Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Konsultti- ja suunnittelusopimukset (1/2 pv)

Päivitä osaamisesi konsulttitoiminnan sopimus- ja vastuukysymyksissä


• Mitkä ovat konsultti- ja suunnittelusopimuksien olennaisimmat asiat?
• Harjoitetaanko yrityksessäsi konsulttitoimintaa puutteellisilla sopimuksilla?
• Onko yrityksesi sopimuksissa varauduttu riittävästi konsultin vastuukysymyksiin?
• Miten neuvotellaan edullisemmat sopimusehdot?
• Millä tavoin sopimuskonflikteja voidaan ratkaista?
• Kuinka voit käyttää oikeanlaisia ehtoja konsultti- ja suunnittelusopimuksissa?

Konsultti- ja suunnittelusopimukset –koulutuksessamme saat ajankohtaisia käytännön vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Käsittelemme mm. tyypillisimmät ongelmatilanteet, joiden välttämiseen saat opastusta. Opit oikeanlaisten ehtojen neuvottelemisen konsultti- ja suunnittelusopimuksiin.

Erityisesti perehdymme KSE 2013 ehtoihin ja niiden soveltamiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Konsulttitoiminta käsittää erilaisia toimintoja insinööri- ja suunnittelutoimistojen toiminnasta liikkeenjohdon konsultointiin. Usein konsulttitoimintaa harjoitetaan puutteellisilla sopimuksilla, joissa ei ole varauduttu riittävästi muun muassa konsultin vastuukysymyksiin.

Käytännön case-esimerkkien avulla opit tunnistamaan ja välttämään yleisimmät ongelmatilanteet konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Samalla parannat valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen. Saat opastusta oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa.


Kenelle?
Konsultti- ja suunnittelusopimukset -valmennus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä konsultti- ja suunnittelusopimusten kanssa – esimerkiksi konsultti- ja suunnitteluyritysten omistajat, toimitusjohtajat, myyntipäälliköt, sopimusneuvotteluissa mukana olevat sekä konsulttipalvelujen tilaajien edustajat.


Kouluttaja
Petri Nevalainen, laki- ja sopimusasioiden asiantuntija

Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen Smartius Oy:stä. Hän on avustanut menestyksekkäästi suomalaisia konsultti- ja suunnitteluyrityksiä niiden sopimusasioissa.
Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.

Palautetta aiempien koulutusten osallistujilta:
– ”Hyvä katsaus sopimusten logiikkaan ja KSE2013 ymmärrys.”
– ”Selkeät luennot ja materiaalit. Hyviä caseja.”
– ”Havainnolliset esimerkit olivat oivallisia.”
– ”Päivän anti oli hyvä: KSE:n ja siihen liittyvien periaatteiden ja case-tilanteiden läpikäynti.”
– ”Hyvä koulutus.”
– ”Erittäin kattava kurssi hyvillä case-esimerkeillä.”


OHJELMA

8.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
9.00 Aloitus
12.00 Koulutus päättyy
– Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa.

 

Konsultti- ja suunnittelusopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelu
– Milloin ja miten sopimus syntyy
– Sopimuksen neuvotteluprosessi
– Salassapitosopimuksen käyttö osana neuvotteluja

Konsultti- ja suunnittelusopimukset
– Sovellettavat sopimusehdot
– Konsultin vahingonkorvausvastuu
– Vastuunrajoitusehdot: milloin ne sitovat ja milloin ne voidaan ohittaa?
– Vastuuvakuutuksen merkitys konsultin toiminnassa
– Kansainvälisen konsulttitoiminnan erityispiirteet ja sovellettavat sopimusehdot

Riitojenratkaisumekanismit
– Käräjäoikeus vai välimiesmenettely?

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013
– Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 ja niiden soveltaminen
– Virhe- ja viivästystilanteet
– Immateriaalioikeudet ja aineiston käyttöoikeus

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut
– JYSE 2014 Palvelut -ehtojen soveltaminen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa
– Vahingonkorvausehdot
– Vastuunrajoitukset
– Vastuut kolmansille aiheutetuista vahingoista

Aikaa kysymyksille


Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Voit kysyä ja kommentoida koulutuksen aikana. Pidämme taukoja riittävästi. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus Zoom-alustalla

Ajankohta:
torstai 7.4.2022 klo 9-12

Hinta:
397 euroa /hlö + alv 24 %
– sisältää zoom-webinaarin ja sähköisen koulutusmateriaalin.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 357 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 297 euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.