Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille. Osa 1: Lainsäädäntö (1 pv)

Koulutuksen ensimmäisessä osassa käsitellään konedirektiivin 2006/42/EY asettamia turvallisuusvaatimuksia koneiden suunnittelulle ja valmistukselle sekä direktiivissä säädettyjä koneiden valmistajan velvollisuuksia. Koulutuksessa käsitellään myös standardien käyttöä ja merkitystä säädösten noudattamisen tukena, koneiden yleisiä suunnitteluperiaatteita sekä osittain valmiita koneita koskevia konedirektiivin vaatimuksia. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan EU:n komission julkaisemaan viralliseen konedirektiivin soveltamisoppaaseen ja sen sisältämiin tulkintoihin.

Koulutuspäivän päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita ja osallistujien etukäteen toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen sähköpostilla).

HUOM!
Koulutuksen toiseksi osuudeksi on tarjolla kaksi vaihtoehtoista koulutuspäivää: Turvallistaminen automaation keinoin ja Turvallistaminen mekaanisin keinoin. Nämä koulutuspäivät toteutetaan rinnakkain heti seuraavana päivänä koulutuksen ensimmäisen osuuden jälkeen, jolloin ensimmäiseen osuuteen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti peräkkäisinä päivinä peruskurssin molempiin osuuksiin.

Peruskurssin molempiin osuuksiin osallistuminen ja koulutuspäivien päätteeksi järjestettävien tenttien läpäiseminen on edellytyksenä Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittamiselle.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Tavoite
Kaksiosaisen peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien velvollisuuksista, koneita koskevista teknisistä turvallisuusvaatimuksista, turvallisuusratkaisujen käytännön toteuttamisesta ja koneiden suunnittelussa käytettävistä turvallisuusstandardeista.

Kenelle?
Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään. Koulutus soveltuu ensisijaisesti koneiden suunnittelijoille ja valmistajille sekä asentajille. Koulutus sopii hyvin myös muille konedirektiivin vaatimuksista ja niiden soveltamisesta kiinnostuneille.


Kouluttajat:
Katri Tytykoski
, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa InspectaOHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Koulutuksen avaus ja johdatus päivän aiheeseen

9.15 Konedirektiivin yleisesittely
– Voimaantulo
– Sovellettavuus ja soveltamisala
– Mikä on kone? Konedirektiivin sisältämät määritelmät
– Standardien merkitys konedirektiivin vaatimusten noudattamisen tukena
Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

Konedirektiivin vaatimukset koneen suunnittelijoille ja valmistajille
– Koneen valmistajan velvollisuudet, (mm. koneen tekninen tiedosto, käyttöohjeet, CE-merkintä ja muut koneen merkinnät, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus)
– Riskien arvioinnin merkitys koneen suunnittelussa ja riskien arviointia koskevat vaatimukset
– Olennaiset turvallisuusvaatimukset: liitteen I esittely
Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

11.45 Lounas

12.30 Koneiden yleiset suunnitteluperiaatteet
– Luontaisesti turvalliset suunnittelutoimenpiteet
– Suojaustekniset toimenpiteet
– Täydentävät toimenpiteet
– Käyttöä koskevat tiedot
Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

13.30 Koneen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

14.00 Kahvitauko

14.15 Osittain valmiita koneita koskevat vaatimukset
– Mikä on osittain valmis kone?
– Osittain valmiin koneen valmistajia koskevat velvollisuudet
– Osittain valmiin koneen markkinoille saattaminen ja siihen liittyviä näkökohtia
Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

15.15 Kysymysklinikka

15.30 Tentti koulutuspäivän sisällöstä (Valmistajan koneturvallisuus-kortin suorittaville)

16.00 Koulutuspäivä päättyy


Koulutuspaikka:
Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Ajankohta:
tiistai 19.03.2019

Hinta:
515 euroa
/hlö + alv 24 %.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.