Edita järjestää nyt koulutuksen:

Kirjanpitäjän vastuu ja riskienhallinta (1/2 pv)

Miten kirjanpitäjä voi varmistaa, ettei joudu vahingonkorvausvelvolliseksi tai rikosoikeudelliseen vastuuseen? Minkälaiseksi kirjanpitäjän taloudellinen ja rikosoikeudellinen vastuu voi muodostua? Miten varautua etukäteen riskeihin?

Kirjanpitäjällä on asiantuntijaroolin vuoksi laajasti erilaisia velvoitteita, kuten puuttumisvelvollisuus, tarkkailuvelvollisuus ja tiedonanto- ja neuvontavelvollisuus. Näin ollen kirjanpitäjältä vaaditaan aktiivista roolia kirjanpitovelvollisen neuvonnassa ja taloudenhallinnassa.

Kirjanpitäjän rooli yrityksen taloudenhoidossa on muuttunut entistä merkittävämmäksi, ja kirjanpitäjän vastuu on kasvanut. Kirjanpitäjä voidaan tuomita henkilökohtaiseen rikosvastuuseen kirjanpitovelvollisen rinnalla, minkä vuoksi osapuolten olisi hyvä tiedostaa selkeästi vastuidensa ja velvollisuuksiensa rajat. Kirjanpitäjä on esimerkiksi joutunut vastuuseen tilinpäätökseen sisältyvien saatavien arvostamisesta osana tilinpäätöksen laatimista (KKO 2010:91). Virheet ja epäselvyydet kirjanpidossa voivat aiheuttaa myös kirjanpitovelvolliselle suuria taloudellisia tappioita ja vakavaa mainehaittaa, joten vastuunjako on syytä selkiyttää kirjallisesti sopien.

Tämä koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Mihin kirjanpitäjän vastuu perustuu?
– Mihin kirjanpitäjän siviilioikeudellinen vastuu ulottuu?
– Mitä kirjanpitäjän henkilökohtainen rikosoikeudellinen vastuu käytännössä tarkoittaa?
– Miten kirjanpitäjä voi hallita riskejä esimerkiksi sopimustekniikan avulla?


Kenelle?
Kirjanpitäjille, taloushallinnon ammattilaisille ja yritysten juristeille.


Kouluttaja:
Kouluttajana toimii kirjanpitäjien vastuukysymyksiin syvällisesti perehtynyt lakimies Milla Welling. Voit lähettää kouluttajalle mieltäsi askarruttavia kysymyksiä ennakkoon. Koulutuksen aikana voit esittää kysymyksiä webinaarin chatissa.OHJELMA

9.00 Tervetuloa Editan koulutukseen!

9.05 Taloushallintoala elinkeinoelämässä (taloushallinnon ammattilaisten rooli viranomaisten ja yritysten välissä)
– taloushallintoalan merkitys ja nykytilanne
– kirjanpitäjä paljon vartijana – sääntelyn viranomaisvalvonnan valuminen kirjanpitäjille
– kirjanpitäjän vastuun perusta

9.25 Kirjanpitäjän asiantuntijavastuu ja velvollisuudet (siviilioikeudelliset vastuut)
– Asiantuntijuus ja asiantuntijapalveluiden tarjoaminen elinkeinoelämässä
– Siviilioikeudellinen, eli taloudellinen vastuu – asiantuntijavastuun sisältö
– Kirjanpitäjän asiantuntijavastuun siviilioikeudellinen ilmeneminen

10.10 Tauko

10.20 Kirjanpitäjän rikosoikeudellinen vastuu
– talousrikosmuodot ja niiden yhteiskunnallinen merkitys
– kirjanpitäjän ja tilitoimiston rikosvastuu toimeksiantosuhteessa ja kirjanpitäjän roolin muutos talousrikosoikeudenkäynneissä
– rikosoikeudellinen vastuu on henkilökohtaista
– vahingonkorvausvastuu: vahinkoherkät asiantuntijapalvelut, pienen virheen merkitys

11.20 Kirjanpitäjän ja tilitoimiston riskien hallinta
– etukäteinen varautuminen
– sopimustekniikka
– vakuutukset

12.00 Koonti ja loppukeskustelu

12.15 koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus toteutetaan webinaarina.

Ajankohta:
29.3.2022 9:00-12:30

Hinta:
400 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 350 euroa /hlö + alv 24 %.
6-10 osallistujaa: 300 euroa /hlö + alv 24 %.

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.