Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille. Osa 2: Turvallistaminen automaation keinoin (1 pv)

”Turvallistaminen automaation keinoin” -koulutuspäivässä käsitellään koneen ohjaustoimintoja, energiansyöttöä, koneiden ulkoista rakennetta, suojuksia ja turvalaitteita sekä koneen turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmiä.

Koulutuspäivän päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita ja osallistujien etukäteen toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen sähköpostilla).

HUOM!
Kaksiosaisen peruskurssin toiseksi osuudeksi on tarjolla kaksi vaihtoehtoista (rinnakkain järjestettävää) koulutuspäivää. Osallistujat voivat ensimmäisen koulutuspäivän (osa 1: Lainsäädäntö) jälkeen jatkaa oman kiinnostuksensa mukaisesti opiskelemaan joko koneiden turvallistamista automaation keinoin (osa 2: Turvallistaminen automaation keinoin) tai koneiden turvallistamista mekaanisin keinoin (osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin).

Edellytyksenä peruskurssin toiseen osuuteen osallistumiselle on ensimmäisen osuuden (osa 1: Lainsäädäntö) sisällön hallitseminen. Peruskurssin ensimmäinen osuus toteutetaan edellisenä päivänä ennen koulutuksen toista osuutta, jolloin koulutukseen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti peräkkäisinä päivinä peruskurssin molempiin osuuksiin.

Peruskurssin molempiin osuuksiin osallistuminen ja koulutuspäivien päätteeksi järjestettävien tenttien läpäiseminen on edellytyksenä Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittamiselle.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Kiwa Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Tavoite
Kaksiosaisen peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien velvollisuuksista, koneita koskevista teknisistä turvallisuusvaatimuksista, turvallisuusratkaisujen käytännön toteuttamisesta ja koneiden suunnittelussa käytettävistä turvallisuusstandardeista.

Kenelle koulutus sopii?
Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään. Koulutus soveltuu ensisijaisesti koneiden suunnittelijoille ja valmistajille sekä asentajille.

Kouluttajat
Katri Tytykoski
, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta


Koulutuksen sisältö

8:30 Ohjaustoiminnot
– Ohjaustoiminnot:
Käynnistäminen
Pysäyttäminen
Turvatoimintojen tilapäinen käytöstä poisto
Hätäpysäytys
– Ohjauslaitteet:
Pakkokäyttöinen hallintaelin, nykäyskäyttö
Kaksinkäsin ohjaus
Sallintalaite
Langaton ohjaus
– Odottamattoman käynnistyksen estäminen
– Hallintalaitteiden yleisiä vaatimuksia
– Merkinantolaitteiden ja ohjaimien koodaus
– Ohjauslaitteiden suojaus
– Toimintatavat ja niiden valinta
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

9:30 Energiansyöttö
– Erottaminen energialähteistä:
Sähkö
Hydrauliikka
Pneumatiikka
– Sähkölaitteiston suojaaminen
– Hydraulisen energiansyötön suojauksia
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

10:15 Koneiden ulkoinen rakenne
– Koneen rakenteen yleisiä vaatimuksia: Pääsy työskentely- ja huoltokohteisiin
– Turvaetäisyydet ja – välit: Suojusten ja toimintaankytkettyjen suojusten sijoittaminen
Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta

11:15 Lounastauko

12:00 Suojukset ja turvalaitteet
– Suojuksen ja turvalaitteen valinta:
Kiinteä suojus
Avattava suojus; toimintaan kytketty suojus
– Toimintaankytkentälaitteen valinta
– Vaaravyöhykkeen valvonta
– Vähimmäisetäisyys vaaravyöhykkeeseen
– Passivointi
– Kuittaukset
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

13:15 Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät, ISO 13849-1 &-2 pääpiirteet
– Termit
– PL-tason määritys
– Suunnitteluprosessi
– Nimetyt rakenteet
– Yhteisvikaantuminen
– Systemaattiset vikojen välttäminen
– Komponentit
– Suunnitteluvaatimusten todentaminen, testaaminen ja kelpuutus:
Saavutetun PL-tason todentaminen
Yhteisviat
Turvallisuuden perusperiaatteet
Hyvin koetellut turvallisuusperiaatteet
Vikojen poissulkeminen
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

14:00 Kahvitauko

14:15 Edellinen aihe jatkuu

15:00 Kysymysklinikka

15:30 Tentti koulutuspäivän sisällöstä (Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittaville)

16:00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Original Sokos Hotel Vaakuna
Porrassalmenkatu 9
50100 Mikkeli

Aika:
04.12.2018 Klo 8.30 – 16.00

Hinta:
645 eur
(+ alv 24 %)

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.