fbpx
Kuluttajansuojan muutokset yrityksen kannalta ja verkkokaupan sudenkuopat (3 h)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Kuluttajansuojan muutokset yrityksen kannalta ja verkkokaupan sudenkuopat (3 h)

390 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

23.05.2024, Etäkoulutus , Etäkoulutus 16 helmikuun, 2024 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , Johtaminen ja esihenkilotaidot

Kuluttajansuojalainsäädäntö on uudistunut merkittävästi muutaman viime vuoden aikana. Uudistukset ovat tuoneet mukanaan suuria muutoksia sekä tavaran kauppaan että kokonaan uusia säännöksiä digitaalisen palveluiden ja sisältöjen kauppaan. Samalla viranomaisten toimivaltuuksia on lisätty. Laki suojaa asiakasta, sopimusehdot yrittäjää. Koulutuksessa saat tiedon ajankohtaisista kuluttajansuojan muutoksista yrittäjän näkökulmasta.

Koulutuksessa käsitellään kuluttajansuojalain perusteita, markkinoinnin pelisääntöjä ja tavaran ja palveluiden kaupan tilanteita myyjän näkökulmasta. Kuinka pitkään alennusmyynti kestää ja mikä on tarjouksen ja alennuksen ero? Milloin tavarassa on virhe ja mitä myyjä on velvollinen korvaamaan, voiko asiakas aina vaatia uuden tuotteen? Onko myyjällä ikuinen vastuu? Tunnetko takuun riskit yrityksen kannalta?

Kuluttajapalveluita, kuten esimerkiksi korjaamo-, korjaus-, terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut sekä pesula-, pihasuunnittelu- yms palvelut kuuluvat myös kuluttajansuojalain piiriin. Laki antaa mahdollisuuksia mutta myös velvoittaa yrityksiä. Kuinka hinnasta sovitaan siten, että se sitoo? Voiko yrittäjä ryhtyä toimenpiteeseen, vaikka tietää, ettei se välttämättä onnistu? Voiko hinnasta antaa arvion ja sitooko hinta-arvio? Näihin ja muihin kysymyksiin saat koulutuksessa vastauksen.

Mitä pitää tietää verkkokaupan ja ehdoista, jotta myyjä voi olla turvassa? Useimmilla yrityksillä verkkokauppaehdot ovat virheelliset tai puutteelliset tavalla, jonka vuoksi peruuttamisoikeus pidentyy 14 päivän sijasta 365 + 14 päivään, aiheuttaa sen, että asiakas voi jo saadun palvelun hinnan periä vuodenkin päästä takaisin tai ostaja palauttaa käytetyn tavaran puolen vuoden päästä kaupasta likaisena muttei myyjä voi periä arvonalennusta. Oikein tehdyillä ehdoilla säästyy yrittäjä monelta harmilta ja turhilta taloudellisilta menetyksiltä.

Sisältö:
Kuluttajansuojalaki ja kuluttajansuojajärjestelmä, markkinointi ja asiakassuhde, sopimuksen sitovuus, tavaran- ja palveluiden kaupan viivästys – ja virhesäännökset, myyjän vahingonkorvausvelvollisuus, takuun uudet säännöt, digitaalisia sisältöjä ja palveluita koskeva uusi sääntely, verkkokauppaehtojen merkitys myyjän oikeusturvan takeena ja kotimyynnin uudet kiemurat.

Kouluttaja:
Kuluttajaoikeuden juristi, Tuula Sario, LexLegato
Kuluttajaoikeuden asiantuntijajuristi Tuula Sariolla on yli 30 vuoden kokemus kouluttamisesta ja riidanratkaisusta. Kuluttajansuoja on Tuulan intohimo – tarkoituksena on löytää paras ratkaisu yrittäjälle, joka haluaa toimia asiakkaiden suojaksi säädetyn lainsäädännön mukaan.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä vuonna 2017 Tuula toimi yli neljännesvuosisadan kuluttajalainsäädännön ja edunvalvonnan näköalapaikalla Kuluttajaliiton johtavana lakimiehenä. 90-luvun alkupuolelta lähtien hän on osallistunut kuluttaja- ja esimerkiksi asunto-osakeyhtiölainsäädännön valmisteluun. Kuluttajariitalautakunnan, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine:n ja muiden riidanratkaisuelinten jäsenenä Tuula on kokeneena riidanratkaisijana tottunut sovittelemaan ja ratkomaan kiperiäkin sekä yritysten välisiä että yritysten ja kuluttajien välisiä erimielisyyksiä.

OHJELMA

 
Kuluttajansuojalaki ja kuluttajansuojajärjestelmä
– Kuluttajansuojalain soveltamisala
– Keskeisiä käsitteitä
– Viranomaiset
 
Markkinointi ja asiakassuhde
– Keskeiset markkinoinnin säännöt ja ohjeet
– Hyvän tavan mukaisuus ja markkinoinnin sopivuus oikeuskäytännössä
– Reklamaatio-ohjausvelvoite ja asiakasarvosteluiden uudet säännöt
– Tiedonantovelvollisuus ja hintojen ilmoittaminen eri kanavissa
– Alennushintailmoittelun uudet säännöt tavaran ja palveluiden kaupassa
– Alennusmyynnin ja tarjoukset erot ja sallitut enimmäiskestot
– Sähköinen suoramarkkinointi ja tietosuoja tiivistetysti
 
Sopimus
– Sopimuksen sitovuuden merkitys kaupassa
– Vakiosopimus ja sen merkitys
– Sopimuksen sovittelu ja tulkinta
 
Tavarankauppa
– Soveltamisala
– Vaaranvastuu ja viivästys
– Tavaran virhe, reklamaatioaika
– Virheen oikaisun uudet säännöt
– Kateosto, hinnanerokorvaus ja tuottokorko
– Vahingonkorvaus, tuote- ja henkilövahingon korvaaminen
 
Takuun uudet säännöt
– Mikä on takuu?
– Tiedot takuusta ja takuutodistus
– Aikaisemman myyntiportaan antama takuu
– Kannattaako takuun antaminen?
 
Digitaaliset sisällöt ja palvelut tiivistettynä
– Mitä ovat digitaaliset sisällöt ja palvelut
– Päivitysten toimitusvelvollisuus
– Viivästys, virhe ja reklamaatio
 
Verkkokaupan ja kotimyynnin sudenkuopat
– Mitä on etämyynti ja kotimyynti?
– Ennakkotiedot ja niiden merkitys
– Tilausvahvistus yrittäjän suojana
– Etä- ja kotimyynnin ehtojen vaaranpaikat
 
Peruuttamisoikeus etä- ja kotimyynnissä
– Peruuttamisajan laskeminen tavarankaupassa ja digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kaupassa
– Poikkeukset peruuttamisoikeuteen
– Peruuttamisajan pidentyminen
– Kielletyt ja sallitut ehdot
– Kauppahinnan palauttaminen ja arvonalennuksen huomioiminen

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
23.05.2024, klo 9:00-12:00

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja