Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Kansainväliset kauppasopimukset (3 h)

Tietoisku kansainvälisten tavara- ja palvelusopimusten ehdoista


Nyt ajankohtainen, päivitetty tietopaketti!
Onko yrityksellänne puutteita sopimuskäytännöissä?
Hoidetaanko teillä merkittäviä toimituksia, hankintoja ja yhteistyösuhteita suullisilla sopimuksilla tai puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla?
Haluatko oppia välttämään kansainväliseen tavara- ja palvelukauppaan liittyviä riskejä ja ongelmatilanteita?

Kansainväliset kauppasopimukset -koulutuksessa opit olennaisimmat asiat kansainvälisen tavara- ja palvelukaupan sopimuksista. Opit välttämään sopimusten sudenkuopat ja sopimusriskit.


Kenelle
Kansainväliset kauppasopimukset -koulutus soveltuu kaikille, jotka ovat tekemisessä yrityksen ulkomaankaupan tavara- ja palvelusopimusasioiden kanssa – esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, vientipäälliköt, myyntijohtajat ja hankintatehtävissä toimivat henkilöt.


Hyödyt
– opit kuinka noudattaa oikeita sopimuskäytäntöjä
– opit tunnistamaan tyypillisimmät ongelmatilanteet, joita yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimuksia kansainvälisessä tavara- ja palvelukaupassa
– saat opastusta oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen kansainvälisessä kaupassa
– opit huomioimaan kansainvälisen sopimusneuvottelun erityispiirteet
– opit tulkitsemaan ja lukemaan sopimusten tärkeimpiä englanninkielisiä ehtoja ja välttämään kansainvälisten kauppasopimusten sudenkuopat ja niistä aiheutuvat sopimusriskit


Kouluttaja

Petri Nevalainen, Sopimus- ja lakiasioiden asiantuntija, Kansainväliset kauppasopimukset -kouluttaja

Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen, Smartius Oy. Hän on avustanut suomalaisia yrityksiä kansainvälisen kaupan sopimusasioissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan.
Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.

Palautetta aikaisemmista koulutuksista:
– ”Tiivis ja hyvin organisoitu tietopaketti.”
– ”Erittäin tärkeä ja ajankohtainen aihe.”
– ”Hyvät luennointitaidot!”
– ”Paljon ajateltavaa ja uutta tärkeää tietoa.”
– ”Sujuva ja selkeä esitystapa!”
– ”Hyvää tietoa sopimuksista ja sopimisesta.”
– ”Pätevä kouluttaja.”
– ”Hyvin rytmitetty koulutus.”
– ”Sain hyvät perustiedot ja kertauksen aiheeseen.”
– ”Hyviä esimerkkejä!”


Kansainväliset kauppasopimukset -koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


OHJELMA

08.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
09.00 Koulutus alkaa
12.00 Koulutus päättyy
– pidämme lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa

 

Sisältö

Sopimusriskien hallinta ulkomaankaupassa ja kansainvälinen kauppalaki
– Ulkomaankaupan sopimusriskien hallinta
– Kansainvälinen kauppalaki (CISG) ja sen soveltaminen irtaimen kaupassa

Kansainvälinen juridiikka ja sopimusehdot tavaran kaupassa
– Sopimuksen syntyminen ja sopimusten ehdot
– Sovellettava laki
– Virhe- ja viivästystilanteet kansainvälisessä tavarakaupassa ja niiden seuraamukset
– Vastuunrajoitusehdot – välittömien ja välillisten vahinkojen ero ja korvausvastuun rajoittaminen

Yleisten sopimusehtojen laatiminen ja käyttö sekä riitojen ratkaisu kansainvälisissä kauppasopimuksissa
– Yleisten sopimusehtojen käyttö kansainvälisessä kaupassa
– Tehokas liikeriitojen ratkaisu ja tuomioiden täytäntöönpano

Kansainväliset palvelusopimukset
– Sopimusten syntyminen ja huomioita sopimisesta
– Neuvoteltavat seikat ja vaaranpaikat: mihin kannattaa varautua ja mitä välttää?
– Vastuutilanteet ja vastuunrajoitukset palvelusopimuksissa
– Sovellettava laki ja liikeriitojen ratkaisupaikka

Aikaa kysymyksille ja keskustelulle


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus Zoom-alustalla.
– Voit kysyä ja kommentoida koulutuksen aikana. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.

Ajankohta:
keskiviikko 23.11.2022 klo 9-12

Hinta:
397 euroa /hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 357 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 297 euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Kansainväliset kauppasopimukset (3 h) -koulutukseen 23.11.2022, Etäkoulutus
Hlö(ä)