Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Kone- ja laitetoimitussopimukset (1 pv)

Kurssilla opitaan olennaisimmat asiat kone- ja laitetoimitussopimuksista. Lisäksi käsitellään kone- ja laitetoimituksiin liittyviä huoltosopimuksia. Sopimuksia käsitellään sekä myyjien että ostajien näkökulmasta.

Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimuksia koneiden ja laitteiden kotimaan ja ulkomaan kaupassa. Kurssilla opastetaan yrityksiä oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen koneiden ja laitteiden kaupassa. Kurssilla käsitellään lisäksi kone- ja laitekaupan virhe- ja viivästysvastuita sekä sitä, miten näitä vastuita voidaan rajoittaa sopimusehdoilla. Erityistä huomiota kiinnitetään kansainvälisiin kone- ja laitetoimitussopimuksiin sekä huoltosopimuksiin.

Käytännön case-esimerkkien avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät sopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen.

Yritykset saavat neljän kuukauden ajan help desk -tyyppisen maksuttoman puhelinneuvonnan kone- ja laitetoimitussopimuksiin sekä huoltosopimuksiin liittyen. Neuvontapalvelulla on tarkoitus auttaa yrityksiä eteenpäin koulutuksen aikana esiin nousseiden kysymysten ratkaisemisessa.

Kenelle
Kurssi on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka toimivat kone- ja laitetoimitussopimusten sekä huoltosopimusten myynti- ja ostotehtävissä. Näitä ovat muun muassa yritysten toimitusjohtajat, myynti- ja ostopäälliköt, vientipäälliköt ja käytännön myynti- ja ostotyötä suorittavat henkilöt.

Tavoite
Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan oikeita sopimuskäytäntöjä ja opastaa yrityksiä myös välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita kone- ja laitekaupassa.

Kouluttaja:applex_tampere_11[2]
Kouluttajana toimii asianajaja, KTM Petri Nevalainen
Asianajotoimisto Applex Oy:stä. Hän on avustanut menestyksekkäästi satoja suomalaisia yrityksiä kone- ja laitetoimituksissa sekä kotimaan että ulkomaan kaupassa.
Kouluttajan saama palaute edelliseltä kurssilta (asteikko 1-5) 4.6:
”Hyvät luennointitaidot!”
”Sujuva ja selkeä esitystapa!”
”Hyviä esimerkkejä!”OHJELMA torstaina 9.2.2017

09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:30 Päivän ohjelman esittely

09:45 Sopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelut
– milloin ja miten sopimus syntyy
– sopimuksen neuvotteluprosessi

10:15 Kone- ja laitetoimitussopimukset: sovellettava laki ja sopimusehdot
– sopimusehdot
– kansainvälisten kone- ja laitetoimitussopimusten erityiskysymykset
– CISG – kansainvälinen kauppalaki
– virhe- ja viivästysvastuut
– vastuunrajoitukset

10:45 Tauko

11:00 Yleisten sopimusehtojen käyttö
– Orgalime ehdot
– NLM ehdot
– Huoltosopimusehdot NU 06 ja NR 06
– Orgalime General Conditions for Maintenance – M2000
– General Conditions form the Repair of Machinery and Equipment R02
– Teknisen Kaupan yleiset myyntiehdot
– Teknisen Kaupan palveluiden yleiset toimitusehdot

11:30 Lounas

12:15 Riitojen ratkaisu ja case-esimerkkejä
– Riitojenratkaisumekanismit – milloin sopia ja milloin riidellä?
– Tehokas riitojen ratkaisu: käräjäoikeus vai välimiesmenettely?
– Case-esimerkkejä

13:45 Päätöskeskustelu

14:00 Kahvitarjoilu ja koulutus päättyy

——————————

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

Osallistumismaksu:
497,00
/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta)
2 hlöä tai enemmän 457,00/hlö + alv 24%.

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.