Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille. Osa 2: Turvallistaminen automaation keinoin (1 pv)

”Turvallistaminen automaation keinoin” -koulutuspäivässä käsitellään koneen ohjaustoimintoja, energiansyöttöä, koneiden ulkoista rakennetta, suojuksia ja turvalaitteita sekä koneen turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmiä.

Koulutuspäivän päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita ja osallistujien etukäteen toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen sähköpostilla).

HUOM!
Kaksiosaisen peruskurssin toiseksi osuudeksi on tarjolla kaksi vaihtoehtoista (rinnakkain järjestettävää) koulutuspäivää. Osallistujat voivat ensimmäisen koulutuspäivän (osa 1: Lainsäädäntö) jälkeen jatkaa oman kiinnostuksensa mukaisesti opiskelemaan joko koneiden turvallistamista automaation keinoin (osa 2: Turvallistaminen automaation keinoin) tai koneiden turvallistamista mekaanisin keinoin (osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin).

Edellytyksenä peruskurssin toiseen osuuteen osallistumiselle on ensimmäisen osuuden (osa 1: Lainsäädäntö) sisällön hallitseminen. Peruskurssin ensimmäinen osuus toteutetaan edellisenä päivänä ennen koulutuksen toista osuutta, jolloin koulutukseen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti peräkkäisinä päivinä peruskurssin molempiin osuuksiin.

Peruskurssin molempiin osuuksiin osallistuminen ja koulutuspäivien päätteeksi järjestettävien tenttien läpäiseminen on edellytyksenä Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittamiselle.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Kiwa Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Tavoite:
Kaksiosaisen peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien velvollisuuksista, koneita koskevista teknisistä turvallisuusvaatimuksista, turvallisuusratkaisujen käytännön toteuttamisesta ja koneiden suunnittelussa käytettävistä turvallisuusstandardeista.

Kenelle?
Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään. Koulutus soveltuu ensisijaisesti koneiden suunnittelijoille ja valmistajille sekä asentajille.


Kouluttajat:
Katri Tytykoski
, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa InspectaOHJELMA

8:30 Ohjaustoiminnot
– Ohjaustoiminnot
– Ohjauslaitteet
– Odottamattoman käynnistyksen estäminen
– Hallintalaitteiden yleisiä vaatimuksia
– Merkinantolaitteiden ja ohjaimien koodaus
– Ohjauslaitteiden suojaus
– Toimintatavat ja niiden valinta
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

10:00 Energiansyöttö
– Erottaminen energialähteistä:
– Sähkölaitteiston suojaaminen
– Hydraulisen energiansyötön suojauksia
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

10:45 Koneiden ulkoinen rakenne
– Turvaetäisyydet ja -välit
– Suojausteknisten laitteiden sijoitus
Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta

11:15 Lounastauko

12:00 Suojukset ja turvalaitteet
– Suojuksen ja turvalaitteen valinta:
– Toimintaankytkentälaitteen valinta
– Vaaravyöhykkeen valvonta
– Vähimmäisetäisyys vaaravyöhykkeeseen
– Passivointi
– Kuittaukset
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

13:15 Koneiden ohjausjärjestelmällä toteutettavat turvatoiminnot
– Ohjausjärjestelmällä toteutetut turvatoiminnot yleisesti
– Koneiden turvatoimintoja koskevien standardien vertailu
– Turvatoimintojen toteuttaminen pääpiirteissään standardien SFS-EN ISO 13849-1 &- 2 ja SFS-EN 62061 mukaisestivälttäminen
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

14:00 Kahvitauko

14:15 Edellinen aihe jatkuu

15:00 Kysymysklinikka

15:30 Tentti koulutuspäivän sisällöstä (Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittaville)

16:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Ajankohta:
keskiviikko 20.03.2019

Hinta:
665 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.