Aalto EE järjestää nyt koulutuksen:

Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen (3 pv)

Ajanmukaiset työkalut veroriskien ennakointiin ja hallintaan
Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen -valmennusohjelma tarjoaa kattavan kokonaiskuvan kansainvälisen yritystoiminnan verotuksesta ja ajankohtaisista muutostrendeistä. Ohjelman aikana pureudutaan syvällisesti erityisesti siirtohinnoitteluun liittyviin kysymyksiin sekä tarjotaan välineitä siirtohinnoittelun riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hallintaan. Ohjelma kehittää paitsi osallistujan omaa asiantuntijuutta, myös yrityksen strategisen verosuunnittelun käytänteitä.

Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen –ohjelma tarjoaa vero- ja talousasioiden hallinnasta vastaaville asiantuntijoille ajanmukaiset työkalut veroriskien ennakointiin ja hallintaan. Koulutus kattaa yritysverotuksen ajankohtaisimmat aiheet siirtohinnoittelusta veroriitojen ratkaisuun. Aiheita tarkastellaan sekä verostrategian että päivittäisen toiminnan näkökulmista.

– Vuoden 2017 ohjelman osallistujista 100 % suosittelisi ohjelmaa muille.
– Vuoden 2017 ohjelman osallistujat arvioivat ohjelman valmentajien asiantuntemuksen arvosanalla 5,7/6,0.
– Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA –ohjelmaan.

Ohjelman hyödyt
Ohjelma auttaa hahmottamaan tyypillisimpiä tapoja mitata ja hallita kansainväliseen yritysverotukseen liittyviä mahdollisuuksia sekä riskejä. Koulutuksessa saat kokonaiskäsityksen veroriitojen ehkäisyyn käytettävissä olevista keinoista sekä mahdollisuuksista parantaa yhteistyötä veroviranomaisten kanssa ja omaksut välineitä organisoida konsernin treasury -toiminto verotuksellisesti kestävällä tavalla. Ohjelman jälkeen hallitset keskeiset kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenetelmät

– Saat kokonaiskuvan keskeisimmistä yritysten verotukseen vaikuttavista kehityssuuntauksista
– Omaksut yritysten veroriskien hallintaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset vaatimukset sekä yleisimmin käytössä olevat tavat mitata ja hallita verotukseen liittyviä mahdollisuuksia sekä riskejä
– Lisäät ymmärrystäsi kansainvälisessä ympäristössä toimivien yritysten liiketoimintamallien sekä verolainsäädännön ja siirtohinnoittelun liittymäkohdista
– Vahvistat osaamistasi rahoituksen markkinaehtoisuuteen liittyvistä perusperiaatteista sekä saat välineitä konsernin treasury -toiminnon organisoimiseksi verotuksellisesti kestävällä tavalla
– Hallitset aineettomien oikeuksien tunnistamiseen, käsittelyyn ja arvostamiseen liittyvät siirtohinnoittelun perusperiaatteet


Kenelle?
Verojohtajat, talousjohtajat, Group Controllerit, lakiasiainjohtajat sekä muut vero- ja siirtohinnoittelukysymysten kanssa työskentelevät asiantuntijat.

Ohjelma on suunnattu henkilöille jotka haluavat käyttöönsä vahvan työkalupakin yrityksensä kansainvälisten verokysymysten hallintaan ja johtamiseen. Ohjelma soveltuu kaikille kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaville yrityksille yrityskoosta riippumatta.


Kouluttajat:

Tomi Viitala
Tomi Viitala toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen erityisosaamisalueettaan on kotimainen ja kansainvälinen yritysverotus sekä veropolitiikka.

Viitala on aikaisemmin työskennellyt muun muassa veroasiantuntijana EY:llä, jossa hän toimi yritysveropalveluiden vetäjänä, veroasiantuntijana Keskuskauppakamarissa ja valtiovarainministeriön vero-osastolla. Hän on lisäksi verotuksen oikaisulautakunnan jäsen.

Tomilla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Turun kauppakorkeakoulusta.

Petteri Rapo
Petteri Rapo toimii toimitusjohtajana ja siirtohinnoitteluun erikoistuneena asiantuntijana kansainvälisten yritysten neuvontaan erikoistuneessa Alder & Sound Oy:ssä.

Viime vuosien aikana Rapo on erikoistunut vaativiin siirtohinnoittelutoimeksiantoihin erityisesti aineettomiin omaisuuseriin, rahoitustransaktioihin sekä kehittyviin markkinoihin liittyen. Asiantuntijatyön lisäksi hänellä on myös aiempaa työkokemusta kansainvälisten konsernien talous- ja rahoitustoiminnoista.

Sami Laaksonen
Sami Laaksonen on Verohallinnon johtava veroasiantuntija siirtohinnoitteluasioissa. Hän työskennellyt siirtohinnoittelutehtävissä vuodesta 1999.

Tällä hetkellä Laaksonen vastaa siirtohinnoittelua koskevista verosopimusten keskinäisistä sopimusmenettelyistä (MAP), joilla poistetaan toisen valtion kanssa neuvottelemalla yksittäiset kaksinkertaisen verotuksen tilanteet. Tehtävään kuuluu myös sopia ennakollisesti toisen valtion kanssa yritysten vaikeista siirtohinnoitteluasioista siirtohinnoittelun ennakkosopimuksella (APA). Sami on Suomen edustaja OECD:n siirtohinnoittelua käsittelevässä työryhmässä, joka on laatinut siirtohinnoittelun maailmanlaajuisena tulkintalähteenä käytettävät OECD:n siirtohinnoitteluohjeet. Hän on kirjoittanut Verohallinnon Siirtohinnoittelun dokumentointi –ohjeen.

Lari Hintsanen
Lari Hintsanen on Deloitten osakas. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus kansainvälisestä verotuksesta, yritysverotuksesta ja siirtohinnoittelusta.

Ennen siirtymistään Deloittelle hän toimi Nokian globaalina verojohtajana. Hintsanen on lisäksi mukana useissa eri verotusta koskevissa yhteistyöryhmissä.OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Ohjelma koostuu kolmen päivän mittaisesta lähiopetusjaksosta, jaksoa edeltävistä ennakkolukemistoista ja ennakkotehtävästä sekä koulutuspäivien jälkeen työstettävästä jälkitehtävästä. Tehtävien painopiste on opitun soveltamisessa osallistujan oman työkontekstin haasteisiin ja yritysverotuksen käytänteiden kehittämiseen. Lähiopetuksessa sisältöjä käsitellään asiantuntijaluentojen, case-työskentelyn ja ryhmäkeskustelujen avulla.

Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen -ohjelman laajuus on 4,5 opintopistettä (ECTS) ja opinnot on mahdollista liittää osaksi Aalto Executive MBA tai Aalto MBA -opintoja neljän vuoden ajan suorituksesta.

Koulutuspäivät

—-

18.09.2019
Verotuksen muutostrendit ja veroriskien hallinta

– Verotuksen kansainväliset muutostrendit
– Verokilpailu ja protektionismi
– Verokilpailun vaikutukset suomalaisille yrityksille
– Veroriskien hallintaan liittyvät trendit ja muutospaineet
– Taloudellinen raportointi, ml. maakohtainen raportointi
– Sisäisen tarkastukset vaatimukset
– Sijoittajien vaatimukset
– Verolainsäädännön muuttuneet vaatimukset
– Veroriskien hallinnan työvälineet
– Trendien vaikutukset kansainvälisten yritysten verostrategiaan

—-

19.09.2019
Siirtohinnoittelu

– Liiketoimintamallit ja siirtohinnoittelu: Konsernin arvonmuodostuksen sekä taloudellisten riskien vaikutus siirtohinnoittelupolitiikkaan
– Riskien kontrollointi – sopimusperusteisesta tarkastelusta toimintojen analysointiin
– Rahoituksen siirtohinnoittelukysymykset
– Erillisyhtiö- ja markkinaehtoperiaatteiden erikoispiirteet konsernin sisäisessä rahoituksessa
– Viimeaikaisia oikeustapauksia ja muita huomioitavia seikkoja rahoitustransaktioiden markkinaehtoista sisäistä hinnoittelua määriteltäessä
– Aineettomat oikeudet siirtohinnoittelussa: OECD:n BEPS-hankkeen myötä laajeneva käsitepiiri
– Aineettomien omaisuuserien markkinaehtoinen arvonmääritys
– Aineettomat oikeudet ja palvelut keskitetyssä toimintamallissa: konseptiveloitusten (concept fee) ja muiden erikoisjärjestelyjen hyödyntäminen konsernin sisäisissä järjestelyissä

—-

20.09.2019
Veroriitojen ehkäisy ja ratkaisu

– Siirtohinnoitteludokumentoinnin tarkoitus, vaatimukset ja kehittäminen
– Päivittäisten siirtohinnoitteluprosessien, -ohjeistusten sekä sisäisten sopimusten merkitys hinnoitteluriskien ja riitojen ennaltaehkäisyssä
– Ennakkoratkaisut ja monenkeskiset hinnoittelusopimukset (APA)
– Eri verolajien (välillinen ja välitön verotus, lähdeverotus) ja siirtohinnoittelun yhtymäkohdat
– Riidanratkaisun keinot
– Verotusmenettelyn keskeisimmät muutokset
– Keskinäisen sopimusmenettelyn (MAP) hallinta
– Pakollinen arbitraatiomenettely
– Päivittäisen toiminnan jatkaminen ja lisäriskien ehkäisy mahdollisten oikeus- ja riidanratkaisuprosessien ollessa vielä käynnissä

—————————-

Koulutuspaikka:
Aalto EE, Mechelininkatu 3 C, 00100 Helsinki

Ajankohta:
18.-20.09.2019

Hinta:
3 590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Early Bird -hinta:
3 290 euroa
(+ alv) on voimassa 14.06.2019 saakka. 15.06.2019 alkaen ohjelman hinta on 3 590 euroa (+ alv).

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 23.08.2019 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.