fbpx
Konserni- ja yritysjärjestelykulujen ALV-vähennysoikeudet – uusi vero-ohje 17.3.2016 (1/2 pv)
Ajantieto järjestää nyt koulutuksen:

Konserni- ja yritysjärjestelykulujen ALV-vähennysoikeudet – uusi vero-ohje 17.3.2016 (1/2 pv)

EUR

13.05.2016, Ajantieto Oy:n koulutustilat, Helsinki Jaakonkatu 3 B, 7 krs. (kamppi, Graniittitalo), Helsinki 13 huhtikuun, 2016 Sampo Korppoo

Taloushallinto ja verotus

Verohallinto on viimeisen parin vuoden aikana pyrkinyt merkittävästi tiukentamaan ALV-vähennysoikeuksia sekä yritysjärjestelyihin liittyvien kulujen että ns. konsernikulujen (emoyhtiökulujen) osalta. Korkein hallinto-oikeus on nyt antanut useita näitä kysymyksiä koskevia ratkaisuja ja monilta osin kumonnut Verohallinnon linjaukset.

Verotuskäytäntö on ristiriitaisista tulkinnoista johtuen tällä hetkellä epäyhtenäistä ja tulkinnallista. Verohallinto onkin 17.3. julkaissut asiasta kokonaan uuden, laajan vero-ohjeen.

Mikä oikein on muuttunut ja miten?
• osakkeiden ja kiinteistön myynnin kulujen vähennyskelvottomuus?
• muiden yritysjärjestelytilanteiden vähennysoikeudet?
• emoyhtiön vähennysoikeuksien laajuus – miltä osin emoyhtiö saa vähentää ns. konsernikuluja?
• osinkojen, konserniavustusten ja korko- ym. rahoitustuottojen vaikutus emon vähennysoikeuteen?
• arvonlisäverotonta toimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiön vähennysoikeudet?
• ALV-vähennysten jakaminen käytännössä; miten vähennyskelvottoman veron osuus tulisi määritellä?
• verotarkastustilanteet, luottamuksensuoja aiemmin tehtyjen vähennysten osalta?

Koulutuksen teemana ovat myös tyypilliset konsernien ALV-kysymykset, esimerkiksi kulujen oikea kohdistaminen ja kulujen edelleenveloitukset, vähennysoikeuksien varmistaminen, erilaisten konsernipalveluiden ja konserniyhtiöiden toisilleen myymien alihankintapalveluiden ja tavaroiden ALV-käsittely ja yritysjärjestelytilanteet.

Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan konsernin emoyhtiön verovelvollisuusasemaa erityisesti tilanteissa, joissa emoyhtiön päätoimintana on palvelujen tuottaminen muille konserniyhtiöille ja/tai konserniyhtiöiden omistaminen holdingyhtiönä.

Asiantuntija:
Veroasiantuntija, OTK, KTM Petri Salomaa, Deloitte & Touche Oy


OHJELMA kello 09.00-12.30

KONSERNIEN ARVONLISÄVEROTUS

Konsernien arvonlisäverotus
• konserniyhtiöiden erillinen verovelvollisuus
• verovelvollisuusryhmät

Konsernien sisäiset palvelu- ja tavaramyynnit
• konsernipalvelujen myynti koti- ja ulkomaisille konserniyhtiöille
• hallintopalvelut (management fee), rahoituspalvelut jne.
• konsernin sisäinen tavarakauppa
• konserniyhtiöiden huomioiminen kansainvälisen kaupan tilanteissa; tyypillisiä ongelmatilanteita
• siirtohinnoittelun vaikutus ALV-käsittelyyn ja -raportointiin; siirtohintaoikaisut

Kulujen kohdistaminen ja ALV-vähennysoikeudet konserneissa – uusi oikeuskäytäntö ja tarkentuvat tulkinnat
• vähennysoikeuden edellytykset
• kulun kohdistaminen emo- tai tytäryhtiölle; KHO:n ja KVL:n linjauksia
• ns. konsernikulujen vähennyskelpoisuus
• emoyhtiön vähennysoikeuksien laajuus; KHO:n uudet ratkaisut
• holdingyhtiönä toimivan emoyhtiön asema; kotimaisen ja EU-oikeuskäytännön linjauksia
• osittainen vähennysoikeus käytännössä; vähennyskelpoisen ja vähennyskelvottoman arvonlisäveron jakoperusteet
• luotonannosta konserniyhtiöille saatujen korkotuottojen vaikutus emoyhtiön vähennysoikeuteen
• emoyhtiön muut verottomat toiminnot ja niiden vaikutus vähennysoikeuteen
• Verohallinnon viimeaikaiset tulkinnat vs. KHO:n linjaukset; luottamuksensuoja

Yritysjärjestelyt konserneissa
• toimintojen myynti, ostaminen ja yhtiöittäminen
• osakekaupat, liiketoimintakaupat
• fuusio, jakautuminen

ALV-vähennysoikeudet yritysjärjestelytilanteissa
• asiaa koskeva oikeuskäytäntö
• Verohallinnon tulkinnat ja viimeisimmät kannanotot

Kulujen edelleenveloitus muilta konserniyhtiöiltä
• koti- ja ulkomaisten kulujen veloitus
• kulujen veloitus Suomesta ja ulkomaisilta konserniyhtiöiltä
• laskutuspalkkion, katteen tms. veloitus kuluveloitusten yhteydessä


Koulutuspaikka:
Ajantiedon koulutustilat, Kamppi Graniittitalo, Antinkatu 3 D 7.krs, 00100 Helsinki

Aika:
13.05.2016

Hinta:
365 eur
+ alv 24 %. Hinta sisältää koulutusmateriaalin ja tarjoilut.

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin kolme viikkoa ennen kurssia tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 75 eur + alv 24 %. Myöhemmin kuin viikko ennen kurssia tehdystä peruutuksesta tai peruuttamattomasta, käyttämättömästä kurssipaikasta veloitetaan koko hinta. Esteen sattuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja