Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Konsultti- ja suunnittelusopimukset (1 pv)

• Mitkä ovat konsultti- ja suunnittelusopimuksien olennaisimmat asiat?
• Harjoitetaanko yrityksessäsi konsulttitoimintaa puutteellisilla sopimuksilla?
• Onko yrityksesi sopimuksissa varauduttu riittävästi konsultin vastuukysymyksiin?
• Miten neuvotellaan edullisemmat sopimusehdot?
• Millä tavoin sopimuskonflikteja voidaan ratkaista?
• Kuinka voit käyttää oikeanlaisia ehtoja konsultti- ja suunnittelusopimuksissa?

Ajankohtaisessa Konsultti- ja suunnittelusopimukset -koulutuksessamme saat vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Käsittelemme tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia ehtoja konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Erityisesti perehdytään uudistuneisiin KSE 2013 ehtoihin ja niiden soveltamiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Konsulttitoiminta käsittää erilaisia toimintoja insinööri- ja suunnittelutoimistojen toiminnasta liikkeenjohdon konsultointiin. Usein konsulttitoimintaa harjoitetaan puutteellisilla sopimuksilla, joissa ei ole varauduttu riittävästi muun muassa konsultin vastuukysymyksiin.

Käytännön case-esimerkkien avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät konsultti- ja suunnittelusopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen. Yrityksiä opastetaan oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa.


Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä konsultti- ja suunnittelusopimusten kanssa – esimerkiksi konsultti- ja suunnitteluyritysten omistajat, toimitusjohtajat, myyntipäälliköt, sopimusneuvotteluissa mukana olevat sekä konsulttipalvelujen tilaajien edustajat.


Tavoite
Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan oikeita sopimuskäytäntöjä ja välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita konsultti- ja suunnittelusopimuksissa.

Sopimus- ja lakiasioiden asiantuntija Petri Nevalainen

Kouluttaja
Kouluttajana toimii asianajaja, KTM Petri Nevalainen Asianajotoimisto Applex Oy:stä. Hän on avustanut menestyksekkäästi useita suomalaisia konsultti- ja suunnitteluyrityksiä niiden sopimusasioissa.

Palautetta aiempien koulutusten osallistujilta:
– ”Hyvä katsaus sopimusten logiikkaan ja KSE2013 ymmärrys.”
– ”Selkeät luennot ja materiaalit. Hyviä caseja.”
– ”Havainnolliset esimerkit olivat oivallisia.”
– ”Päivän anti oli hyvä: KSE:n ja siihen liittyvien periaatteiden ja case-tilanteiden läpikäynti.”
– ”Hyvä koulutus.”
– ”Erittäin kattava kurssi hyvillä case-esimerkeillä.”

Arviot asteikolla 1 – 5 (1=huono, 5= erinomainen)
– kouluttajan aiheen hallinta ja asiantuntemus: 4.6
– kouluttajataidot ja opetustyyli: 4.5
– kokonaisarvio kurssista: 4.5OHJELMA


09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:30 Aloitus, päivän ohjelman esittely

Konsultti- ja suunnittelusopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelut
– Milloin ja miten sopimus syntyy
– Sopimuksen neuvotteluprosessi
– Salassapitosopimuksen käyttö osana neuvotteluja

Konsultti- ja suunnittelusopimukset
– Sovellettavat sopimusehdot
– Konsultin vahingonkorvausvastuu
– Vastuunrajoitusehdot: milloin ne sitovat ja milloin ne voidaan ohittaa?
– Kansainvälisen konsulttitoiminnan erityispiirteet ja sovellettavat sopimusehdot

Riitojenratkaisumekanismit
– Riitojenratkaisumekanismit – käräjäoikeus vai välimiesmenettely?

11:30 Lounas

12:15 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013
– Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 ja niiden soveltaminen
– Virhe- ja viivästystilanteet
– Immateriaalioikeudet ja aineiston käyttöoikeus

13:00 Kahvitauko

13:15 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013
jatkuu

14:00 Koulutus päättyy

—————————

Covid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Lähetämme lisätietoa käytännöistä asiakkaille koulutuspäivien osallistumisohjeessa. Tervetuloa koulutuksiin!

—————————

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki
– Myös etäosallistuminen mahdollista, koulutus striimataan.
Valitse ilmoittautuessasi, osallistutko lähikoulutukseen vai etänä.

Ajankohta:
keskiviikko 17.3.2021

Hinta:
597 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää luentomateriaalin. Lähikoulutukseen sisältyy myös lounas ja kahvit koulutuspäivänä.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 497 euroa euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.