Projekti-Instituutti järjestää nyt koulutuksen:

Ketterä projektisalkun hallinta (1 pv)

Tavoitteet ja hyödyt
Valmennuksen avulla voit kehittää strategista ja liiketoimintalähtöistä projektisalkun johtamista ja hallintaa omassa organisaatiossasi leanin ja ketteryyden periaatteet huomioiden. Fokuksessa on jatkuva ja nopea arvon tuottaminen kehittämistoiminnan avulla.

Valmennuksesta saat työkaluja oman organisaatiosi projekti- tai kehittämissalkun johtamismallin kehittämiseen. Ymmärrät, miten salkun johtamisen tavoitteet kannattaa asettaa ja miten kehitysaskelissa kannattaa edetä pala kerrallaan ja nopeita hyötyjä saavuttaen. Kokonaiskuvan aikaansaamiseksi käsittelemme projektisalkunhallinnan kypsyystasomallia.

Opit parantamaan projektisalkun, ohjelmien ja projektien johtamiseen liittyvien roolien keskinäistä vuorovaikutusta ja käytännön hallintomallia (governance).

Työskentelytavat
Kiinnitämme valmennuksessa salkun johtamisen osaksi koko organisaation johtamisrakennetta ja projektikulttuurin kehittämiskokonaisuutta. Työskentely painottuu luentojen, esimerkkien, keskustelujen ja harjoitusten kautta käytännön johtamis- ja työprosessien hahmottamiseen sekä oman nykytilanteen ja tarvittavien käytännön toimenpiteiden tunnistamiseen, toteutukseen ja käytäntöön vientiin.

Ennen valmennusta on itsenäisesti tehtävä orientoiva ennakkotehtävä, joka liittyy oman organisaation projektitoiminnan ymmärtämiseen. Käytämme tätä tehtävää myös valmennuspäivän työstöissä, jotta opit eivät jää vain teorian tasolle.

Suositeltava lähtötaso
Saat valmennuksesta eniten irti, mikäli
– tunnet projektijohtamisen peruskäsitteistön ja menetelmät (esimerkiksi projektipäällikkökokemusta ja koulutusta)
– sinulla on jo näppituntumaa projektikokonaisuuden hallinnointiin tai johtamiseen liittyvästä problematiikasta

Näytä osaamisesi!
Valmennuksen päätteeksi saat digitaalisen osaamismerkin, jonka voit julkaista esimerkiksi LinkedIn -profiilissasi!


Kenelle?
Projekti- ja kehittämissalkun johtamisesta ja kehittämisestä vastaaville henkilöille, esimerkiksi

– Salkun hoitajille (Portfolio Managers)
– Projektitoimistosta vastaaville (PMO Managers)
– Projektien omistajille
– Ohjausryhmien jäsenille

Valmennuksen taso
– Johdon projektivalmennukset
– Ketterät valmennukset


Kouluttaja:
Kirsti Leppämaa
, Valmentaja (IPMA Level C, Certified Scrum Master ja Certified Product Owner)
Kuivarte

Suurimman osan ajastani toimin projektipäällikkönä ja ketteränä valmentajana eri asiakkaideni projekteissa. Projektien johtamisessa olen erityisen kiinnostunut siitä, kuinka hyödyntää ketteriä menetelmiä yhdessä asianmukaisten projektinhallintakäytäntöjen kanssa. Valmennuksissa yksi lempiaiheistani on Microsoft Project -ohjelma ja sen tehokas käyttö.


OHJELMA

Aika: 9.00 – 16.00
Tarkempi ohjelma aikatauluineen tulee ilmoittautumisen jälkeen.
Päivään sisältyy aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi.

Sisältö:
Ennakkotehtävänä pohdit oman organisaatiosi salkunhallinnan tilannetta ja kuvaat organisaatiosi tyypillisimmät kehittämiskokonaisuudet (projektityypit, kehitystiimit jne)

Mitä on ketteryys ja miksi sitä tarvitaan?
– Ketterä ajattelutapa ja johtamistavan muutos
– Ketteryyden edellytykset organisaatiossa

Salkunhallinnan perusasiat ja edellytykset
– Projektijohtaminen, ohjelmajohtaminen, ketterä kehitys käsitteinä
– Projektimalli osana johtamisjärjestelmää
– Kehitystöiden luokittelu ja toteutusmallin valinta
– Yksittäisten projektien ja muiden kehitystöiden johtamisen kehittäminen salkunhallinnan edellytyksenä
– Salkun johtamisen kriittiset tekijät ja kehittäminen

Miten ketteryyden periaatteet toteutuvat salkunhallinnassa?

Fokuksen luominen ja jatkuva arvontuotto
– Saavutettavat liiketoimintahyödyt ja asiakkaalle tuotettava arvo valintojen lähtökohtina, mittarointi
– Kehitystöiden ketterät priorisointimenetelmät
– Resurssien hallinta moniprojektitilanteessa

Läpinäkyvyyden luominen
– Portfolio kanban
– Läpinäkyvä päätöksentekoprosessi
– Salkkuraportoinnin kehittäminen
– Työkalut ja ohjelmistot salkunhallintaan

Kokeileminen ja oppiminen
– Kokeilujen mahdollistaminen salkunhallinnassa
– Salkunhallinnan prosessin säännöllinen reflektointi ja jatkuva parantaminen

—————————-

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Ajankohta:
19.5.2022

Hinta:
900 euroa
/hlö + alv 24 %.

Verkkovalmennuksiin ja etänä osallistuville tarjotaan Wolt-lounaan 25 euroa/valmennuspäivä!

Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:
2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja
3-4 henkilöä / alennus -15% per osallistuja

Osallistumalla ansaitset 3 000 Finnair Plus -pistettä!

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 5.5.2022

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Ketterä projektisalkun hallinta (1 pv) -koulutukseen 19.05.2022, Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
Hlö(ä)