Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Konsernitilinpäätöksen perusteet (1 pv)

Koulutus sopii kaikille konsernitilinpäätöksen laatijoille ja tarkastajille perusteina konsernitilinpäätöksen kysymyksistä ja niiden ratkaisuista tai kertauksena tietojen päivittämiseen. Koulutuspäivän aikana käydään läpi uuden kirjanpitolain konsernitilinpäätösluvun mukaiset viimeisimmät säännökset sekä kirjanpitolautakunnan ohjeet. Koulutus on helppotajuista ja käytännönläheistä, sillä havainnollistamisessa käytetään numeroesimerkkejä ja harjoitustehtäviä.

Kouluttaja:
KLT, MBA, HTM Jukka Hämäläinen, Nettomaster Oy


OHJELMA

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
Koulutus alkaa klo 9.00
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja -edellytykset
– Yleiset laatimisperiaatteet
– Kirjanpitolain muutoksen vaikutus konsernitilinpäätöksen laadintaan
– Konsernin tunnistaminen
– Sujuvan laatimisen edellyttämät järjestelyt

Konsernin sisäisten rutiinierien eliminointi
-Harjoitustehtävä sisäisten tuottojen ja kulujen sekä sisäisten saamisten ja velkojen eliminoinnista

Konsernin sisäisen omistuksen eliminointi
– Hankintamenomenetelmä
– Harjoitustehtävä sisäisen omistuksen eliminoinnista

Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten jakaminen
– Jakamisvelvollisuus ja siitä poikkeaminen
– Harjoitustehtävä tilinpäätössiirtojen jakamisesta

Konsernin sisäisten katteiden eliminointi
– Sisäisten vaihto-omaisuuskatteiden eliminointi
– Sisäisten käyttöomaisuuskatteiden eliminointi
– Harjoitustehtävät sisäisten katteiden eliminoinnista

Konsernin sisäisen voitonjaon vähentäminen
– Sisäisten osinkotuottojen eliminointi
– Harjoitustehtävä sisäisen voitonjaon vähentämisestä

Ulkomaisen tytäryrityksen yhdistely
– Tilinpäätöserien muuttaminen euroiksi
– Kurssi- ja muuntoerojen käsittely
– Harjoitustehtävä ulkomaisen tytäryrityksen yhdistelystä

Vähemmistöosuuden erottaminen
– Vähemmistöosuuden määrittely
– Harjoitustehtävä vähemmistöosuuden erottamisesta

Osakkuusyrityksen yhdistelemisen periaatteet
– Osakkuusyrityksen määritelmä
– Yhdistelemisen periaatteet

———————————

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 24.11.2020

Hinta:
490 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.