fbpx
Kuluttajansuojan muutokset yrityksen kannalta ja verkkokaupan sudenkuopat (3 h)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Kuluttajansuojan muutokset yrityksen kannalta ja verkkokaupan sudenkuopat (3 h)

390 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

13.12.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 3 lokakuun, 2023 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , Johtaminen ja esihenkilotaidot , Lakitieto

Kuluttajansuojalainsäädäntö on uudistunut sekä vuonna 2022 että nyt kuluvan vuoden alusta. Uudistukset ovat tuoneet mukanaan merkittäviä muutoksia sekä tavaran kauppaan että kokonaan uusia säännöksiä digitaalisen palveluiden ja sisältöjen kauppaan. Laki suojaa asiakasta, sopimusehdot yrittäjää. Koulutuksessa saat tiedon ajankohtaisista kuluttajansuojan muutoksista yrittäjän näkökulmasta.

Koulutuksessa käsitellään kuluttajansuojalain perusteita, markkinoinnin pelisääntöjä ja tavaran ja palveluiden kaupan tilanteita myyjän näkökulmasta. Milloin tavarassa on virhe ja mitä myyjä on velvollinen korvaamaan, voiko asiakas aina vaatia uuden tuotteen? Onko myyjällä ikuinen vastuu? Kuinka myyjä voi rajoittaa omaa korvausvelvollisuuttaan? Onko takuu avoin shekki ostajalle?

Kuluttajapalveluita, kuten esimerkiksi korjaamo-, korjaus-, terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut sekä pesula-, pihasuunnittelu- yms palvelut kuuluvat myös kuluttajansuojalain piiriin. Laki antaa mahdollisuuksia mutta myös velvoittaa yrityksiä. Kuinka hinnasta sovitaan siten, että se sitoo? Voiko yrittäjä ryhtyä toimenpiteeseen vaikka tietää, ettei se välttämättä onnistu? Voiko hinnasta antaa arvion ja sitooko hinta-arvio? Näihin ja muihin kysymyksiin saat koulutuksessa vastauksen.

Mitä pitää tietää verkkokaupan ehdoista, jotta myyjä voi olla turvassa? Useimmilla yrityksillä verkkokauppaehdot ovat virheelliset tai puutteelliset tavalla, jonka vuoksi peruuttamisoikeus pidentyy 14 päivän sijasta vuoteen, aiheuttaa sen, että asiakas voi jo saadun palvelun hinnan periä vuodenkin päästä takaisin tai ostaja palauttaa käytetyn tavaran puolen vuoden päästä kaupasta likaisena muttei myyjä voi periä arvonalennusta. Oikein tehdyillä ehdoilla säästyy yrittäjä monelta harmilta ja turhilta taloudellisilta menetyksiltä.

Sisältö:
Kuluttajansuojalaki ja kuluttajansuojajärjestelmä, markkinointi ja asiakassuhde, tavaran- ja palveluiden kaupan viivästys – ja virhesäännökset, myyjän vahingonkorvausvelvollisuus, takuun uudet säännöt, digitaalisia sisältöjä ja palveluita koskeva uusi sääntely, verkkokauppaehtojen merkitys myyjän oikeusturvan takeena.

Kouluttaja:
Kuluttajaoikeuden juristi, Tuula Sario, LexLegato
Kuluttajaoikeuden asiantuntijajuristi Tuula Sariolla on yli 30 vuoden kokemus kouluttamisesta ja riidanratkaisusta. Kuluttajansuoja on Tuulan intohimo – tarkoituksena on löytää paras ratkaisu yrittäjälle, joka haluaa toimia asiakkaiden suojaksi säädetyn lainsäädännön mukaan.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä vuonna 2017 Tuula toimi yli neljännesvuosisadan kuluttajalainsäädännön ja edunvalvonnan näköalapaikalla Kuluttajaliiton johtavana lakimiehenä. 90-luvun alkupuolelta lähtien hän on osallistunut kuluttaja- ja esimerkiksi asunto-osakeyhtiölainsäädännön valmisteluun. Kuluttajariitalautakunnan, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine:n ja muiden riidanratkaisuelinten jäsenenä Tuula on kokeneena riidanratkaisijana tottunut sovittelemaan ja ratkomaan kiperiäkin sekä yritysten välisiä että yritysten ja kuluttajien välisiä erimielisyyksiä.


OHJELMA
 
Kuluttajansuojalaki ja kuluttajansuojajärjestelmä
– Kuluttajansuojalain soveltamisala
– Keskeisiä käsitteitä
– Viranomaiset
 
Markkinointi ja asiakassuhde
– Keskeiset markkinoinnin säännöt ja ohjeet
– Hyvän tavan mukaisuus ja markkinoinnin sopivuus oikeuskäytännössä
– Reklamaatio-ohjausvelvoite
– Tiedonantovelvollisuus
– Hintojen merkitseminen
– Alennusmyynti ja alennushinnoittelu, uudet säännöt
 
Sopimus
– Sopimuksen sitovuus
– Sopimuksen tekeminen
– Vakiosopimus ja sen merkitys
– Sopimuksen sovittelu ja tulkinta
 
Tavarankauppa
– Soveltamisala
– Vaaranvastuu
– Viivästys
– Tavaran virhe, reklamaatioaika
– Virheen oikaisun uudet säännöt
– Kaupan purku
– Vahingonkorvaus
 
Takuun uudet säännöt
– Mikä on takuu?
– Tiedot takuusta ja takuutodistus
– Aikaisemman myyntiportaan antama takuu
– Kannattaako takuun antaminen?
 
Tavarankauppa
– Tuote- ja henkilövahinko
– Kuluttajasaatavan vanhentuminen
– Alaikäinen asiakkaana
 
Digitaaliset sisällöt ja palvelut tiivistettynä
– Mitä ovat digitaaliset sisällöt ja palvelut
– Päivitysten toimitusvelvollisuus
– Viivästys ja virhe
 
Verkkokaupan sudenkuopat
– Mitä on etämyynti
– Ennakkotiedot ja niiden merkitys
– Tilausvahvistus yrittäjän suojana
– Sähköisen markkinoinnin säännöt
 
Peruuttamisoikeus
– Peruuttamisajan laskeminen tavarankaupassa ja digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kaupassa
– Poikkeukset peruuttamisoikeuteen
– Peruuttamisajan pidentyminen
– Kielletyt ehdot
– Kauppiaan liikkumavara
– Palvelusten ja digitaalisten tuotteiden riskipaikat

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
13.12.2023, klo 9:00-12:00

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja