fbpx
Koulutusohjelma patenttiassistenteille (9 pv)
Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Koulutusohjelma patenttiassistenteille (9 pv)

4400 euroa /hlö + alv 24 %

4400 EUR

17.09.2019-14.01.2020, Helsinki Täsmentyy myöhemmin, Helsinki 29 elokuun, 2019 Sampo Korppoo

Kansainvälinen liiketoiminta , Lakitieto

Patentointi, käytännöt ja immateriaalioikeudet

Koulutusohjelma patenttiassistenteille on tarkoitettu patentti- ja ipr-assistenteille ja -sihteereille, jotka tarvitsevat ajantasaista ja kattavaa tietoa patenttijärjestelmistä ja patenttiprosesseista sekä kotimaassa että ulkomailla. Aalto PRO:n patenttiassistenttikoulutus vastaa alan lisääntyneisiin osaamisvaatimuksiin ja auttaa kehittämään ja ylläpitämään ammatillista pätevyyttä.

Koulutusohjelma patenttiassistenteille perehdyttää seikkaperäisesti patentinhakuprosessiin ja siihen liittyvään käytännön asiointiin eri tahojen kanssa. Koulutus kehittää valmiuksia tukea tuotejohtoa ja tuotekehitystä patentoinnin ja teollisoikeuksien asiantuntijana.

Teollisoikeudellisen aktiivisuuden lisääntyessä kokonaisvaltainen ymmärrys patentointiprosessista auttaa suuntaamaan organisaation voimavaroja tavoitteiden ja lopulta tuloksenteon kannalta merkityksellisiin tehtäviin vähentäen näin tuottamattoman työn määrää. Yritykset tarvitsevat ammattitaitoista patenttialan henkilökuntaa vastaamaan alan kasvaviin osaamisvaatimuksiin.


”Koulutusoohjelma patenttiassistenteille on kattava kokonaisuus, jonka aikana käydään perusteellisesti läpi sekä kansallisten että alueellisten patenttihakemusten sisäänjättöön ja niiden käsittelyyn liittyviä asioita. Koulutuksessa tutustutaan myös käytössä oleviin patenttivirastojen tarjoamiin sähköisiin palveluihin. Koulutus sopii hyvin niin aloittavalle kuin jo hieman kokeneemmallekin assistentille, joka haluaa päivittää tietojaan.”

Essi Pösö
Puheenjohtaja, Suomen IPR-assistenttiyhdistys
IPR Specialist, Berggren Oy


Koulutuksen hyödyt

Koulutusohjelma patenttiassistenteille käy läpi patenttihakemuksen tekemisen ja auttaa laajasti ymmärtämään patentointiprosessin etenemisen Suomessa ja ulkomailla.

– Ymmärrät patentoinnin ja hyödyllisyysmallin tavoitteet
– Osaat tehdä patenttihakemuksen ja tiedät, miten patentointiprosessi etenee niin Suomessa kuin ulkomailla
– Tunnet eurooppapatenttijärjestelmän (EP) ja osaat tehdä EP-hakemuksen
– Tunnet PCT-järjestelmän ja hakemuksen käsittelyn Suomessa ja kansainvälisessä toimistossa
– Tunnet teollisoikeuksien merkityksen ja patentointiprosessin USA:ssa sekä patenttijärjestelmien erityispiirteet Japanissa, Aasiassa, Venäjällä, Euraasiassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Lähi-idässä


Kenelle?
Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti patenttiassistentit ja -sihteerit tms., jotka toimivat teollisuudessa ja patenttiasiamiestoimistoissa.

Koulutus soveltuu myös muille, esimerkiksi tuotekehityksen tai tutkimuksen parissa työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita teollisoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä.OHJELMA

Koulutus perehdyttää osallistujat patentointiin Suomessa, kansainvälisiin järjestelmiin (Eurooppapatentti EP ja maailmanlaajuinen patentinhakujärjestelmä PCT), Yhdysvaltain patenttijärjestelmään ja muihin kansallisiin patenttijärjestelmiin.

Rakenna koulutusohjelman osioista omaa osaamistarvettasi parhaiten palveleva kokonaisuus. Se voi sisältää esim. EPOn sähköistä asiointia koskevan koulutuspäivän ja WIPOn verkkopalvelua käsittelevän koulutuspäivän.

Sinulla on mahdollisuus osallistua koko ohjelmaan tai voit valita vain itsellesi sopivimmat jaksot.

Yksittäittäin myytäviä koulutusjaksoja ovat:

EP-järjestelmä – Eurooppapatentti
PCT-järjestelmä – Patent Cooperation Treaty
Tavaramerkki, mallisuoja ja tekijänoikeus
Kansallisten patenttijärjestelmien erityispiirteitä


Koulutusjaksot:

17.–18.09.2019
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
Patentointi Suomessa

Koulutusjaksolla opit ymmärtämään patentoinnin ja hyödyllisyysmallin tavoitteet sekä koko patenttiprosessin etenemisen Suomessa. Käyt läpi patenttihakemuksen tekemisen vaihe vaiheelta.

– patentti ja hyödyllisyysmalli
– patenttihakemuksen virastokäsittely
– patenttihakemuksen jättäminen ja muodollinen tarkastus
– toimenpiteet hakemuksen käsittelyn aikana
– patenttiluokitus ja maksuttomat patenttitietokannat
– sähköinen asiointi
– patentinhakuprosessin erikoistapauksia
– Patent prosecution highway (PPH)
– työsuhdekeksinnöt


24.–25.10.2019
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
EP-järjestelmä – Eurooppapatentti

Koulutusjaksolla tutustut eurooppapatenttijärjestelmän pääpiirteisiin ja hakukäytäntöön sekä EPO:n sähköiseen asiointiin.

– pääpiirteet EP, EPC, EPO
– EP-hakemuksen jättäminen ja käytännön toimenpiteet käsittelyn aikana sekä toimenpiteet väite- ja valitusasioissa
– EP-patentin voimaansaattaminen Suomessa ja muissa maissa
– EPOn sähköinen asiointi
– yhtenäispatentin kehitysnäkymät


21.–22.11.2019
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
PCT- järjestelmä – Patent Cooperation Treaty

Koulutusjaksolla perehdyt kansainväliseen patentinhakujärjestelmään (PCT) ja siihen liittyvään hakuprosessiin ja sähköiseen asiointiin käytännönläheisesti.

– PCT-järjestelmä
– Euro-PCT ja siihen liittyvien kaavakkeiden täyttäminen
– PCT- hakemuksen jatkaminen Suomessa ja muissa maissa
– Suomi PCT-viranomaisena
– PCT-hakemuksen käsittely kansainvälisessä toimistossa (WIPO)
– ePCT – opi käyttämään WIPO:n verkkopalvelua


13.12.2019
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
Tavaramerkki, mallisuoja ja tekijänoikeus

Koulutusjaksolla opit, mitä tulee ottaa huomioon tavaramerkkiä hakiessa sekä miten haet mallisuojaa Suomessa ja ulkomailla. Samalla syvennät osaamistasi tekijänoikeuksista.

– tavaramerkit Suomessa
– tavaramerkki – tiedonhaku, kansainvälinen luokitus, valvonta
– yhteisön tavaramerkki ja kansainvälinen rekisteröinti
– mallisuoja Suomessa
– mallisuojan hakeminen ulkomailla
– tekijänoikeus Suomessa


13.–14.01.2020
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
Kansallisten patenttijärjestelmien erityispiirteitä

Koulutusjakso koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisenä päivänä käydään laajasti läpi kansallisten patenttijärjestelmien erityispiirteitä ja toisena päivänä keskitytään patentointiin Yhdysvalloissa.

– Japani, Aasia
– Venäjä, Euraasia
– Kaakkois-Aasia
– Etelä-Amerikka, Afrikka, Lähi-itä


Koulutuspaikka:
Täsm. myöh. – Helsinki

Ajankohta:
17.09.2019–14.01.2020

Hinta:
4 400 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja