Projekti-Instituutti järjestää nyt koulutuksen:

Ketterä projektisalkun hallinta -verkkovalmennus (2 pv)

Tavoitteet ja hyödyt
Valmennuksen avulla voit kehittää strategista ja liiketoimintalähtöistä projektisalkun johtamista ja hallintaa omassa organisaatiossasi leanin ja ketteryyden periaatteet huomioiden. Fokuksessa on jatkuva ja nopea arvon tuottaminen kehittämistoiminnan avulla.

Valmennuksesta saat työkaluja oman organisaatiosi projekti- tai kehittämissalkun johtamismallin kehittämiseen. Ymmärrät, miten salkun johtamisen tavoitteet kannattaa asettaa ja miten kehitysaskelissa kannattaa edetä pala kerrallaan ja nopeita hyötyjä saavuttaen. Kokonaiskuvan aikaansaamiseksi käsittelemme projektisalkunhallinnan kypsyystasomallia.

Opit parantamaan projektisalkun, ohjelmien ja projektien johtamiseen liittyvien roolien keskinäistä vuorovaikutusta ja käytännön hallintomallia (governance).

Työskentelytavat
Valmennus toteutetaan vallitsevassa tilanteessa etäopiskeluna. Se muodostuu itseopiskelusta ja yhdestä puolipäiväisestä (4h) verkkotapaamisesta Zoomilla. Käytämme Zoomin lisäksi valmennuksen tukena Howspace verkkooppimisympäristöämme sekä materiaalin jakamiseen, että yhteiseen tiedonrakentamiseen ja kokemusten jakamiseen.

Suositeltava lähtötaso
Saat valmennuksesta eniten irti, mikäli
– tunnet projektijohtamisen peruskäsitteistön ja menetelmät (esimerkiksi projektipäällikkökokemusta ja koulutusta)
– sinulla on jo näppituntumaa projektikokonaisuuden hallinnointiin tai johtamiseen liittyvästä problematiikasta

Valmennuksen päätteeksi saat digitaalisen osaamismerkin, jonka voit julkaista esimerkiksi LinkedIn -profiilissasi!


Kenelle?
Projekti- ja kehittämissalkun johtamisesta ja kehittämisestä vastaaville henkilöille, esimerkiksi
– Salkun hoitajille (Portfolio Managers)
– Projektitoimistosta vastaaville (PMO Managers)
– Projektien omistajille
– Ohjausryhmien jäsenille

Valmennuksen taso
– Johdon projektivalmennukset
– Ketterät valmennukset


Kouluttaja:
Elers, Virpi
, Valmennusjohtaja, valmentaja

Virpillä on taustallaan pitkä kokemus projektityöstä. Nykyisin Virpin työviikot muodostuvat asiakasyritysten valmentamisen ja projektitoiminnan käytäntöjen kehittämisen lisäksi projektihallinnan ohjelmistojen valinnan, käyttöönoton ja käytön tuesta.OHJELMA

Itseopiskelujakso (Howspace, työmäärä arviolta n. 2-3h)

Yleinen johdanto salkunhallintaan
– Salkunhallinnan tavoitteet
– Projekteilla johtaminen
– Salkunhallinnan kehitysportaat
– Salkunhallinnan ohjelmistot

Online tapaaminen (4h)
05.11.2020 klo 12-16

– Ketteryys salkunhallinnassa: Mitä asioita ketteryys salkunhallinnassa voi tarkoittaa
– Ketteryyden perusperiaatteet arvot salkunhallinnassa (avoimuus, läpinäkyvyys, itseohjautuvuus, luottamus ja virheistä oppiminen)
– Hybridiprojektit salkussa
– Konseptointi, kokeilut ja pilotointi salkussa
– Lean budgeting
– Hyötyjen johtaminen
– Kanban ja visualisointi (WIP) ja MVP ajattelu
– Kehitysideoiden arviointi ja priorisointi
– Erilaisen tekemisen rytmin synkronointi (cadence)
– Resurssien keskittäminen vain muutamaan tärkeimpään tekemiseen (focus)
– Agile Leader (IPMA) viitekehyksestä salkunhallintaan liittyvät osaamisalueet
– Miten työ ohjataan eri toteutustavoille (kanavanvalitsin): Cynefin-luokittelu
– Ketterämpi ja tiheämpi priorisointi

—————————-

Koulutuspaikka:
Online

Ajankohta:
22.04.2021, 05.11.2020

Hinta:
900 euroa
/hlö + alv 24 %.

Verkkovalmennuksiin ja etänä osallistuville tarjotaan Wolt-lounaan à 25 euroa/valmennuspäivä!

Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:
2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja
3-4 henkilöä / alennus -15% per osallistuja

Osallistumalla ansaitset 5 000 Finnair Plus -pistettä!

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 08.04.2021

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.