Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Konsultti- ja suunnittelusopimukset (1/2 pv)

Päivitä nyt osaamisesi konsulttitoiminnan sopimus- ja vastuukysymyksissä


• Mitkä ovat konsultti- ja suunnittelusopimusten olennaisimmat asiat?
• Harjoitetaanko yrityksessäsi konsulttitoimintaa puutteellisilla sopimuksilla?
• Onko yrityksesi sopimuksissa varauduttu riittävästi konsultin vastuukysymyksiin?
• Miten neuvotellaan edullisemmat sopimusehdot?
• Millä tavoin sopimuskonflikteja voidaan ratkaista?
• Kuinka voit käyttää oikeanlaisia ehtoja konsultti- ja suunnittelusopimuksissa?

Konsultti- ja suunnittelusopimukset -koulutusessa saat ajankohtaisia käytännön vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Käsittelemme mm. tyypillisimmät ongelmatilanteet, joiden välttämiseen saat opastusta. Opit oikeanlaisten ehtojen neuvottelemisen konsultti- ja suunnittelusopimuksiin.

Erityisesti perehdymme KSE 2013 ehtoihin ja niiden soveltamiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Konsulttitoiminta käsittää erilaisia toimintoja insinööri- ja suunnittelutoimistojen toiminnasta liikkeenjohdon konsultointiin. Usein konsulttitoimintaa harjoitetaan puutteellisilla sopimuksilla, joissa ei ole varauduttu riittävästi muun muassa konsultin vastuukysymyksiin.

Käytännön case-esimerkkien avulla opit tunnistamaan ja välttämään yleisimmät ongelmatilanteet konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Samalla parannat valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen. Saat opastusta oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa.


Kenelle?
Konsultti- ja suunnittelusopimukset -koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä konsultti- ja suunnittelusopimusten kanssa – esimerkiksi konsultti- ja suunnitteluyritysten omistajat, toimitusjohtajat, myyntipäälliköt, sopimusneuvotteluissa mukana olevat sekä konsulttipalvelujen tilaajien edustajat.


Kouluttaja
Petri Nevalainen, sopimus- ja lakiasiantuntija, Konsultti- ja suunnittelusopimukset -kouluttaja

Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen Smartius Oy:stä. Hän on avustanut menestyksekkäästi suomalaisia konsultti- ja suunnitteluyrityksiä niiden sopimusasioissa.
Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.

Palautetta aiempien koulutusten osallistujilta:
– ”Hyvä katsaus sopimusten logiikkaan ja KSE2013 ymmärrys.”
– ”Selkeät luennot ja materiaalit. Hyviä caseja.”
– ”Havainnolliset esimerkit olivat oivallisia.”
– ”Päivän anti oli hyvä: KSE:n ja siihen liittyvien periaatteiden ja case-tilanteiden läpikäynti.”
– ”Hyvä koulutus.”
– ”Erittäin kattava kurssi hyvillä case-esimerkeillä.”


OHJELMA

8.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
9.00 Aloitus
– Pidämme lyhyen tauon sopivassa kohdassa.
12.00 Koulutus päättyy

 

Konsultti- ja suunnittelusopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelu
– Milloin ja miten sopimus syntyy
– Sopimuksen neuvotteluprosessi
– Salassapitosopimuksen käyttö osana neuvotteluja

Konsultti- ja suunnittelusopimukset
– Sovellettavat sopimusehdot
– Konsultin vahingonkorvausvastuu
– Vastuunrajoitusehdot: milloin ne sitovat ja milloin ne voidaan ohittaa?
– Vastuuvakuutuksen merkitys konsultin toiminnassa
– Kansainvälisen konsulttitoiminnan erityispiirteet ja sovellettavat sopimusehdot

Riitojenratkaisumekanismit
– Käräjäoikeus vai välimiesmenettely?

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013
– Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 ja niiden soveltaminen
– Virhe- ja viivästystilanteet
– Immateriaalioikeudet ja aineiston käyttöoikeus

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut
– JYSE 2014 Palvelut -ehtojen soveltaminen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa
– Vahingonkorvausehdot
– Vastuunrajoitukset
– Vastuut kolmansille aiheutetuista vahingoista

Aikaa kysymyksille


Konsultti- ja suunnittelusopimukset -koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Voit kysyä ja kommentoida koulutuksen aikana. Pidämme taukoja riittävästi. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus Zoom-alustalla

Ajankohta:
torstai 10.11.2022 klo 9-12

Hinta:
397 euroa /hlö + alv 24 %
– sisältää sähköisen koulutusmateriaalin.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 357 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 297 euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.


ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Konsultti- ja suunnittelusopimukset (1/2 pv) -koulutukseen 10.11.2022, Etäkoulutus
Hlö(ä)