FINVA Finanssikoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Kuntoutus ja palvelumuotoilu (3 pv + online)

Ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutusprosessi kuntoutujan parhaaksi
Kuntoutusasioita käsittelevät asiantuntijat kohtaavat päätös- ja palveluprosessin eri vaiheissa monia eri toimijoita, joiden yhteinen päämäärä on varmistaa myönteinen asiakaskokemus kuntoutujalle tapaturmasta alkaen. Eri tahot toimivat kuitenkin usein siiloissa tuntematta asiakkaan kokemuksen kokonaisuutta. Palvelumuotoilun avulla asiakaskokemusta voidaan parantaa merkittävästi.

Kuntoutus ja palvelumuotoilu -koulutusohjelmassa tutustutaan kokonaisvaltaisesti suomalaiseen kuntoutusjärjestelmään, joka nykyisellään on hyvä ja toimiva, mutta joka ei ole kaikille osapuolille samalla tavalla tuttu, mikä voi johtaa epäjohdonmukaisuuksiin asiakkaan kokemassa kokonaisuudessa.

Ohjelma on tarkoitettu kuntoutusasiakkaiden palvelemiseen osallistuville ammattilaisille, joilla on roolissaan jo usean vuoden kokemus. Ohjelman aikana osallistujat tutustuvat sekä lääkinnälliseen että ammatilliseen kuntoutukseen, ja uusi ymmärrys sekä käytännön parhaat opit viedään käytäntöön jo koulutuksen aikana.

Koulutusohjelman keskeinen tavoite on auttaa luomaan erityisesti ammatilliseen kuntoutukseen systemaattinen, tehokas toimintatapa, joka palvelee asiakkaan tarpeita ja synnyttää myönteisen palvelukokemuksen. Lainsäädännön asettamat reunaehdot palvelun kehittämiselle otetaan ohjelmassa johdonmukaisesti huomioon.

Kouluttajina toimivat Suomen parhaat kuntoutuksen asiantuntijat, jotka tuovat ohjelmaan viimeisimmän tiedon.

– Suomen ensimmäinen, kokonaisvaltaisesti kuntoutukseen ja palvelukehitykseen perehdyttävä koulutusohjelma vakuutusyhtiöiden asiantuntijoille ja muille kuntoutettavaa ohjaaville tahoille, kuten työterveyshuollolle ja henkilöstöhallinnolle.
– Ohjelma auttaa tunnistamaan ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämismahdollisuudet asiakkaan parhaaksi.
– Koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen kuntouttamisjärjestelmästä, sen toimintamalleista, keinoista ja tavoitteista sekä konkreettisia työkaluja kuntoutujan kohtaamiseen.

Hyödyt
Ohjelmasta saat lisää varmuutta ja tehokkuutta asiakkaan palvelemisen prosesseihin sekä edesautat vakuutusalan kuntoutuksen ammattitietouden syventymistä organisaatiossasi. Viet oppimiasi tietoja ja taitoja suoraan omaan työhösi jo ohjelman aikana. Opit kertomaan kuntoutujalle selkokielellä, mitä lakisääteinen vakuutus hänen kohdallaan tarkoittaa, jolloin pystyt ennakoiden välttämään korvausjärjestelmää koskevia väärinymmärryksiä, jotka aiheuttavat turhia ristiriitoja ja johtavat jopa kaikkia osapuolia kuluttaviin oikeudenkäynteihin.

– Saat varmuutta ja konkreettisia työkaluja yritysasiakkaan kohtaamiseen kuntoutuspalveluja koskevissa asioissa
– Kehität osaamistasi vastaamaan myös tulevaisuuden toimintaympäristön vaateita
– Syvennät tietämystäsi sekä lääketieteellisestä että ammatillisesta kuntouttamisesta
– Opit kohtaamaan kuntoutettavan empaattisen ammattimaisesti


Kenelle?
Ohjelma on tarkoitettu kuntouttamiseen liittyviä asioita käsitteleville henkilöille, kuten työeläke-, työtapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöiden asiantuntijoille, päälliköille sekä korvauskäsittelijöille, jotka tarvitsevat työssään kokonaisnäkemystä kuntoutuksesta ja hyötyvät ammatillisten valmiuksensa nostamisesta uudelle tasolle. Lisäksi koulutus soveltuu teollisuuden, palvelualojen ja kaupan aloilla toimiville työterveyshoitajille ja lääkäreille sekä kuntoutukseen osallistuville palveluntuottajille roolista riippumatta.

Tästä aiemman kokemuksen ja osaamisen päälle rakentavasta ohjelmasta saa parhaan hyödyn henkilö, joka on toiminut kuntouttamiseen liittyvien asioiden parissa jo useita vuosia. Yhteistä osallistujille on innostus kehittää omaa asiantuntemustaan ja toimintatapoja parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen saavuttamiseksi.


Sisältö ja aikataulu
Ohjelma käsittelee ammatillista ja toimintakykykuntoutusta sekä kuntoutujan kohtaamista. Lisäksi ohjelma käsittelee kuntoutuksen palvelumuotoilua ja oikea-aikaisuutta osana saumatonta asiakaskokemusta.

Ohjelma sisältää kolmen lähipäivän lisäksi webinaareja, tallenteita ja harjoitustehtäviä. Lisäksi osallistuja valitsee Finvan koulutustarjonnasta kahden vuoden sisään yhden lääketieteeseen keskittyvän seminaarin.

Ohjelmaan sisältyy oman itsensä kehittämisprojekti, joka haastaa oppimaan uusia tekemisen tapoja säännellyssä ympäristössä.


OHJELMA

Ohjelman rakenne:

Palvelumuotoilu kuntoutuksessa -kokonaisuus
Ohjelmassa käsitellään palvelumuotoilua osana saumatonta asiakaskokemusta. Palvelumuotoilu kuntoutuksessa -kokonaisuus kulkee koulutusohjelman taustaprosessina punaisena lankana ja se sisältää

– Ennakkotehtäviä
– Webinaari / tallenne: Palvelumuotoilu osana saumatonta asiakaskokemusta
– Välitehtävä
– Webinaari / tallenne: Palvelumuotoilun mahdollisuudet kuntoutuksessa
– Jatkuva itsensä kehittäminen

Kuntoutuksen erikoistumisopinnot
Kolme interaktiivista lähiopetuspäivää, yksi vapaavalintainen lääketieteeseen keskittyvä Finvan seminaari, kolme erityispätevyyteen keskittyvää webinaaria/tallennetta ja harjoitustehtäviä. Lisäksi digitaalisesti toteutettu klinikka, jossa on mahdollisuus käydä läpi omia caseja ja tuoda alalle läpinäkyvyyttä.

Lifelong Learning -projekti
Itsensä kehittämisen projekti, joka sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä kaksi webinaaria/tallennetta.

Kuntoutuksen erikoistumisjaksot:

02.10.2019: Kuntoutus kuntoon

Mistä on kyse?
– Suomen kuntoutusjärjestelmän eri toimijat
– Sosiaalivakuutuksen syvällinen ymmärrys
– Kuntoutuksen laajuus, järjestelmän esittely
– Palvelujärjestelmän kokonaisuus

Korvauskäytäntö ja laki
– Järjestelmän ja prosessiin osallistujat ja kuntoutuksen asiantuntijan rooli
– Lain tulkintaa ja tapauksia
– Kuntoutuspäätösten linjaukset

***

07.11.2019: Kuntoutujan kohtaaminen
Jakson tavoitteena on saada työkaluja asiakkaan kohtaamiseen. Miten lähestytään ihmistä kiputilanteessa? Päivän aikana keskitytään ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan, tunneälyyn asiakaskohtaamisessa sekä omaan jaksamiseen

– Miten saadaan kuntoutuja itse oivaltamaan omat mahdollisuutensa kuntoutukselle ja työrajoitteensa
– Miten asioita esitetään kohtaamisen aikana
– Mitä asioita täytyy selittää – Mitä lain mukaan kuntoutujan on ymmärrettävä
– Miten asia esitetään kunnioittaen, napakasti ja myötätuntoisesti

***

Webinaari 2h: Kuntoutuksen erityispätevyys
Webinaarin aikana keskitytään kuntoutuksen erityispätevyyteen ja siihen, miten arvioidaan erilaisten ammattien työkykyä.

***

10.12.2019: Toimintakyky ja kuntoutus. Palvelutuottajat ja palvelujärjestelmät.

Palvelutuottajat ja palvelujärjestelmät
– Käytännön työt
– Vaikeasti vammautuneen nivelvaiheet
– Koulutuksen edellytykset
– Miten koulutukseen päästään

Toimintakyky ja kuntoutus
– Toimintakyky: prosessit ja portaikko
– Kuntoutumisen apuvälineet: mm. proteesit – mitä mahdollistaa, mitä ei?

Ammatillinen kuntoutus
Jäljellä oleva työkyky: uudet tekonivelet – mitä töitä voi vielä tehdä

***

Webinaari 2h: Lääketiede: Jäljellä oleva työkyky ja kuntoutusmahdollisuudet
– Sairaus: mitä tarkoittaa toiminnalle
– Tapaturma: voi aiheuttaa yhden vamman, mutta ei toista. Mitä aiheuttaa työkyvylle.
– Syy-yhteys
– Paheneminen/työliike

***

Webinaari 2h: Ammatillinen koulutus, miten kuntoutus etenee

Miten kuntoutus etenee?
– Opetushallitus, koulutusjärjestelmä, näyttötutkinnot, VKK, koulutusvaihtoehdot
– Työpaikan omat uudet sijoitusmahdollisuudet
– Uudet työt
– Tiettyjen alojen tulevaisuus, teknologian tuottamat mahdollisuudet
– Työelämän muutokset
– Miten koulutus ja tutkinnot muuttuvat

***

Webinaari 1. päivä: Jatkuva kehittyminen
– Palvelulupaus
– Ohjausryhmän omat caset
– Kysymys-vastausklinikka a’la Ohjausryhmä
– Jatkuva kehittyminen, uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen

***

Omaan tahtiin kahden vuoden aikana: Vapaavalintainen seminaari lääketieteestä
Osallistuja valitsee yhden lääketieteeseen keskittyvän seminaarin Finvan tarjonnasta kahden vuoden sisällä.

—————————-

Koulutuspaikka:
Helsinki. Tarkempi osoite täsmentyy myöhemmin.

Ajankohta:
02.10.-10.12.2019

Hinta:
3 000 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Ilmoittaudu ohjelmaan 10.09.2019 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.