Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Koneyhdistelmien suunnittelu, rakentaminen ja muutostyöt (1 pv)

Koulutuksessa käsitellään uusien konelinjojen ja koneyhdistelmien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä jo käytössä olevien koneyhdistelmien muutostöihin liittyviä näkökohtia, jotka eri tahojen tulee ottaa huomioon riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi, vastuunjaon selkeyttämiseksi ja lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi.

Eri teollisuudenaloilla ja tehtaissa rakennetaan erilaisiin tarpeisiin mitä moninaisimpia tuotantolinjoja. Aina, kun koneita ja osittain valmiita koneita liitetään toisiinsa, joudutaan pohtimaan, syntyykö lopputuloksena konedirektiivin tarkoittama koneyhdistelmä ja mitä vastuita kullakin taholla erilaisissa käytännön toteutuksissa kulloinkin on.

Yksinkertaisimmillaan koneyhdistelmä voi muodostua kahdesta yhteen liitetystä koneesta, mutta toisinaan taas yhteen koneyhdistelmään voi sisältyä kymmeniä erilaisia koneita ja osittain valmiita koneita. Myös jo olemassa olevia koneyhdistelmiä muutettaessa törmätään moniin haasteellisiin ja osittain tulkinnanvaraisiinkin kysymyksiin. Monesti eniten päänvaivaa aiheuttavat kysymykset liittyvät siihen, syntyykö vanhasta koneyhdistelmästä muutostyön tuloksena ”uusi”, mitä vastuita muutostöihin osallistuvilla tahoilla kulloinkin on ja mikä on koneyhdistelmän eri osilta vaadittu turvallisuustaso muutostöiden jälkeen.

Koneyhdistelmän määritelmän ymmärtäminen on ensimmäisen askel selvitettäessä eri tahojen vastuita ja velvollisuuksia. Konedirektiivin 2006/42/EY kesällä 2017 ilmestyneen soveltamisoppaan päivitetyssä painoksessa (versio 2.1) esitetyt koneyhdistelmän määritelmän täsmennykset ovat apuna selvitettäessä sitä, muodostuuko peräkkäin asennetuista koneista konedirektiivin tarkoittama koneyhdistelmä vai ei.
– Tätä problematiikkaa käsitellään heti koulutuksen avausosuudessa.
– Tämän jälkeen koulutuksessa pureudutaan uuden koneyhdistelmän rakentamiseen liittyvien eri tahojen vastuisiin ja velvollisuuksiin.
– Uusien koneyhdistelmien jälkeen koulutuksessa käsitellään olemassa olevien (vanhojen) koneyhdistelmien muuttamista ja tähän liittyviä haasteita (esim. osittain valmiin koneen liittämistä vanhaan koneyhdistelmään, vastuukysymyksiä ja vaaditun turvallisuustason määrittämistä).
– Koulutuksessa käsitellään lisäksi tyypillisimpiä koneyhdistelmiin liittyviä teknistä turvallisuutta koskevia kysymyksiä, uuden koneyhdistelmän vaatimustenmukaisuuden arviointia sekä ns. yksinkertaisia konelinjoja (toisiinsa liitettyjä koneita, jotka eivät muodosta konedirektiivin tarkoittamaa koneyhdistelmää).


Kenelle?
Koulutus soveltuu erityisesti uusien koneyhdistelmien rakentamiseen ja vanhojen olemassa olevien koneyhdistelmien muuttamiseen osallistuville tahoille (esim. koneiden valmistajille, koneiden valmistajien alihankkijoina toimiville yrityksille ja koneyhdistelmien tai niiden muutostöiden tilaajien edustajille) sekä kaikille koneyhdistelmien teknisestä turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta kiinnostuneille.

– Osallistujilla olisi suositeltavaa olla jo koulutukseen tullessaan perustiedot koneturvallisuudesta ja koneiden turvallisuutta koskevista valmistajia velvoittavista säädöksistä. (Näitä käsitellään mm. Kiwa Inspectan koulutuksessa ”Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille, osa 1: Lainsäädäntö”).


Kouluttajat:
Jukka Laaksonen
, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa InspectaOHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Koulutuksen avaus ja johdatus päivän aiheeseen

9:15 Koneyhdistelmän määritelmä
Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta

10:00 Uuden koneyhdistelmän rakentaminen
Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta

11:00 Uusia ja vanhoja koneita sisältävät koneyhdistelmät (olemassa olevan koneyhdistelmän muuttaminen)
Jukka Laaksonen, Kiwa Inspecta

11:45 Lounas

12:30 Edellinen aihe jatkuu

13:00 Tyypillisiä koneyhdistelmään liittyviä turvallisuuskysymyksiä
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

14:00 Kahvi

14:15 Koneyhdistelmän vaatimustenmukaisuuden arviointi
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

15:00 Yksinkertaiset konelinjat
Jukka Laaksonen, Kiwa Inspecta

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Ajankohta:
tiistai 12.03.2019

Hinta:
665 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.