauppaan liittyviä riskejä.

Yritykset saavat mallikokoelman ulkomaankaupan sopimusmalleista ja neljän kuukauden ajan help desk -tyyppisen maksuttoman puhelinneuvonnan kansainvälisen kaupan sopimuksiin liittyen. Neuvontapalvelulla on tarkoitus auttaa yrityksiä eteenpäin koulutuksen aikana esiin nousseiden kysymysten ratkaisemisessa. Puhelinneuvonta on tyypiltään tukevaa ja kartoittavaa, eikä sisällä asiakirjojen analysointia tai muuta erillistä toimeksiantoa edellyttävää juridista työtä tai perehtymistä.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka ovat tekemisessä yrityksen ulkomaankaupan sopimusasioiden kanssa. Näitä ovat muun muassa yritysten toimitusjohtajat, vientipäälliköt, myyntijohtajat ja hankintatehtävissä toimivat henkilöt.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan oikeita sopimuskäytäntöjä ja opastaa yritykset myös välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita ulkomaan kaupassa.

Kouluttajat
Petri Nevalainen
Petri Nevalainen
Paul Herring
Paul Herring

Kouluttajina toimivat asianajaja, KTM Petri Nevalainen sekä lakimies Paul Herring Asianajotoimisto Applex Oy:stä. He ovat avustaneet menestyksekkäästi satoja suomalaisia yrityksiä vientikaupan sopimusasioissa.

Kurssi on osin englanninkielinen. OHJELMA

torstai 16.2.2017

09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.30 Päivän ohjelman esittely

09.45 Sopimusriskien hallinta ulkomaankaupassa ja kansainvälinen kauppalaki

– Ulkomaankaupan sopimusriskien hallinta

– Kansainvälinen kauppalaki (CISG) ja sen soveltaminen

10.45 Tauko

11.00 Kansainvälinen juridiikka ja sopimukset

– Sopimuksen syntyminen ja sopimusten ehdot

– Yleiset myynti- ja ostoehdot

11.30 Lounas

12.15 Kansainvälisen kaupan sopimusmallit – käytännön harjoitus

– Agentti- ja jälleenmyyntisopimukset

– Hankintasopimukset

– Salassapitosopimus (NDA)

12.45 Yleisten sopimusehtojen laatiminen ja käyttö ja riitojen ratkaisu

– Yleisten sopimusehtojen käyttö

– Tehokas liikeriitojen ratkaisu ja tuomioiden täytäntöönpano

Kansainvälisen kaupan case-harjoitus

– Osiossa käydään läpi viisi käytännön oikeustapausta, jotka on valittu kuvaamaan kurssilla käsiteltyjä ongelmatilanteita konkreettisessa case-muodossa

14.00 Kahvi

14.15 Lisenssisopimukset ja neuvottelustrategia Yhdysvaltojen kauppasopimuksissa (esitys englanniksi)

– Yleisesti huomioitavia sopimusehtoja

– Neuvottelustrategia ja kulttuurierot

– Lisenssisopimukset

– Vastuut ja vastuunrajoitukset

– Oikeuspaikka ja sovellettava laki

15:15 Päätöskeskustelu

15:30 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:

Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki.

Hinta:

597,00 /hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset:

(Osallistujat samasta organisaatiosta) 2 hlöä tai enemmän 497,00 /hlö.

Tilaisuuden peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja