fbpx
Kasvumahdollisuuksia kiertotaloudesta (6 pv)
Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Kasvumahdollisuuksia kiertotaloudesta (6 pv)

4200 euroa /hlö + alv 24 %

4200 EUR

01.02.-30.04.2021, Pääkaupunkiseutu , Pääkaupunkiseutu 8 lokakuun, 2020 Sampo Korppoo

Liiketoiminnan kehittäminen , Toiminnan kehittäminen

Huom! Koulutus siirtyy keväälle 2021

Uutta liiketoimintaa – uutta työtä

Aalto PRO:n uudessa Kasvumahdollisuuksia kiertotaloudesta -ohjelmassa etsitään kiertotalouden tarjoamia konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa toimintakentässä. Koulutuksen aikana työstät omaa business casea Aalto-yliopiston asiantuntijoiden tukemana.

Mietitkö mitä kiertotalous voisi tarkoittaa omassa yrityksessäsi? Kiertotalouden myötä yrityksille avautuu täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tilaisuus kehittää innovatiivisia ratkaisuja perinteisten toimintamallien sijaan. Mahdollisuuksia tarjoavat mm. tuote- ja palvelusuunnittelu, teknologian hyödyntäminen, jakamistalous ja muut uudenlaiset liiketoimintakonseptit.

Kiertotaloudella pyritään edistämään resurssien, materiaalien ja energian tehokkaampaa käyttöä sekä minimoimaan haitallisia ympäristövaikutuksia ja hukkaa samalla edistäen innovaatioita, uutta taloudellista toimintaa ja työpaikkojen syntymistä.

Kiertotalous tarkoittaa myös sitä, että koko arvoketju täytyy miettiä uusiksi ja liiketoiminta tulee nähdä eri toimijoiden välisenä yhteispelinä ekosysteemissä. Vaikutukset näkyvät myös muuttuvina asiakasvaatimuksina.

– Ymmärrät muuttuvan toimintaympäristön tarjoaman kasvupotentiaalin.
– Saat tukea ja konkreettisia välineitä uusien liiketoimintamahdollisuuksien ideoimiseen.
– Saat edellytykset toimia kiertotalouden edelläkävijänä.

Hyödyt
Globaalit muutosvoimat haastavat yrityksiä uudistumaan. Kiertotalous on keino hallita muutos-ta, joka on väistämätön. Nyt kannattaa olla edelläkävijä ja tehdä välttämättömyydestä hyve. Kasvata organisaatiosi kiertotalouden liiketoimintaosaamista ja luo uusia business-mahdollisuuksia.

– Ymmärrät kiertotalouden keskeiset käsitteet ja mahdollisuudet.
– Ideoit uusia businessmahdollisuuksia.
– Työstät omaa business casea


Kenelle?
Ohjelma sopii uuden liiketoiminnan kehittäjille ja asiantuntijoille, jotka suhtautuvat avoimin mielin kiertotalouden mahdollisuuksiin kasvun ja uuden liiketoiminnan lähteenä.

Koulutus sopii sinulle, joka etsit kasvua kiertotalouden tuomista liiketoimintamahdollisuuksista. Haluat tukea ja uusia näkökulmia fiksujen liiketoimintaratkaisujen kehittämiseen. Etsit uutta mindsetiä koko arvoketjuun, jossa liiketoiminta perustuu yhä enemmän palveluiden käyttämiseen, luonnonvarojen säästämiseen ja uusiokäyttöön, materiaali- ja energiatehokkuuteen ja uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin.


Kouluttajat:
Samuli Patala

Apulaisprofessori, Organisaatiot ja johtaminen, Johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Samuli Patala toimii johtamisen ja organisoinnin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen erikoisalaansa on vastuullinen ja kestävä liiketoiminta.

Patala on toiminut useissa yhteistyöprojekteissa yliopistojen ja yritysten välisissä yhteistyöhankkeissa, ja tehnyt näiden puitteissa yhteistyötä kymmenien yritysten kanssa kestävään liiketoimintaan liittyen. Hän on toiminut aikaisemmin Harvardin yliopistossa sekä LUT-yliopistossa. Hänellä on usean vuoden kokemus kestävän liiketoiminnan opetuksesta ja koulutuksesta useille eri kohderyhmille (yliopistojen perustutkinnot, tohtoriopinnot sekä yrityskoulutukset).

Patala on julkaissut lukuisia tieteellisiä artikkeleita sekä raportteja liittyen mm. kiertotalouden johtamiseen, vastuullisuuttta edistäviin yhteistyömalleihin sekä kestäviin liiketoimintamalleihin. Hänellä on erityiskokemusta energia- ja tekstiilialoilta.

