fbpx
Kuntarakennuttamisen johtaminen (RAPS) (10 pv)
3L Education järjestää nyt koulutuksen:

Kuntarakennuttamisen johtaminen (RAPS) (10 pv)

EUR

23.01.-25.08.2017, Helsinki , Helsinki 10 tammikuun, 2017 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Pitkät kurssit , Rakentaminen

Suuret käyttämättömät kiinteistömassat, SOTEn tuomat haasteet, kuntien tiukkenevat budjetit ja infrastruktuurin nykyinen kunto asettavat erityisesti julkisen sektorin johdon ja asiantuntijat uudenlaisten haasteiden eteen. Rakennettua ympäristöä kehittävän asiantuntijan on hallittava sekä uudisrakennuttamisen uudet haasteet kuten monimutkaistuvat rakennushankkeet, muuttuva lainsäädäntö ja uudet teknologiat sekä alueiden ja kiinteistöjen alueiden että kiinteistöjen korjausrakennuttaminen.

Sisältö
Valmennus on monipuolista, korkealuokkaista yliopistotasoista, RAPS-koulutusta, joka soveltuu erinomaisesti sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin rakennuttamisen johdolle ja asiantuntijoille.

Ohjelmassa käsitellään rakennuttamisen johtamista laajasta näkökulmasta. Ohjelmassa on rakennuttamiseen liittyvien luentojen lisäksi omat osiota mm. kaupunki,- alue- ja kiinteistökehittämistä. Lisäksi ohjelma antaa tietoa ja taitoja sekä
ihmisten että liikkeenjohtamisesta.

Uutuutena kurssissa on näkökulma, joka avaa kaupungin tapaa ja prosesseja toimia rakennushankkeissa olitpa sitten yksityisen sektorin toimija, kuten tilaaja, rakennuttajakonsultti tai urakoitsija tai kaupungin oma toimija.

Kohderyhmä
Valmennus soveltuu erinomaisesti rakennuttamisen kokeneelle johdolle ja asiantuntijoille kuten esim. yksiköiden johtajat, projektinjohtajat, johtavat konsultit, urakoitsijoiden
projektinjohto jne. tai muut kokeneet asiantuntijat.

RAPS-pätevyys
Tammikuussa 2017 käynnistyvä ohjelma on FISEn hyväksymää vanhemman rakennuttajan pätevyyteen RAPS valmentavaa koulutusta.

RAPS-pätevyys on ylempi pätevyystaso, mikä merkitsee kykyä toimia hankkeen vetäjien esimiehinä ja hallita laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien hankkeiden rakennuttaminen.

Pätevyyttä hakevan osanottajan koulutuksen (tutkinnon) tulee olla rakennusalalta (vähintään teknikko). Poikkeustapauksissa voidaan erityisen painavin syin hyväksyä muu koulutus (ylempi tai alempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto). Lisäksi tulee olla pitkä rakennuttamiskokemus sekä laaja rakennusalaan liittyvä täydennyskoulutus.

Koulutukseen voi osallistua, vaikkei aikoisikaan hakea pätevyyttä.

Toteutus
Koulutusohjelma on monimuoto-opiskelua, jossa osanottajat tekevät luentojen ja workshoppien lisäksi harjoitustehtäviä ryhmissä sekä laativat korkeakoulutasoisen tutkielman ja tenttikirjallisuudesta referaatteja.

Koulutusohjelman opintopistemäärä on 20 opintopistettä.

Koulutuksen jaksot järjestetään Helsingin keskustan konferenssihotelleissa.

Ohjausryhmä
Koulutusohjelman suunnittelua ohjaa alan asiantuntijoista muodostuva ohjausryhmä:
Yksikönjohtaja Ville Alatyppö, Helsinki & SKTY
Johtaja Jukka Forsman, HKR-Rakennuttaja
Kiinteistöpäällikkö Sari Hilden, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, tilakeskus
Professori emeritus Juhani Kiiras, Insinööritoimisto Juhani Kiiras Oy
Kiinteistösijoituspäällikkö Hannu Keinänen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera
Toimitusjohtaja Jyrki Keinänen, A-Insinöörit Oy
Toiminnanjohtaja Petri Koivula, Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry
Johtaja Mikko Leppänen, Ramboll Finland Oy
Johtava asiantuntija Heikki Lonka, ISS Proko/SKTY
Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, Lahden kaupunki
Projektinjohtaja Maija-Liisa Rantala, Ramboll Finland Oy
DI, partner Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy
Professori Arto Saari, Tampereen teknillinen yliopisto
Ohjausryhmän puheenjohtaja Olavi Tikka
Toimialajohtaja Jouko Turto, Turun kaupunki, Kiinteistölaitos
Hallituksen puheenjohtaja, DI Anne Valkonen, Via Blanca Oy
Rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö
Toimitusjohtaja Pirjo Honkaniemi, 3L Education Oy


OHJELMAJAKSOT
Jakso 1: 23.–24.1.2017
Yhteinen jakso: Uudis-, korjaus- ja infraryhmä
Kuntasektori rakennuttamisen ja rakennetun ympäristön kehittämisen toimintaympäristönä

• Rakennuttaminen julkisella sektorilla
• Muuttuvat toimintamallit ja markkinat
• Kuntatason poliittiset prosessit ja niiden vaikutus alue- ja kiinteistökehittämiseen sekä rakentamiseen
• Maankäyttö- ja rakennuslain uusimmat muutokset
• Kaavoituksen merkitys kaupungin suunnittelussa
• Kaupungistuminen
• Kaavatalous
• Suomen kilpailulainsäädäntö, tilaajavastuulaki, julkiset hankinnat
• Tilaajan tiedonantovelvollisuus
• Harmaat markkinat rakentamisessa

Jakso 2. 16.–17.2.2017
Yhteinen jakso: Uudis-, korjaus- ja infraryhmä
Kunnan strategia ja talous, infra- ja kiinteistösalkkujen johtaminen

• Asiakaslähtöisen strategian suunnittelu ja toimeenpano kunnassa
• Case: kunnan strategia
• Kuntatalous ja rakennushankkeiden johtaminen
• Yritystalouden avainasioita
• Infrasalkun johtaminen ja infran rahoitus
• Kiinteistöt kunnan salkussa
• Kiinteistö- ja infra- ja aluekehittämisen teoriaa ja
case-esimerkkejä

Jakso 3: 23.–24.3.2017
Uudis- ja korjausryhmä
Kiinteistöjen terveellisyys ja turvallisuus, puhtauden hallinnan johtaminen, asiakas- ja käyttäjälähtöisyys, suunnittelun hankinnan johtaminen, toteutusmuodot ja niiden valinta

• Terveellinen, turvallinen sisäilma, puhtauden hallinnan johtaminen
• Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys rakennuttamisessa – uudet työympäristöt ja työntekemisen tavat
• Hankesuunnittelun johtaminen uudis- ja korjausrakennuttamisessa
• BIM suunnittelussa ja rakentamisessa
• Suunnittelun hankinnan johtaminen uudis- ja korjausrakennuttamisessa
• Erilaiset toteutusmuodot ja toteutusmuodon valintaan vaikuttavat asiat
• Rakentamisen fysiikkaa, kosteus- ja homevaurioiden välttäminen ja korjaaminen
• Energiamääräykset, erilaisia energiavaihtoehtoja ja 0-energiarakentaminen

Jakso 3: 23.–24.3.2017
Infraryhmä
Infran tilannekatsaus, suunnittelun johtaminen, BIM, toteutusmuodot, talouden johtaminen, alue ja kaupunkikehittäminen, tulevaisuuden liikenne

• ROTI-raportti – infran tila
• nfrahankkeen suunnittelun johtaminen – elinkaarilähtöinen suunnittelu
• BIM infrahankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa
• Infrahankkeen toteutusmuodot ja niiden valintaan vaikuttavat tekijät
• Allianssit infrahankkeissa
• Infrahankkeen talouden johtaminen
• Esimerkkejä alue- ja kaupunkikehittämisestä
• Tulevaisuuden liikenne

Jakso 4: 24.–25.4.2017
Yhteinen jakso: Uudis-, korjaus- ja infraryhmä
Sopimusjohtaminen rakennushankkeessa, ihmisten ja tiimien johtaminen

• Sopimusjohtaminen ja YSEn kipupisteet
• Sopimusjohtamisen esimerkkejä ja oikeustapauksia
• Sopimusjohtaminen ja allianssit
• Uudet yhteistyömallit rakennuttamisessa ja sopimusjohtaminen
• Ihmisten ja tiimien johtaminen
• Vaikuttamisen psykologiaa

Jakso 5: 24.–25.8.2017
Yhteinen jakso: Uudis-, korjaus- ja infraryhmä
Vastaanotto ja käyttöönotto, tilaajan vastuut työturvallisuudessa, tulevaisuuden näkymiä

• Rakennushankkeen vastaanoton johtaminen
• Case – kunnan malli, ylläpidon ja kunnossapidon järjestäminen
• Tilaajan vastuut työturvallisuudessa
• Viestinnän johtaminen
• Askel palveluihin: digitalisaatio ja alan palvelut
– kiinteistöt ja infra palveluna

Vapaaehtoinen opintomatka kevät/syksy 2017

Koulutuspaikka:
Helsinki

Aika:
23.01.-25.08.2017

Hinta:
3990 eur
(+ alv 24 %). Hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit sähköisenä
sekä lähipäivien ateriatarjoilut.

Mahdolliset matka- ja majoituskulut eivät sisälly koulutusohjelman hintaan.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja