Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Kansainväliset kauppasopimukset (1 pv)

Tehokas tietopaketti kansainvälisten tavara- ja palvelusopimusten ehdoista

Onko yrityksellänne puutteita sopimuskäytännöissä?
Hoidetaanko teillä merkittäviä toimituksia, hankintoja ja yhteistyösuhteita suullisilla sopimuksilla tai puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla?
Haluatteko oppia välttämään kansainväliseen tavara- ja palvelukauppaan liittyviä riskejä ja ongelmatilanteita?

Tässä koulutuksessa opit olennaisimmat asiat kansainvälisen tavara- ja palvelukaupan sopimuksista sekä välttämään niiden sudenkuopat.


Kenelle
Kaikille, jotka ovat tekemisessä yrityksen ulkomaankaupan tavara- ja palvelusopimusasioiden kanssa – esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, vientipäälliköt, myyntijohtajat ja hankintatehtävissä toimivat henkilöt.


Hyödyt
– opit millaisia ovat kansainvälisen kaupan tärkeimmät sopimukset, kuten jälleenmyynti- ja agenttisopimukset, hankintasopimukset, konsulttisopimukset ja salassapitosopimukset
– opit tunnistamaan tyypillisimmät ongelmatilanteet, joita yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimuksia kansainvälisessä tavara- ja palvelukaupassa
– saat opastusta oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen kansainvälisessä kaupassa
– opit huomioimaan kansainvälisen sopimusneuvottelun erityispiirteet
– opit tulkitsemaan ja lukemaan sopimusten tärkeimpiä englanninkielisiä ehtoja ja välttämään kansainvälisten kauppasopimusten sudenkuopat


Kouluttaja

Sopimus- ja lakiasioiden asiantuntija Petri Nevalainen

Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen, Smartius Oy. Hän on avustanut suomalaisia yrityksiä kansainvälisen kaupan sopimusasioissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan.
Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.


Ohjelma

09.15 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

09.30 Koulutus alkaa

Sopimusriskien hallinta ulkomaankaupassa ja kansainvälinen kauppalaki
– Ulkomaankaupan sopimusriskien hallinta
– Kansainvälinen kauppalaki (CISG) ja sen soveltaminen irtaimen kaupassa

Kansainvälinen juridiikka ja sopimusehdot tavaran kaupassa
– Sopimuksen syntyminen ja sopimusten ehdot
– Sovellettava laki
– Virhe- ja viivästystilanteet kansainvälisessä tavarakaupassa ja niiden seuraamukset
– Vastuunrajoitusehdot – välittömien ja välillisten vahinkojen ero ja korvausvastuun rajoittaminen

11.00 – 12.00 Lounastauko

Kansainvälisen kaupan sopimusmallit – käytännön harjoitus sopimusehdoista ja terminologiasta
– Agentti- ja jälleenmyyntisopimukset kansainvälisessä tavarakaupassa

Yleisten sopimusehtojen laatiminen ja käyttö sekä riitojen ratkaisu kansainvälisissä kauppasopimuksissa
– Yleisten sopimusehtojen käyttö kansainvälisessä kaupassa
– Tehokas liikeriitojen ratkaisu ja tuomioiden täytäntöönpano

Kansainväliset palvelusopimukset
– Sopimusten syntyminen ja huomioita sopimisesta
– Konsulttisopimukset, suunnittelusopimukset ja huoltosopimukset
– Neuvoteltavat seikat ja vaaranpaikat: mihin kannattaa varautua ja mitä välttää?
– Vastuutilanteet ja vastuunrajoitukset palvelusopimuksissa
– sovellettava laki ja liikeriitojen ratkaisupaikka

Aikaa kysymyksille

14:30 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.

Ajankohta:
torstai 7.10.2021

Hinta:
597 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 497 euroa euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.