fbpx
Kirjanpidon perusteet (2 pv)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Kirjanpidon perusteet (2 pv)

1 190 euroa /hlö + alv 24 %

1 190 EUR

25.-26.09.2024, Etäkoulutus , Etäkoulutus 7 kesäkuun, 2024 Sampo Korppoo

Lakitieto , Taloushallinto ja verotus

Kirjanpito paperilla tai sähköisesti? Verkkolaskut ja verkko-ostolaskut kirjanpidossa. Mitä eroa on debetillä ja kreditillä? Tai mitä eroa on tuloslaskelmalla ja taseella? Tulot, menot, varat, velat?

Koulutuksessa käydään läpi kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat sekä avataan käytännönläheisesti kirjanpidon logiikkaa että osakirjanpitojen, kuten osto- ja myyntireskontran, ja palkanlaskennan liittymistä kirjanpitoon.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää kirjanpidon perusasiat: tositteiden kirjaus, mistä luvut tulevat tuloslaskelmaan ja taseeseen, miten ALV vaikuttaa kirjanpidossa ja miten se kirjataan. Koulutus antaa valmiudet peruskirjanpidon hoitamiseen myös tilitoi-mistoa varten sekä auttaa ymmärtämään kirjanpidon raportteja.

Kouluttaja:
KLT, Mika Vesa, Econdax Oy
Mika Vesa on ollut jo yli 20 vuotta YritysAkatemian kouluttajana. Käytännönläheisestä ja rauhallisesta opetustyylistään tunnettu Mika on talous- ja palkkahallinnon asiantuntija.


OHJELMA
 
1. päivä

Kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat

Tositteista tilinpäätökseen
– Kirjanpitolain vaatimukset tositteelle
– Itse laaditut ja puutteelliset tositteet sekä niiden täydentäminen

Tuloslaskelman ja taseen erilaisuus

Tulos- ja tasekaavojen sisällön ymmärtäminen
– Kirjausharjoitus tuloista, menoista ja rahoitustapahtumista

Arvonlisäverotus ja kirjanpito
– Arvonlisäverotuksen keskeiset periaatteet
– Arvonlisäverolain vaatimukset tositteelle
– Arvonlisäveron kirjanpidollinen käsittely
– Arvonlisäveron kuukausi-ilmoituksen täyttäminen

Kirjanpidon ja verotuksen välinen yhteys
– Edustus-, kokous- ja markkinointimenot
– Alle kolmen vuoden kalusto ja pienhankinnat
– Yhtiön ja omistajan väliset liiketapahtumat

Tilinavaus ja kaudenaikainen kirjanpito
– Tositteiden kirjaukset
– Edellisissä kuukausissa tapahtuneiden virheiden korjaaminen
– Muistiotositteen sisältö

Omavero kirjanpidossa
– Tarvittavat kirjanpitotilit
– Esimerkki omavero-kirjauksesta
– Omaveron täsmäyttäminen
– Omaveron tiliote

Kirjanpidolliset toimenpiteet kuukauden vaihteessa
– Tilien saldojen varmistaminen ja täsmäyttäminen: pankkitilit, lainat, saamiset, velat jne.
– Tilien sisällön tarkistaminen ja tilierittelyt, tulojen ja menojen täsmäytys ja jaksotus
– Palkkojen ja palkkioiden täsmäytykset
– Sosiaalikuluvelvoitteiden kontrolloiminen

2. päivä
Kirjanpidon erityistilanteita
– Osamaksukauppa
– Tuet ja avustukset
– Ulkopuoliset palvelut / liiketoiminnan muut kulut
– Satunnaiset tuotot ja kulut

Kirjanpitoasiakirjat ja niiden säilytys
– Koneellista kirjanpitoa koskevat säännökset
– Kirjanpitomateriaalin arkistointi käytännössä

Käytännön kirjanpitoharjoituksen tekeminen
– Suuri osa päivästä käytetään harjoituksen tekemiseen
– Tilikartan käyttäminen, alv-kirjaus, tositteiden tiliöinti
– Harjoituksessa tiliöidään tositteita ja opitaan tositteiden ja kirjanpidon raporttien yhteys
– Kirjausten avulla opitaan kirjausketju tositteesta raportointiin ja tuloslaskelman ja taseen erot käytännön tasolla
– Tehdään arvonlisäveron kirjauksia ja kirjauksista johdetaan raportti verottajalle

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
25.-26.9.2024, klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Hinta:
1 190 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja