fbpx
Koneiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen työpaikalla (1pv)
Inspecta Academy järjestää nyt koulutuksen:

Koneiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen työpaikalla (1pv)

EUR

30.11.2016, Holiday Club Tampereen Kylpylä, Tampere Lapinniemenranta 12, Tampere 25 marraskuun, 2016 Sampo Korppoo

Työturvallisuus

Työturvallisuuslainsäädäntö sisältää monenlaisia koneiden ja muiden työvälineiden turvalliseen käyttämiseen ja tarkastamiseen liittyviä pakottavia velvoitteita työnantajille. Olennaisimmat näistä on kuvattu asetuksessa 403/2008 (VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta eli ns. työvälineiden käyttöasetus). Asetuksen sisältämien velvoitteiden tunteminen on välttämätöntä kaikilla työpaikoilla, joissa käytetään erilaisia koneita ja työvälineitä.

Kun koneiden turvallisuudesta huolehditaan asetuksen vaatimalla tavalla, ne pysyvät jatkuvasti turvallisessa toimintakunnossa. Tällöin voidaan välttyä tapaturmien aiheuttamilta inhimillisiltä kärsimyksiltä sekä turhilta tuotantohäiriöiltä ja viivästyksiltä. Samalla yritykselle koituu kustannussäästöjä mm. tapaturmiin liittyvien kustannusten ja sairauspoissaolojen vähenemisen myötä. Myös yrityksen imagoa vahingoittavien ja aikaa vievien oikeusprosessien riski pienenee.

Koulutuksessa käydään läpi tärkeimmät kaikkia käytössä olevia koneita koskevat asetuksen 403/2008 vaatimukset. Päivän aikana luodaan yleissilmäys asetuksen sisältöön ja soveltamisalaan sekä tutustutaan tarkemmin mm. koneiden riskien arviointiin, koneille tehtäviin tarkastuksiin, tekniseen turvallisuustasoon ja koneiden hankintaan liittyviin velvoitteisiin.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta uudesta Koneturvallisuuden käsikirjasta. (Merkitse koulutuksen nimi ja ajankohta kirjan tilauslomakkeen kohtaan Tilauksen lukumäärä.)

Luennoijat:
Katri Tytykoski, asiantuntija, Inspecta Tarkastus
Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus


Ohjelma:

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

09:00 Koulutuksen avaus 

09:15 Yleistä työvälineiden käyttöasetuksesta 403/2008

– soveltamisala
– suhde muihin säädöksiin
– asetuksen sisällön yleisesittely
– kuljettajien pätevyydet ja muut erityiset pätevyysvaatimukset                       

10:30 Koneen vaarojen selvittäminen, arviointi ja hallinta

– vaarojen arvioinnin periaatteet ja käytännöt
– standardien hyödyntäminen
– turvallistamistoimenpiteiden valinta ja ensisijaisuusjärjestys

11:45 Lounas 

12:30 Koneiden turvallisuuden varmentaminen ja tarkastukset

– säännöllinen huolto ja kunnossapito
– työvälineen toimintakunnon seuranta: tarkastukset, testaukset ja mittaukset
– työnsuorittajien pätevyys
– kunnossapitotyön turvallisuus
– nostolaitteiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

13:45 Kahvitauko 

14:00 Koneen valinta, hankinta ja sijoittaminen

– koneen valinta ja valintakriteerit
– koneen sijoittaminen
– käyttöohjeet ja muu dokumentaatio

15:00 Kaikkia koneita koskevat yleiset rakenteelliset vaatimukset

– suojukset ja turvalaitteet
– varoituslaitteet ja merkinnät
– hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmät
– käynnistäminen ja pysäyttäminen
– hätäpysäytys
– energialähteestä erottaminen

16:15 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
30.11.2016, Holiday Club Tampereen kylpylä, Tampere

Aika:
30.11.2016

Hinta:
615 eur
+ alv 24 %

Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja