Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Konsernitilinpäätöksen perusteet (1 pv)

Koulutus sopii kaikille konsernitilinpäätöksen laatijoille ja tarkastajille perusteina konsernitilinpäätöksen kysymyksistä ja niiden ratkaisuista tai kertauksena tietojen päivittämiseen. Koulutuspäivän aikana käydään läpi uuden kirjanpitolain konsernitilinpäätösluvun mukaiset viimeisimmät säännökset sekä kirjanpitolautakunnan ohjeet. Koulutus on helppotajuista ja käytännönläheistä, sillä havainnollistamisessa käytetään numeroesimerkkejä ja harjoitustehtäviä. Ota taskulaskin mukaan!

Kouluttaja:
Jukka Hämäläinen, KLT, MBA, HTM, Nettomaster Oy

OHJELMA klo 9.00–16.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET JA -EDELLYTYKSET
Yleiset laatimisperiaatteet
Kirjanpitolain muutoksen vaikutus konsernitilinpäätöksen laadintaan
Konsernin tunnistaminen
Sujuvan laatimisen edellyttämät järjestelyt

KONSERNIN SISÄISTEN RUTIINIERIEN ELIMINOINTI
Harjoitustehtävä sisäisten tuottojen ja kulujen sekä sisäisten saamisten ja velkojen eliminoinnista

KONSERNIN SISÄISEN OMISTUKSEN ELIMINOINTI

Hankintamenomenetelmä
Harjoitustehtävä sisäisen omistuksen eliminoinnista

POISTOERON JA VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN JAKAMINEN
Jakamisvelvollisuus ja siitä poikkeaminen
Harjoitustehtävä tilinpäätössiirtojen jakamisesta

KONSERNIN SISÄISTEN KATTEIDEN ELIMINOINTI
Sisäisten vaihto-omaisuuskatteiden eliminointi
Sisäisten käyttöomaisuuskatteiden eliminointi
Harjoitustehtävät sisäisten katteiden eliminoinnista

KONSERNIN SISÄISEN VOITONJAON VÄHENTÄMINEN
Sisäisten osinkotuottojen eliminointi
Harjoitustehtävä sisäisen voitonjaon vähentämisestä

ULKOMAISEN TYTÄRYRITYKSEN YHDISTELY
Tilinpäätöserien muuttaminen euroiksi
Kurssi- ja muuntoerojen käsittely
Harjoitustehtävä ulkomaisen tytäryrityksen yhdistelystä

VÄHEMMISTÖOSUUDEN EROTTAMINEN
Vähemmistöosuuden määrittely
Harjoitustehtävä vähemmistöosuuden erottamisesta

——-

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Aika:
06.09.2018

Hinta:
590 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.