fbpx
Konsernilaskenta 2016 (1 pv)
Ajantieto järjestää nyt koulutuksen:

Konsernilaskenta 2016 (1 pv)

EUR

24.11.2016, Ajantieto Oy:n koulutustilat, Helsinki Jaakonkatu 3 B, 7 krs. (kamppi, Graniittitalo), Helsinki 21 maaliskuun, 2016 Sampo Korppoo

Taloushallinto ja verotus

Päivän aikana käydään esimerkein ja harjoituksin läpi viimeisimmät kirjanpitolain ja -asetuksen konsernitilinpäätöstä koskevat säännökset ja konsernitilinpäätökseen vaikuttavat KILAn ohjeet.

Asiantuntija:
KHT, toimitusjohtaja Lauri Mäki, Hill Audit Oy
Lauri on toiminut tilintarkastajana ja taloushallinnon tehtävissä yli 15 vuotta. Aikaisemmin hän on työskennellyt tilintarkastajana Ernst & Young Oy:n Helsingin toimistossa lähes kymmenen vuoden ajan. Lauri on yksi KHT-Median joulukuussa 2012 julkaiseman kommentaariteoksen Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä kirjoittajista.


OHJELMA kello 9–16
Konsernitilinpäätöksen tavoitteet ja konsernin käsite

– miksi konsernitilinpäätös laaditaan?
– konsernin ja muiden keskeisten käsitteiden määritelmät
• konserniyritys, osakkuusyritys, alakonserni

Konsernitilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö ja ohjeet
– kirjanpitolain säännökset, osakeyhtiölain säännökset, Kilan yleisohje
– konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus
• tytäryrityksen yhdistelemisvelvollisuus
• poikkeukset laatimisvelvollisuudesta
• osakkuusyrityksen yhdistelemisvelvollisuus

Konsernitilinpäätöksen laadinnan periaatteet
– emoyrityksen oman tilinpäätöksen/konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
– tytäryritysten tilikaudet ja niiden tilinpäätösten laadintaperiaatteet
– tytäryritysten erillistilinpäätösten mahdollinen muuttamistarve

Konsernitilinpäätöksen laatiminen käytännössä
– konserniyritysten välisten tuottojen ja kulujen käsittely
• tulosvaikutteiset
• ei tulosvaikutteiset
• sisäinen voitonjako
– konserniyritysten keskinäisten saamisten ja velkojen käsittely
– poistoeron ja muiden vapaaehtoisten rausten käsittely
– sisäisten tuottojen ja kulujen eliminoinnista johtuvat laskennalliset erot
– ulkomaisen tytäryrityksen tietojen yhdistelyperiaatteet
– konsernituloslaskelman ja konsernitaseen kaavat
– konsernin rahoituslaskelman laatimisvelvollisuus
– konsernin rahoituslaskelman kaava
– konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernin sisäisen omistuksen eliminointi
– hankintamenomenetelmä
• hankintahinta, mitä menoja sisällytetään?
• hankintahetken oma pääoma, miten lasketaan
• kertyneen poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittely
• itse perustettu tytäryritys
• toimivana yhtiönä hankittu tytäryritys
• hankintamenolaskelman laatiminen
• konserniaktiivan muodostuminen ja sen käsittely
• konsernipassiivan muodostuminen ja sen käsittely

Vähemmistöosuus
– mitä tarkoittaa vähemmistöosuus?
– miten vähemmistöosuus lasketaan?
– vähemmistön osuus tilikauden voitosta/tappiosta
– vähemmistön osuus muista oman pääoman eristä
– vähemmistöosuuden esittäminen

Konsernin osakkuusyritysten käsittely konsernitilinpäätöksessä
– hankintamenolaskelman laatiminen
– konserniaktiivan/konsernipassiivan käsittely
– yhdistely pääomaosuusmenetelmällä
– yhdistely omistusosuuden mukaisella menetelmällä
– osakkuusyrityksen esittäminen konsernitilinpäätöksessä

Konsernitilinpäätöksen oikeellisuutta varmentavat täsmäytykset
– tilikauden tuloksen täsmäytys
– edellisten tilikausien voittovarojen täsmäytys
– oman pääoman täsmäytys

Koulutuspaikka:
Ajantiedon koulutustilat, Kamppi Graniittitalo, Antinkatu 3 D 7.krs, 00100 Helsinki

Aika:
24.11.2016, klo 9-16

Hinta:
485 eur
+ alv 24 %. Hinta sisältää koulutusmateriaalin ja tarjoilut.

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin kolme viikkoa ennen kurssia tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 75 eur + alv 24 %. Myöhemmin kuin viikko ennen kurssia tehdystä peruutuksesta tai peruuttamattomasta, käyttämättömästä kurssipaikasta veloitetaan koko hinta. Esteen sattuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja