fbpx
Kestävä rakennuttaja (10 pv)
Aalto EE järjestää nyt koulutuksen:

Kestävä rakennuttaja (10 pv)

6 300 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

07.02.-06.06.2024, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki Runeberginkatu 14-16, Helsinki 1 helmikuun, 2024 Sampo Korppoo

Projektien hallinta , Projektinhallinta , Rakentaminen

Koulutus on siirretty syksyyn. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

RAPS-pätevyyteen valmentava täydennyskoulutus

Kestävä rakennuttaja -koulutusohjelma on yliopistollinen koulutusohjelma, jonka aikana perehdyt kestävään rakentamiseen, rakennuttajan hankesuunnitteluun, projektien- ja ihmisten johtamiseen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Koulutus vastaa alan asiantuntijoiden ammattitaidon päivitystarpeeseen sekä soveltuu muun muassa rakennusalan opettajille ja viranomaisille. Koulutus on FISEn hyväksymä ja se antaa teoreettisen pohjan vanhemman rakennuttajan pätevyyttä (RAPS) hakeville. Ohjelman suorittanut henkilö voi hakea pätevyyttä normaalin hakuprosessin mukaisesti.

Kestävä rakennuttaja -koulutusohjelma kehittää kokonaisvaltaisesti rakennuttamisosaamistasi ja varmistaa osaamistasi laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttamisen hallinnassa. Koulutuksesta saat myös valmiuksia rakennuttajaorganisaation esimiehenä toimimiseen.

Hyödyt
Ohjelman aikana perehdyt kokonaisvaltaisesti kestävään rakentamiseen ja rakennuttamiseen. Saat valmiuksia ihmisten johtamiseen ja esimiehenä toimimiseen sekä opit, miten projektit voidaan toteuttaa laadukkaammin Leanin ja digitalisaation avulla.

– Saat vahvan teoriapohjan ja valmiudet RAPS-pätevyyden hakemiseen.
– Kehität rakennuttamisosaamistasi kokonaisvaltaisesti, huomioiden laadulliset, tekniset, taloudelliset ja kestävän kehityksen näkökulmat.
– Saat valmiuksia rakennuttajaorganisaation esimiehenä toimimiseen ja ihmisten johtamiseen.

Kenelle?
Koulutus on suunnattu rakentamisen tai tekniikan alalla korkeakoulututkinnon, aiemman am-matillisen korkea-asteen tutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon suorittaneille henkilöille, joiden on koulutuksen suoritettuaan mahdollista hakea vanhemman rakennuttajan RAPS pätevyyttä.

Ohjelma soveltuu kaikille kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisissa tehtävissä toimiville, kuten rakennuttajille, tilaajille, urakoitsijoille, konsulteille, arkkitehdeille, projektipäälliköille ja pää-suunnittelijoille. Se soveltuu myös tiedonpäivitykseen sekä henkilöille, jotka haluavat perehtyä kestävään rakentamiseen, rakennuttajan hankesuunnitteluun, projektien- ja ihmisten johtamiseen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Kouluttajat

Olli Seppänen on rakentamisen tuotantotalouden professori Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Hän on työskennellyt useita vuosia rakennustuotannon ja rakennustalouden tutkimus-, koulutus- ja kehitystehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Seppänen on vienyt aktiivisesti maailmalle Suomen korkeatasoista rakennusalan johtamisosaamista. Hän on toiminut vuosittain luennoitsijana muun muassa Stanfordin ja Berkeleyn yliopistoissa ja kehittänyt samalla uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Hän vieraili Stanfordin yliopistossa stipendiaattina vuosina 2005–2006. Seppänen kirjoitti yhdessä australialaisen professorin Russell Kenleyn kanssa oppikirjan Location-Based Management System for Construction (LBMS).

Seppänen on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä International Group of Lean Constructionissa, jossa hän toimi vuoden 2015 konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta vuonna 2001 ja väitteli tekniikan tohtoriksi rakennustuotannon ja –talouden alalta vuonna 2009 Teknillisestä korkeakoulusta.


Antti Peltokorpi on rakentamisen tuotantotalouden apulaisprofessori Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Peltokorpi on erikoistunut palveluinnovaatioiden, palveluiden tuotantostrategioiden ja toiminnanohjauksen tutkimukseen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat muun muassa prosessien tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen, asiakasarvoon perustuvat liiketoimintamallit sekä rakennetun ympäristön mahdollistamat liiketoimintaverkostot ja toimitusketjut. Tutkimusmenetelmistä ja -metodeista hänelle tutuimpia ovat kvantitatiiviset analysointimenetelmät, mallintaminen sekä tapaustutkimukset.

Hän on toiminut puhujana useissa kansainvälisissä johtamisen konferensseissa ja ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa ja julkaisuissa. Tutkimustyön lisäksi hän on toiminut asiantuntijana useissa palveluprosessien ja toimitilojen kehittämishankkeissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Aiemmin Peltokorpi on työskennellyt BIT-tutkimuskeskuksen johtajana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitokselta vuonna 2005 ja väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2010.


Professori Jukka Heinonen. Sustainable Built Environment, University of Iceland, Docent / Adjunct Professor, Built Environment Life Cycle Economics. Aalto University, Department of Built Environment.

Jukka on perehtynyt erityisesti elinkaarianalyyseihin rakennetussa ympäristössä, matalahiilisten yhdyskuntien rakentamiseen, ja hiilijohtamisen mahdollisuuksiin.

OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Ohjelman aikana käsittelemme mm. seuraavia teemoja:

– Rakennusalan kehitysnäkymät, vastuullinen ja kestävä rakentaminen, rakennuttajan roolit
– Suunnitteluprojektin johtaminen ja osapuolet
– Rakennushankkeen ja -projektin johtaminen
– Monipuoliset hankemuodot
– Ihmisten johtamien projekteissa ja viestintä/vuorovaikutustaidot

Koulutuksen laajuus on 7–10 opintopistettä, ja se suoritetaan noin puolen vuoden aikana. Opetuspäiviä on noin kaksi (2) kuukaudessa. Kouluttajina toimivat Aalto-yliopiston sekä eri tutkimuslaitosten, toimialajärjestöjen ja yritysten asiantuntijat. Välitehtävistä ja projektitöiden ohjauksesta vastaavat rakentamisen tuotantotalouden professorit Olli Seppänen ja Antti Peltokorpi Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta.

Koulutus rakentuu lähiopetuksesta ja etäopiskelusta. Lähiopetus (10 päivää) koostuu asiantuntijaluennoista, case-esityksistä sekä ohjatuista, käytännönläheisistä pienryhmä- ja yksilöharjoituksista. Teemme lisäksi kohde- ja työmaavierailuja. Etäopiskelu koostuu lähijaksojen välillä tehtävistä käytännönläheisistä tehtävistä, harjoituksista sekä omaa työtä palvelevasta ja koulutuksen teemoihin linkittyvästä projektityöstä. Etäopiskeluun sisältyy myös itsenäistä materiaaleihin tutustumista sekä näiden hyödyntämistä. Koulutuksen opetuskieli on suomi, mutta osa materiaaleista voi olla englanninkielisiä.

Koulutuksen voi suorittaa joko kymmenen (10) tai seitsemän (7) opintopisteen kokonaisuutena. RAPS-pätevyyttä hakevat suorittavat 10 opintopisteen kokonaisuuden, muilla on mahdollisuus valita seitsemän opintopisteen kokonaisuus.

– 10 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy lähiopetuksen ja materiaaleihin tutustumisen lisäksi, 4 välitehtävää, kaikutiimityöskentely, projektityö ja harjoitustentti.
– 7 opintopisteen kokonaisuuteen lähiopetuksen ja materiaaleihin tutustumisen lisäksi kaikutiimityöskentely ja projektityö.

Koulutusjaksot:

7.–8.2.2024
Rakennusalan kehitysnäkymät, kestävä rakentaminen ja rakennuttajan roolit
– Kiinteistömarkkinat
– Elinkaaren hallinta
– Ilmastonmuutos, kestävä vähähiilinen rakennettu ympäristö ja kiertotalous
– Energiatehokkuus
– Osapuolten keskeiset roolit, vastuut ja tehtävät rakentamisessa


7.–8.3.2024
Monipuoliset hankemuodot
– Tilaajan vastuut erilaisissa urakoissa
– BIM tietomalli
– Hyvä urakkasopimus ja YSE:n määräykset
– Suunnittelunohjaus
– Hankkeen talouden hallinta
– Riskien hallinta


8.–9.4.2024
Suunnittelun johtaminen ja osapuolet
– Toteutuksen aikainen muutoksenhallinta
– Konfliktien ratkaiseminen rakennusprojekteissa
– Osapuolten yhteistyömenettelyt
– Rakennuttajan tehtävät vastaanottovaiheessa
– Lean ja digitalisaatio: miten ne parantavat rakennusprojektien tuottavuutta


14.–15.5.2024
Rakentamisvaiheen johtaminen
– Rakennuttamisen kehittäminen
– Tilaajan näkökulma ja suunnittelua sisältävät hankemuodot
– Projektinjohtomallit
– Kumppanuusmallit
– Elinkaarimalli case/ Allianssimallit case


6.–7.6.2024
Ihmisten johtaminen projekteissa ja viestintä ja vuorovaikutustaidot
– Inhimillisen pääoman ja projektitiimin johtaminen
– Työmaatoiminnan johtaminen
– Muutosjohtaminen
– Sidosryhmien ja asiakkuuksien johtaminen
– Ristiriita- ja kriisitilanteiden hallinta
– Työmaavierailu

Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

Ajankohta:
Siirretty syksyyn

Normaalihinta:
6 300
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 8.1.2024 mennessä.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja