fbpx
Koneiden riskien arvioinnin perusteet (1 pv)
Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Koneiden riskien arvioinnin perusteet (1 pv)

EUR

29.11.2017, Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa Karhumäentie 5, Vantaa 17 lokakuun, 2017 Sampo Korppoo

Työturvallisuus

Koneiden riskien arvioinnin merkitys on korostunut konedirektiivissä 2006/42/EY. Koneiden valmistajien on tehtävä riskien arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voitaisiin määrittää. Sen jälkeen kone on suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon riskien arvioinnissa saadut tulokset. Myös riskien arviointia koskevat dokumentaatiovaatimukset ovat täsmentyneet konedirektiivissä 2006/42/EY.

Käytössä olevien koneiden osalta riskien arviointia edellytetään työturvallisuuslain (738/2002) lisäksi valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008). Asetuksen mukaan työnantajan on selvitettävä ja arvioitava järjestelmällisesti kaikkien koneiden turvallisuus. Erityisesti koneiden riskien arviointia on tehtävä tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä.

Koulutuksessa käydään läpi koneiden riskien arvioinnin yleiset periaatteet sekä teoriatasolla että käytännön harjoitustyön avulla. Koulutuksessa tutustutaan myös yleisimpiin riskien arvioinnissa käytettäviin menetelmiin ja riskien hallinnassa sovellettavaan turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestykseen.

Kenelle koulutus sopii?
Koulutus on tarkoitettu kaikille koneiden riskien arviointia tekeville ja siitä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu yhtä hyvin koneiden suunnittelijoille ja valmistajille kuin myös henkilöille, jotka arvioivat käytössä olevien ja hankittavien koneiden turvallisuutta työpaikoilla.

Koulutuksessa opiskellaan koneiden riskien arvioinnin perusasioita eli koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla minkäänlaista ennakkotietoa koneiden riskien arvioinnin tekemisestä. Suositeltavaa kuitenkin on, että koulutukseen tultaessa osallistujilla on halussaan perustiedot koneiden turvallisuutta koskevista säädöksistä ja yleisistä suunnitteluperusteista (esim. koulutuksen Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille tai Työturvallisuus koneiden käytössä sisältämät tiedot).

Kouluttaja
Katri Tytykoski
, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy
Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy

OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Koulutuksen avaus
– Yleiset asiat
– Osallistujien omien kysymysten kerääminen

9:15 Riskien arvioinnin taustoja
– Lainsäädännöstä tulevat velvoitteet
– Yhdenmukaistettujen standardien merkitys

Tauko

10:15 Koneiden riskien arvioinnin periaatteet ja menetelmät
– Riskienarviointiprosessin vaiheet
– Riskin suuruuden arviointimenetelmiä
Riskimatriisi
Riskigraafi
Numeerinen pisteytys
Yhdistelmätyökalut
– Riskien arvioinnin dokumentointi
– Esimerkkejä riskien arvioinnissa havaituista käytännön ongelmista ja puutteista

Tauko sopivassa välissä

11:45 Lounas

12:30 Edellinen aihe jatkuu

13:00 Harjoitustyön esittely
– Esimerkkikoneen esittely
– Tehtävän kuvaus (toimintatapa, menetelmä, tavoitteet)

13:15 Tauko

13:30 Harjoitustyön tekeminen ryhmissä
– Vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien alustava arviointi

14:15 Kahvi

14:30 Harjoitustyön purku ja esimerkkiratkaisu
– Ryhmien tulosten läpikäyminen
– Esimerkkiratkaisu ja sille esitettävät perustelut

15:30 Turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestys ja jäännösriskien arviointi
Koulutuksen yhteenveto

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5
01530 Vantaa

Aika:
29.11.2017 Klo 9.00 – 16.00

Hinta:
615 eur
(+ alv 24 %)

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja