fbpx
Korkean suorituskyvyn johtaminen asiantuntijatiimissä (1 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Korkean suorituskyvyn johtaminen asiantuntijatiimissä (1 pv)

890 euroa /hlö + alv 24 %

890 EUR

03.11.2023, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 27 lokakuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen , Toiminnan kehittäminen

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • ”Erinomainen sukellus asiantuntijoiden johtamisen syvempiin salaisuuksiin.”

 • ”Esitystapa oli hyvin konkreettinen ja päivä sisälsi runsaasti hyviä keskusteluja.”

 • ”Sain paljon uusia ideoita oman johtamisen kehittämiseen!

  Tämä intensiivinen yhden päivän koulutus tarjoaa tärkeitä näkökulmia ja menetelmiä asiantuntijoiden tehokkaan johtamisen tueksi. Koulutusohjelma auttaa ymmärtämään asiantuntijatyön erityispiirteitä ja haasteita sekä kehittämään johtajuustaitojasi vaativien ammattilaisten esihenkilönä.

  Itseohjautuvat asiantuntijatiimit ovat tavoitteena monissa organisaatioissa, mutta parhaatkin asiantuntijat tarvitsevat laadukkaita johtamispalveluita. Asiantuntijatiimin koko henkisen potentiaalin valjastaminen tiimin palvelukseen vaatii esihenkilöltä kykyä varmistaa, että onnistumisen edellytykset ovat tavoitteita vastaavalla tasolla. Hyvin johdetussa asiantuntijatiimissä työskentelevät tehokkaimmat, tyytyväisimmät, luovimmat ja sitoutuneimmat ihmiset. Hyvin toimivat asiantuntijatiimit vetävät myös puoleensa parhaita osaajia.

  Olemme valmentaneet esihenkilötä ja asiantuntijoita jo vuodesta 2003. Tämän kokemuksen perusteella tarjoamme asiantuntijatiimin johtamisen tueksi monipuolisen valmennuksen, joka auttaa Sinua kehittymään asiantuntijoiden johtamisen erityisosaajaksi. Keskitymme koulutuksessa seuraaviin teemoihin:

  1. Johtajuuden ja asiantuntijuuden tasapaino. Asiantuntijat ovat usein korkeasti koulutettuja ja omaavat syvällistä tietämystä tietyillä aloilla. Haasteena on tasapainottaa johtajan rooli asiantuntijuuden kanssa ja saada asiantuntijat sitoutumaan organisaation tavoitteisiin sekä toimimaan yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa.

  2. Jatkuvan kehittymisen ja motivoitumisen edellytysten tukeminen. Asiantuntijat tarvitsevat kehittyäkseen uusia haasteita ja mahdollisuuksia syventää ammatillista osaamistaan.

  3. Yhteistyön ja kollektiivisen älykkyyden tukeminen. Haasteena on luoda toimintamalleja ja kanavia, jotka mahdollistavat tiedon ja osaamisen jakamisen organisaation sisällä ja edistävät kollektiivista älykkyyden ilmenemistä. Asiantuntijoiden johtamisessa luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentaminen mutta myös autonomian mahdollistaminen on tärkeää. Miten löydetään tasapaino seurannan ja luottamuksen välillä, jotta asiantuntijat voivat toteuttaa parhaita kykyjään ja tuoda arvoa organisaatiolle?

  4. Muutostaidot ja resilienssi ovat tärkeä asiantuntijatiimin kyvykkyys. Asiantuntijat ovat joskus vastahakoisia muutoksille tai pitävät tiukasti kiinni totutuista tavoista. Johtajien on osattava viestiä muutosten tarpeesta ja hyödyistä, johtaa asiantuntijat muutokseen ja tarjota tukea muutoksen toteuttamisessa.

  5. Konfliktien hallinta. Asiantuntijaorganisaatioissa voi esiintyä konflikteja, esimerkiksi eri näkemyksiä tai kilpailua resursseista. Johtajien on tärkeää hallita konflikteja rakentavalla tavalla ja edistää avointa keskustelua ja yhteistyötä konfliktitilanteiden ratkaisemiseksi.

  6. Työn ja elämän tasapaino. Asiantuntijaorganisaatioissa voi olla korkea työmäärä ja paineet suoriutua vaativista tehtävistä. Johtajan on tärkeää tukea työn ja elämän tasapainoa asiantuntijoiden keskuudessa, jotta he voivat säilyttää motivaationsa ja hyvinvointinsa pitkällä aikavälillä.

  Yllä kuvatut teemat eivät ole ainoastaan haasteita, vaan tarjoavat myös mahdollisuuksia kehittää organisaation ja asiantuntijoiden potentiaalia ja luoda asiantuntijatiimille selkeitä kilpailuetuja.

  Hyödyt osallistujalle
  – Mitkä tekijät vaikuttavat asiantuntijaorganisaatiosi tehokkuuteen?
  – Mitä ovat asiantuntijatyön yleisimmät tuottavuusloukut ja missä piilevä potentiaali piileksii?
  – Mitä asiantuntijat tarvitsevat onnistuakseen työssään?
  – Mitä osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii?
  – Millaisia johtamispalveluita huipputekijät odottavat esihenkilöltään?
  – Miten pärjätä jatkuvassa epäjatkuvassa muutoksessa?
  – Mitä toimivat verkostot vaikuttavat organisaation tehokkuuteen ja miten verkostoja kehitetään?
  – Miten voit vahvistaa omaa johtamisvoimaasi asiantuntijaorganisaatiossa?


  Kenelle?
  Koulutuksemme on suunniteltu kaikille korkeaa suoritustasoa tavoittelevien asiantuntijatiimien esihenkilöille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille ja kaikille lähijohtamisen kehittämisestä vastaaville henkilöille.


  Kouluttaja
  Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

  KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

  – Jos tarvitsette apua esihenkilöitänne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

  Erityisosaamisalueet:
  – Strateginen johtaminen ja haastavien muutostilanteiden hallinta
  – Johtaminen ja esihenkilötyö
  – Asiantuntijamyynti
  – Johtamisviestintä
  – Yritystalous
  – Tiimityö
  – Tehokkaat toimintatavat ja kiireen hallinta
  – Muut ihmisten johtamiseen liittyvät teemat

  Palautetta aiemmista koulutuksista:
  Koulutus oli hyvä, johdonmukainen ja keskittyi oleellisiin asioihin. Kouluttaja oli pätevä!

  Odotukseni olivat kohtalaisen suuret ja koulutus jopa ylitti ne. Tunnen saaneeni merkittävästi lisää valmiuksia alisuoriutumiseen puuttumiseen. Kiitos!

  Hyvä ja selkeä koulutus, antoi välineet oikeanlaiseen tapaan käsitellä alisuoriutumista.  OHJELMA

  08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  08:55 Etäosallistujien sisäänkirjautuminen

  09:00 Avaus, esittäytyminen, odotukset ja tavoitteet

  09:15 Asiantuntijatyön luonne ja asiantuntijatiimin johtamisen erityisvaatimukset
  – Miten asiantuntijatyö eroaa muista ammateista?
  – Asiantuntijuuden johtamisen erityispiirteet
  – Haasteet ja mahdollisuudet asiantuntijoiden johtamisessa

  Harjoitus: Oman asiantuntijatiimin tiimidiagnoosi

  09:45 Johtajuuden ja asiantuntijuuden tasapaino
  – Itseohjautuvan asiantuntijatiimin rakentaminen
  – Tiimin kehitysvaiheet kohti suurempaa itseohjautuvuutta
  – Johtajuuden jakamisen ja vastaanottamisen haasteet
  – Johtamisvaje ja sählääminen sekä niiden välttäminen

  10:30 Tauko

  10:45 Asiantuntijoiden motivaation ja sitoutumisen tukeminen
  – Motivaatioteoriat ja niiden soveltaminen asiantuntijoiden johtamisessa
  – Inhimillisten tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen
  – Palkitsemisen ja kannustamisen strategiat
  – Luottamuksen rakentaminen ja tiimityö
  – Luottamuksen merkitys asiantuntijoiden johtamisessa
  – Tiimien rakentaminen ja yhteistyön edistäminen
  – Konfliktien hallinta ja rakentavan vuorovaikutuksen edistäminen

  12:00 Lounas

  13:00 Yhteistyön ja kollektiivisen älykkyyden tukeminen
  – Yhteiset tavoitteet, seuranta ja vaikuttava palaute
  – Tiimin jäsenten tehtävät, roolit ja vastuut
  – Huipputiimin ”supervoima”. Kollektiivinen älykkyys ilmiönä
  – Viestintä, vuorovaikutus ja yhteistyön edellytysten vahvistaminen
  – Ristiriitojen rakentava ratkaiseminen
  – Alisuoriutumisen ja vapaamatkustamisen ehkäisy
  – Toiminnan ja kehittymisen seuranta

  14:15 Kahvi

  14:30 Jatkuvan kehittymisen ja motivoitumisen edellytysten tukeminen
  – Kehityskeskustelujen merkitys asiantuntijoiden ammatillisessa kasvussa
  – Osaamisen kehittäminen ja muutoksessa menestyminen
  – Tavoitteiden asettaminen ja seuranta
  – Urakehityksen tukeminen ja mentorointiohjelmat
  – Muutoksen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa
  – Muutoksen vaiheet ja haasteet asiantuntijoiden johtamisessa
  – Viestinnän rooli muutoksen johtamisessa
  – Muutosvastarinnan hallinta ja muutoksen kestävyys
  – Osallistujien palaute ja kysymykset

  15:30 Tilaisuus päättyy


  Koulutuspaikka:
  Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
  – Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

  Ajankohta:
  pe 3.11.2023, klo 09.00-15.30

  Hinta:
  890 euroa
  /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulutusmateriaalit, Työntekijän vastuu ja työelämätaidot -kirjan, lounaan ja kahvitarjoilut päivän aikana

  Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  toimisto@ratekoulutus.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja