fbpx
Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille. Osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin (1 pv)
Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille. Osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin (1 pv)

EUR

15.11.2017, Sokos Hotel Flamingo, Vantaa Tasetie 8, Vantaa 14 lokakuun, 2017 Sampo Korppoo

Työturvallisuus

”Turvallistaminen mekaanisin keinoin”-koulutuspäivässä käsitellään geometrisia ja fyysisiä näkökohtia koneen turvallistamisessa, koneensuunnittelua koskevan yleisen teknisen tietämyksen huomioonottamista, kunnossapidettävyydestä huolehtimista, koneen käyttöpaikkoja ja kulkuteitä sekä vaaroille altistumisen rajoittamista laitteiden luotettavuuden avulla.

Koulutuspäivän päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita ja osallistujien etukäteen toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen sähköpostilla).

HUOM!
Kaksiosaisen peruskurssin toiseksi osuudeksi on tarjolla kaksi vaihtoehtoista (rinnakkain järjestettävää) koulutuspäivää. Osallistujat voivat ensimmäisen koulutuspäivän (osa 1: Lainsäädäntö) jälkeen jatkaa oman kiinnostuksensa mukaisesti opiskelemaan joko koneiden turvallistamista automaation keinoin (osa 2: Turvallistaminen automaation keinoin) tai koneiden turvallistamista mekaanisin keinoin (osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin).

Edellytyksenä peruskurssin toiseen osuuteen osallistumiselle on ensimmäisen osuuden (osa 1: Lainsäädäntö) sisällön hallitseminen. Peruskurssin ensimmäinen osuus toteutetaan edellisenä päivänä ennen koulutuksen toista osuutta, jolloin koulutukseen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti peräkkäisinä päivinä peruskurssin molempiin osuuksiin.

Peruskurssin molempiin osuuksiin osallistuminen ja koulutuspäivien päätteeksi järjestettävien tenttien läpäiseminen on edellytyksenä Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittamiselle.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Kiwa Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Tavoite
Kaksiosaisen peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien velvollisuuksista, koneita koskevista teknisistä turvallisuusvaatimuksista, turvallisuusratkaisujen käytännön toteuttamisesta ja koneiden suunnittelussa käytettävistä turvallisuusstandardeista.

Kenelle koulutus sopii?
Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään. Koulutus soveltuu ensisijaisesti koneiden suunnittelijoille ja valmistajille sekä asentajille.

Kouluttaja
Jukka Laaksonen
, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy
Markku Kemppi, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy


Koulutuksen sisältö

8:30 Geometriset ja fyysiset näkökohdat turvallistamisessa
– Näkyvyys
– Muotoilu, sijoittelu ja suojaaminen
– Käyttövoima ja liike-energia
– Vakavuudesta huolehtiminen
Jukka Laaksonen, Inspecta Tarkastus Oy

10:00 Koneensuunnittelua koskevan yleisen teknisen tietämyksen huomioonottaminen
– Rasitusten laskenta
– Materiaalinvalinta
– Päästöjen rajoittaminen
– Sopivan teknologian valinta
Markku Kemppi, Inspecta Tarkastus Oy

11:15 Lounas

12:00 Kunnossapidettävyydestä huolehtiminen
– Vaaroille altistumisen rajoittaminen
– Pääsy huoltokohteisiin
– Kunnossapidettävyys
– Erottaminen
– Puhdistus
Jukka Laaksonen, Inspecta Tarkastus Oy

13:00 Koneen käyttöpaikat ja kulkutiet
Markku Kemppi
, Inspecta Tarkastus Oy

14:00 Kahvitauko

14:15 Vaaroille altistumisen rajoittaminen laitteiden luotettavuuden avulla
– Vikaantumistodennäköisyyden pienentäminen
– Luotettavien komponenttien ja laitteiden käyttö
– Tietyllä tavalla vikaantuvien komponenttien käyttö
– Komponenttien tai osajärjestelmien kahdentaminen tai varmennus
– Vaaroille altistumisen rajoittaminen mekanisoimalla tai automatisoimalla
Jukka Laaksonen, Inspecta Tarkastus Oy

15:00 Kysymysklinikka

15:30 Tentti koulutuspäivän sisällöstä (Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittaville)

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa

Aika:
15.11.2017. Klo 8.30 – 16.00

Hinta:
615 eur
+ alv 24 %.

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja