Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Koneiden riskien arvioinnin perusteet (1 pv)

Koneiden riskien arvioinnin merkitys on korostunut konedirektiivissä 2006/42/EY. Koneiden valmistajien on tehtävä riskien arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voitaisiin määrittää. Sen jälkeen kone on suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon riskien arvioinnissa saadut tulokset. Myös riskien arviointia koskevat dokumentaatiovaatimukset ovat täsmentyneet konedirektiivissä 2006/42/EY.

Käytössä olevien koneiden osalta riskien arviointia edellytetään työturvallisuuslain (738/2002) lisäksi valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008). Asetuksen mukaan työnantajan on selvitettävä ja arvioitava järjestelmällisesti kaikkien koneiden turvallisuus. Erityisesti koneiden riskien arviointia on tehtävä tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä.

Koulutuksessa käydään läpi koneiden riskien arvioinnin yleiset periaatteet sekä teoriatasolla että käytännön harjoitustyön avulla. Koulutuksessa tutustutaan myös yleisimpiin riskien arvioinnissa käytettäviin menetelmiin ja riskien hallinnassa sovellettavaan turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestykseen.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu kaikille koneiden riskien arviointia tekeville ja siitä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu yhtä hyvin koneiden suunnittelijoille ja valmistajille kuin myös henkilöille, jotka arvioivat käytössä olevien ja hankittavien koneiden turvallisuutta työpaikoilla.

Koulutuksessa opiskellaan koneiden riskien arvioinnin perusasioita eli koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla minkäänlaista ennakkotietoa koneiden riskien arvioinnin tekemisestä. Suositeltavaa kuitenkin on, että koulutukseen tultaessa osallistujilla on halussaan perustiedot koneiden turvallisuutta koskevista säädöksistä ja yleisistä suunnitteluperusteista (esim. koulutuksen Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille tai Työturvallisuus koneiden käytössä sisältämät tiedot).


Kouluttajat:
Katri Tytykoski
, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa InspectaOHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Koulutuksen avaus
– Yleiset asiat
– Osallistujien omien kysymysten kerääminen

9:15 Riskien arvioinnin taustoja
– Lainsäädännöstä tulevat velvoitteet
– Yhdenmukaistettujen standardien merkitys

Tauko

10:15 Koneiden riskien arvioinnin periaatteet ja menetelmät
– Riskienarviointiprosessin vaiheet
– Riskin suuruuden arviointimenetelmiä
Riskimatriisi
Riskigraafi
Numeerinen pisteytys
Yhdistelmätyökalut
– Riskien arvioinnin dokumentointi
– Esimerkkejä riskien arvioinnissa havaituista käytännön ongelmista ja puutteista

Tauko sopivassa välissä

11:45 Lounas

12:30 Edellinen aihe jatkuu

13:00 Harjoitustyön esittely
– Esimerkkikoneen esittely
– Tehtävän kuvaus (toimintatapa, menetelmä, tavoitteet)

13:15 Tauko

13:30 Harjoitustyön tekeminen ryhmissä
– Vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien alustava arviointi

14:15 Kahvi

14:30 Harjoitustyön purku ja esimerkkiratkaisu
– Ryhmien tulosten läpikäyminen
– Esimerkkiratkaisu ja sille esitettävät perustelut

15:30 Turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestys ja jäännösriskien arviointi
Koulutuksen yhteenveto

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Ajankohta:
tiistai 09.04.2019

Hinta:
665 euroa
/hlö + alv 24 %.

– Bonus: Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan v. 2016 julkaisemasta uudesta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.