fbpx
Käytännön kokemuksia ja tuloksia siemensijoittamisesta (1 pv)
Hermia Yrityskehitys järjestää nyt koulutuksen:

Käytännön kokemuksia ja tuloksia siemensijoittamisesta (1 pv)

EUR

08.09.2016, Kampusareena, Tampere Korkeakoulunkatu 7, Tampere 17 elokuun, 2016 Sampo Korppoo

Miten yrittäjät valmistautuvat siemensijoituksen hakemiseen?

Miten sijoittaja arvioi hanketta ja mitä asioita päätöksenteossa tyypillisesti painotetaan?

Minkälaisia ehtoja ja sopimuksia tarvitaan ja mitkä ovat kohtuullisia ehtoja?

Entä arvotus?

Onnistuneita sijoituksia ja irtaantumisia ja vähemmän onnistuneita; syitä ja selityksiä.

Siemensijoitukohteen puheenvuoro: ” Odotukset ja toteutuma, mitä on hyvä huomioida”

Aktiivisen siemensijoittajan puheenvuoro: ”Omat motiivini ja kokemuksiani sekä ohjeita eri osapuolille.”

Koulutus sisältää monivuotiseen kokemukseen perustuvaa tietoa, käytännön esimerkkejä ja konkreettisia kuvauksia todellisista tilanteista. Kurssi antaa tukevan tietopaketin siemensijoittamisen käytännön toteutuksista, riskeistä ja onnistumisen edellytyksistä. Koulutuksessa kuullaan yhden Suomen aktiivisimman siemensijoittajan Vilho Korkeamäen kokemuksia alkavien yritysten sijoitustoiminnasta ja ohjeita sekä sijoittajille, että yrittäjille. Myös kuullaan siemensijoituksia saaneen yrittäjän puheenvuoro. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia osakassopimuksiin liittyviä ehtoja sekä pohditaan, mitkä ehdot ovat kohtuullisia. Samalla selvitetään sijoituskohteiden arvostukseen ja kohteista irtaantumiseen liittyviä näkökulmia. Koulutuksessa käsitellään myös ulkomaisen siemensijoittajan mahdollisuuksia.

Konkreettisista käytännön tilanteista ja esimerkeistä keskustelu tarjoaa oivallisen mahdollisuuden oman yrityksen siemensijoituksen mahdollisuuksien punnitsemiseen. Toisaalta koulutus tarjoaa myös työkaluja siemensijoittajiksi ryhtyville henkilöille.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu yrittäjille
, jotka suunnittelevat tai neuvottelevat siemensijoituksesta ja siemensijoittajille tai siemensijoittajiksi ryhtyville henkilöille.

Hyödyt
Koulutuksen jälkeen:
• Pystyt arvioimaan realistisesti oman yrityksen mahdollisuuksia olla kiinnostava siemensijoituskohde ja saat keinoja houkuttavuuden lisäämiseksi
• Saat näkemyksen siitä, mitkä seikat saavat aikaan positiivisen sijoituspäätöksen
• Saat kuvan siitä, miten yhtiön arvostus nähdään, mitkä ovat tyypillisiä kohtuullisia ehtoja ja mihin pitää varautua
• Saat kokemuksia siitä, mitkä seikat auttavat onnistumisessa ja mitkä seikat romuttavat unelmia
• Saat valmiuksia ryhtyä siemensijoittajaksi ja pystyt arvioimaan paremmin erilaisia riskejä

Kouluttajat
Päivän kouluttajina toimivat Hermia Yrityskehitys Oy:stä toimitusjohtaja, DI Pekka Jussila ja Kiina-toimintojen johtaja, DI Timo Hahtala sekä Hermia Yrityskehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vilho Korkeamäki.

• Pekka Jussilalla on yli 25 vuoden kokemus yritysten ja verkostojen kehittämisestä. Jussilan
erityisvahvuuksia ovat mm. yritysten kansainvälistymis- ja liiketoimintastrategiat, kansainvälinen teknologiansiirto. Jussilalla on pitkäaikainen kokemus kansainvälisten projektien hallinnoinnista ja hän on European Business and Innovation Networkin (EBN) hallituksen jäsen.

• Timo Hahtalalla on yli 25 vuoden kokemus yritysten kehittämisestä eri tehtävissä. Erityisinä vahvuuksina Hahtalalla ovat mm. yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja kansainvälinen teknologiansiirto sekä Kiina-operaatiot.

• Vilho Korkeamäki on eläkkeellä oleva erittäin laajan ja monipuolisen työkokemuksen omaava insinööri ja yrittäjä, joka on tehnyt siemensijoituksia 36 alkavaan yritykseen. Hänellä on sijoitussalkussaan edelleen myös ulkomaisia omistuksia. Hänellä on erittäin laaja kokemus erilaisista sijoituskohteista sekä näkemyksiä siitä, mitkä asiat ovat merkkejä onnistumisen mahdollisuuksista ja mitkä ovat huonoja signaaleja.

Koulutuksen pääjärjestäjä, Hermia Yrityskehitys Oy, on jo auttanut satoja asiakasyrityksiään rahoituksen hankinnassa ja myös oman pääomanehtoisen rahoituksen saamisessa. Yhtiö hallinoi Hermia Ventures Oy -nimistä siemensijoitusyhtiötä, jonka omistaa 48 erilaista yksityistä organisaatiota ja henkilöä. Vuosien aikana kertyneen kokemuksen kautta siemensijoittamiseen tulee syvällinen ote, josta voidaan analysoida kiinnostavia käytännön näkökulmia ja lainsalaisuuksia. Koulutuksessa jaetaan kokemuksia ja keskustellaan eri näkökulmista joista osallistujat voivat ammentaa ideoita omiin ajatuksiinsa.


OHJELMA

08.30 Ilmoittautuminen, materiaalien jako ja aamukahvi

09.00 Päivän ohjelma alkaa

Siemensijoittamisesta yleensä
– Kysyntä ja tarjonta
– Siemensijoittamisen vipuvaikutus ja merkitys
– Milloin kannattaa harkita ja mihin tarkoitukseen?

Milloin ja miten siemensijoitusta kannattaa harkita ja hankkia?
– Käytännön tilanteita ja reunaehtoja
– Miten yhtiön arvostus muodostuu, jos myyntiä ei vielä ole eikä aiempia tilikausia

Miten parannan omia mahdollisuuksiani olla kiinnostava sijoituskohde?
– Omat toimenpiteet ja valmistautuminen, mitä pitää olla valmiina ja mitä voin kehittää
– Mitä siemensijoittaja hakee, näkee, etsii ja mikä saa aikaan sijoituspäätöksen
– Näin siemensijoituskohdetta tyypillisesti arvioidaan

11.30-12.30 Lounas

Caseja
– Onnistuneita hankkeita, jälkiviisastelua siitä, miksi onnistuttiin
– Onnistumisen edellytyksiä
– Epäonnistuneita sijoituksia, ainakin eräitä selkeitä syitä niihin

Siemensijoitusten tarjoamat tuottomahdollisuudet ja haasteet aktiivisen siemensijoittajan näkökulmasta, Vilho Korkeamäki
– Yrittäjän puheenvuoro, näin sain siemensijoittajien kiinnostuksen ja sijoituksia, mitä vaadittiin ja mitä sitten?

14.00 Iltapäiväkahvi

Millä ehdoilla, mitä ehtoja rahoitukseen sisältyy mikä on tavallista ja kohtuullista
– Tyypilliset ehdot vähemmistön suojaksi ja vallan jakamista osakassopimuksella
– Osakassopimuksessa huomioitavaa
– Miten sijoitusprosessi yleensä etenee, mitkä ovat aikajänteet?

Omien mahdollisuuksien realistinen arviointi
– Olenko minä ja onko yritykseni houkuttava sijoituskohteena? Oma arviointi
– Mistä löydän sijoittajia?
– Entä mistä sijoittajana löydän sijoituskohteita?
– Kestänkö riskit?
– Mitkä ovat riskin lisäksi tuottomahdollisuudet?
– Sijoitanko yksin ja yhdessä?
– Miten arvioin riskit ja miten niitä voi käytännössä hallita?

Loppukeskustelu

16.00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Kampusareena, Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

Hinta:
690 eur/hlö
+ alv 24 %. Sisältää materiaalin ja ohjelman mukaisen tarjoilun.

Ryhmäalennus:
(Osallistujat samasta organisaatiosta) kaksi henkilöä tai enemmän 590 eur/hlö + alv 24 %.

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja