Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Käräjät 2018 (1 pv)

Käräjät on Edilex Pron joka toinen vuosi järjestämä juridiikan ajankohtaistapahtuma. Tapahtuma kokoaa yhteen asiantuntijat oppimaan ja verkostoitumaan ajankohtaisten juridisten aiheiden äärelle.

Teknologia ja digitalisaatio muuttavat maailmaa kovaa vauhtia, mutta ihminen ei välttämättä muutu samaa tahtia. Myös organisaatiot tuppaavat muuttumaan erityisen hitaasti. Miten yksilö ja organisaatiot selviävät muutospaineissa ja riskitilanteissa?

Aamupäivän kouluttajat
Aamun keynote-puheenvuoroissa tulevaisuudentutkija Ilkka Halava ja aivotutkija Katri Saarikivi valottavat, millaisia ominaisuuksia tulevaisuuden työntekijöiltä ja organisaatioilta vaaditaan.


OHJELMA

Kuudetta kertaa järjestettävä Käräjät-tapahtuma koostuu yhteisestä aamupäivästä sekä iltapäivän ohjelmalinjoista. Tämän vuoden ohjelma keskittyy entistä enemmän iltapäivän asiapitoisiin ohjelmalinjoihin.

8:30 Aamiaistarjoilu

9:15 Ilkka Halava
Ilkka Halava on tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja ja Prime Frontier Oy:n sekä Future Works Oy:n toimitusjohtaja. Hän on asiantunteva ja valovoimainen puhuja, yritysvalmentaja ja monen organisaation luottosparraaja. Sosiokulttuurisen tutkimuksen ja soveltavan tulevaisuustutkimuksen välineillä Halava tekee tulevaisuuden kehityskuluista ymmärrettävää päätöksentekomaastoa ja ohjaa uusien mallien, konseptien ja läpimurtojen tekijöitä löytämään omat maalinsa – ja saavuttamaan ne.

09:45 Katri Saarikivi
Katri Saarikivi on aivotutkija ja tiiminvetäjä Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Katri tutkii työssään tarkkaavaisuuteen, empatiaan ja hyvään vuorovaikutukseen liittyviä aivomekanismeja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, millä tavalla nämä mekanismit toimivat netin yli tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Katri on jo vuosia toiminut työnsä ohessa tieteen popularisoijana ja auttanut työorganisaatioita hyödyntämään uusinta tutkimustietoa.

ILTAPÄIVÄOHJELMAT

—-

Työoikeus
Työoikeuslinjalla perehdymme asiantuntijapuheenvuoroissa työelämän ongelmatilanteisiin sekä työoikeuden ajankohtaisimpiin muutoksiin. Linjalla käsittelemme työn henkisen kuormituksen sääntelyä, alisuoriutumista sekä työlainsäädännön ja oikeuskäytännön tärkeimpiä muutoksia ja tulkintalinjoja.

OHJELMA:

10.40 Linjan avaus
Timo Jarmas
, osakas, asianajaja, varatuomari, Eversheds Asianajotoimisto Oy

10.45 Työn psykososiaalisen kuormituksen sääntely
Jenny Rintala
, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
– Mitä työn psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työturvallisuuslakia sovellettaessa
– Työn psykososiaalisiin kuormitustekijöihin liittyvät työnantajan yleiset velvollisuudet
– Työturvallisuuslain 25 §:ssä säädetty työnantajan toimintavelvollisuus, kun yksilö kuormittuu työssä terveyttään vaarantavalla tavalla.

11.25 Ajankohtaista työlainsäädännössä
Nico Steiner
, vanhempi hallitussihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö

12.15 LOUNAS
13.15 Työoikeuden käsitteet: merkitys eri yhteyksissä ja tulkinta ajankohtaisessa oikeuskäytännössä
Timo Jarmas
, osakas, asianajaja, varatuomari, Eversheds Asianajotoimisto Oy

14.15 KAHVITAUKO
14.40 Alisuoriutuminen työelämässä
Seppo Koskinen
, OTT, VTK, professori Turun yliopisto
– työnantajan ennakolliset velvollisuudet alisuoriutumistilanteissa
– irtisanomiskynnyksen ylittyminen: esimerkkejä oikeuskäytännöstä

15.30 Yhteenveto ja loppukeskustelu

—-

Vero-oikeus

Siirtohinta oikeudenkäynnin kohteena – menettelylliset erityispiirteet

Siirtohinnan määrittäminen on hinnoittelua, jota sovelletaan etuyhteydessä olevien yritysten välisissä oikeustoimissa. Siirtohinnan taustalla on tapauskohtaisesti eri tavoin muodostuneita sopimusrakenteita. Siirtohinta voi joutua oikeudenkäynnin kohteeksi, kun tällaisia sopimusrakenteita ei pidetä verotuksessa markkinaehtoisina.

Seminaarissa pureudutaan siirtohintaa koskevan oikeudenkäynnin erityispiirteisiin niin teorian kuin käytännön valossa. Tämän lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoisia riidanratkaisumalleja ja todistelukeinoja juuri siirtohintaa koskevien erimielisyyksien tehokkaaksi ratkaisemiseksi, sekä EU:n viimeaikaisten valtiotukitapausten menettelyllisiä erityispiirteitä ja siirtohintakytköksiä.

OHJELMA
Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy.

10.40 Kansainvälisen konsernin verotus 2020-luvulla
Vice President, Corporate Tax Reijo Salo, Fortum Oyj

11.00 Johdatus päivän teemoihin
Asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy
– Siirtohinta oikeudenkäynnin kohteena – sisällölliset ja menettelylliset erityispiirteet
– Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja osapuoliasetelmat – veroprosessi vs. siviiliriita ja rikosprosessi
– Katse tulevaan – vaihtoehtoinen riidanratkaisu veroasioissa, miten?

11.50 EU:n valtiontukitapauksista
Asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy
– Valtiontuen, verotuksen ja siirtohinnoittelun liittymäkohdat
– Menettely valtiontukea koskevassa riidassa
– Case Study: Apple

12.15 LOUNAS

13.15 Huomioita toteutuneesta oikeuskäytännöstä
Asianajaja Mika Ohtonen, Roschier Asianajotoimisto Oy
– Prosessikirjelmöinti siirtohintariidassa – mitä tulisi huomioida?
– Todistelu – miltä osin, miten, milloin suulliseen käsittelyyn?
– Veronkiertoväite siirtohintariidassa
– Mitä hyvää, mitä huonoa nykyisessä oikeudenkäyntimenettelyssä – onko siirtohintariita sisällöltään erityinen?

14:00 KAHVITAUKO

14.25 Taloustieteen menetelmät todistelukeinona
Senior Vice President, KTT Pekka Sääskilahti, COMPASS LEXECON
– Onko hinta todistelun kohteena eri asia kuin hyödykkeen arvo
– Taloustieteen menetelmien hyödyntäminen patenttiriidoissa
– Taloustieteen menetelmät siirtohintariidan todistelukeinona
– Miten taloustieteellinen argumentointi vaiheistuu oikeudenkäynnissä

15.10 MAP-menettely
Finanssineuvos Jari Salokoski, valtiovarainministeriö
– Menettelyn yleisyys ja tulevaisuuden näkymät
– Menettelylliset erityispiirteet
– Miten verovelvollisen oikeusturva toteutuu?
– Parannettavaa?

15.45 Loppukeskustelu – kuka maksaa kulut: verovelvollinen, Verohallinto vai joku muu?

—-

Tietosuoja

Kyperhyökkaukset ja GDPR – velvoitteet ja vastuut, kun tietosuoja murtuu

Kyberhyökkäysten yleistyessä digitalisoituneessa ympäristössämme tietomurtoriski on jatkuvasti läsnä. Miten mahdollisiin tietoturvaloukkauksiin ja tietomurtoihin tulee varautua ennakolta, ja mitkä ovat organisaation velvoitteet ja vastuu, kun tietomurto havaitaan?

Tietosuojalinjalla perehdymme aiheeseen moniulotteisesti juridisesta, hallinnollisesta ja teknisestä näkökulmasta. Asiantuntijapuheenvuoromme käsittelevät kyberhyökkäyksiin liittyviä tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiä, jotka ovat entistä ajankohtaisempia uudistuneen tietosuojasääntelyn myötä.

—-

16.00 Cocktail-tilaisuus
Tilaisuuden päätteeksi tarjoamme pientä purtavaa ja lasillisen kuohuvaa kaikille osallistujille sekä loistavan mahdollisuuden vielä verkostoitua ja keskustella päivän poltavista aiheista.
————————

Koulutuspaikka:
Vanha Ylioppilastalo
Mannerheimintie 3
00100 Helsinki

Ajankohta:
05.10.2018 klo 9.00 – 17.00

Hinta:
390
euroa /hlö + alv 24 %.

EARLY BIRD -hinta elokuun loppuun asti 290 euroa/hlö + alv 24 %.

Hinta sisältää aamupäivän yhteisen ohjelman sekä iltapäivän ohjelmalinjan valintasi mukaan sekä aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Osallistuuko organisaatiostasi useampi?
Yli viisi osallistujaa samasta organisaatiosta hintaan 200 euroa/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Seitsemän vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.