Olli Sahimaa
Tutkijatohtori, Johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Olli Sahimaa toimii tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Vastuullisen liiketoiminnan -ryhmässä. Hänen erikoisalaansa ovat systeeminen muutos kiertotalouteen ja kiertotalouden liiketoimintamallit.

Sahimaa opettaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Kiertotalouden strategiat ja johtaminen -kurssia. Tutkimuksessaan hän on erityisesti perehtynyt yhdyskuntajätehuollon ja tekstiilialan systeemisiin haasteisiin kiertotalouden näkökulmasta. Opetus- ja tutkimustehtävissään Sahimaa pyrkii monitieteiseen ja laaja-alaiseen lähestymistapaan.

Sahimaan työ- ja koulutustaustassa yhdistyvät insinööritieteet, kauppatieteet ja vastuullisuus. Hän on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopistosta ympäristötekniikan alalta.

Pääkouluttajien lisäksi koulutusjaksoilla mukana vierailevia kouluttajia ja case-puhujia.OHJELMA

Ohjelma koostuu kolmesta lähiopetusjaksosta (yhteensä 6 lähiopetuspäivää) sekä oman business casen työstämisestä.

– Asiantuntija-alustukset ja case-esitykset
– Ryhmäharjoitukset
– Oman business casen työstäminen

Rakenne

Lähiopetusta
– Kuusi Aalto-yliopiston asiantuntijoiden vetämää lähiopetuspäivää.

Harjoitustehtävä
– Oman business -casen työstäminen.

Käytännön esimerkit
– Yrityscaset

Koulutusjaksot


Kiertotalouden lähtökohdat
Tulevaisuuden talousajattelu tarkoittaa muuttuvaa käsitystä koko arvoketjusta: kulutus ei perustu niinkään omistamiseen, vaan palveluiden käyttämiseen, luonnonvarojen säästämiseen ja uusiokäyttöön, materiaali- ja energia-tehokkuuteen ja uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin. Muuttuva käsitys perinteisestä lineaarisesta arvoketjusta kohti suljettua kiertoa edellyttää muutoksia myös organisaatiokulttuurissa.

Toimintamalleja havainnollistetaan case-esimerkeillä ja harjoituksilla.

Kiertotalouden ajurit
– Talouskasvu ja luonnonvarojen kulutus
– Teknologisen kehityksen mahdollisuudet ja digitaalisuus
– Kuluttajien muuttuvat vaatimukset
– Materiaali- ja energiatehokkuus

Kiertotalouden strategiat
– Vastuullinen liiketoiminta ja yritysvastuu, CSR
– Systeeminen muutos: Lineaarisesta arvoketjusta suljettuun kiertoon
– Organisaatiokulttuurin muutos kohti kiertotaloutta

Kiertotalouden mahdollisuudet
– Uudet liiketoimintamallit
– Kiertotalouden ekosysteemit: yhteistyö toimijoiden välillä


Kiertotalouden liiketoimintamallit 1

Jaksolla tarkastellaan kiertotalouden mahdollisuuksia liiketoimintapotentiaalin kasvattamisessa. Osallistuja saa eväitä kehittää, ideoida ja suunnitella kestävän kehityksen ja kiertotalouden liiketoimintamalleja omalla toimialallaan ja omaan asiantuntemukseensa perustuen.

Toimintamalleja havainnollistetaan case-esimerkeillä ja harjoituksilla.

Teknologia kiertotalouden mahdollistajana
– Esineiden Intenet (IoT), Big Data, datan hyödyntäminen

Kiertotalouden innovaatiot
– Kestävän kehityksen tuoteinnovaatiot ja toimintatapainnovaatiot
– Arvonluonti
– Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu
– Palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan

Tuotteen elinkaari ja sen pidentäminen
– Tuote palveluna –malli
– Huolto, korjaaminen ja kunnostaminen, uudelleenkäyttö


Kiertotalouden liiketoimintamallit 2

Jaksolla tarkastellaan kiertotalouden mahdollisuuksia liiketoimintapotentiaalin kasvattamisessa. Osallistuja saa eväitä kehittää, ideoida ja suunnitella kestävän kehityksen ja kiertotalouden liiketoimintamalleja omalla toimialallaan ja omaan asiantuntemukseensa perustuen.

Materiaalin käyttö ja toimitusketjut
– Resurssitehokkuus, teolliset symbioosit ja materiaalien kierrätys
– Energian käyttö
– Tuotteiden ja raaka-aineiden keräys

Jakamistalous
– Jakaminen ja jakamisalustat, vuokraaminen, vaihto, kierrättäminen

Kiertotalous käytäntöön
– Kiertotalouden johtaminen ja implementointi

Omien business-casejen esittely


Koulutuspaikka:
Pääkaupunkiseutu,
Etäosallistumismahdollisuus

Ajankohta:
helmikuu-huhtikuu 2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta:
4 200 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu koulutukseen 12.10.2020 mennessä.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja