Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Laadun johtaminen (2 pv)

Covid-19 pandemia saa luultavasti globaalin talouden sekaisin ja useat yritykset toimintansa jatkuvuuden kriisiin. Poikkeusolot paljastavat yritysten heikkoudet ennennäkemättömällä tavalla ja korostavat prosessien ja toimitusketjujen suunnittelun ja ohjauksen heikkouksia.

Prosessien ja laadun johtaminen on mitä tärkeimmässä roolissa, kun yritykset ja erilaiset organisaatiot kohtaavat normaaliksi palautuvan markkinan ja koronan jälkeisen talouden uudet haasteet.

Tämän etäkoulutuksen tarkoituksena on johdattaa osallistujat laadun johtamisen perusteisiin ja toimia mahdollisuutena kasvattaa organisaation ymmärrystä laadun johtamisesta ja tärkeydestä. Koulutus toteutetaan webinaarityyppisesti etänä ja sisältää luentoja ja lyhyitä demonstraatioita.

Koulutus on jaettu kahdelle päivälle ja on kestoltaan 2 x 3 h (sis 2 x 15 min jaloittelutaukoa). Molempien päivien jälkeen on mahdollisuus vapaaseen keskusteluun aiheesta kouluttajan kanssa.

Keskeisiä aiheita
– Laadun moderni määritelmä ja laadun vaikutus liiketoimintaan
– Laadun universaalit prosessit
– Laadun johtaminen ja laatukulttuuri
– Jatkuva parantaminen ja parannuksen johtaminen
– ISO 9001 osana laadun johtamista
– Lean ja Six Sigma -konseptien keskeinen sisältö


Kouluttaja:
Matti Pesonen
, Quality Knowhow Karjalainen Oy
Lean Six Sigma Black Belt
KTM, Strateginen johtaminen
KTK, Johtaminen ja organisaatiot
– Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen -ja organisaatiotieteiden pääaineesta.
– Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen. Kokemusta koulutustoiminnasta Matilla on jo ennen Quality Knowhow Karjalaiselle siirtymistään.

KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
– Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE. Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
– Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
– Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
– Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Matista sanottua
– ”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
– ”Matti on loistava kouluttaja!”


OHJELMA

Päivä 1, klo 9.00-12.00

Mitä laadulla nykyään tarkoitetaan?

Miten moderniin määritelmään on päädytty?
– Laaduntuottokyky (suorituskyky)
Laadun merkitys organisaation toiminnassa
– Teollisuusorganisaatiot
– Palveluorganisaatiot
– Julkiset organisaatiot

Laadun universaalit prosessit

Juranin Trilogia ja universaalit prosessit laadun johtamiseen
– Laadun suunnittelu
– Laadun ohjaus
– Laadun parannus
Laadun mittaaminen
– Huonon laadun kustannukset (COPQ)
– Asiakkaan ääni (VOC)
– Prosessin laadun mittarit (CTQ)

Laadun johtaminen ja laatukulttuuri
Läpimurto kulttuurissa
Laatutavoitteiden ja strategian luonti

Vapaa keskustelu ja kysymykset päivän aiheesta 12.00-12.30

—-

Päivä 2, klo 9.00-12.00

Lyhyt kertaus edellisestä päivästä

Jatkuva parantaminen ja johtaminen
– Demingin ympyrä (PDSA) ja sen ymmärtäminen
– Systeemin ja vaihtelun ymmärtäminen
– Laadun parantaminen ja tieteellinen metodi

ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä
– Perusteet standardin rakenteesta ja tarkoituksesta
– Keskeiset vaatimukset johdolle

Lean ja Six Sigma -konseptit
– Konseptien keskeinen sisältö ja rooli laadun johtamisessa
– Suorituskyvyn parantaminen kausaalianalyysin avulla
– Ajalla johtaminen ja bufferit

Vapaa keskustelu ja kysymykset aiheesta 12.00-13.00

—————————-

Koulutuspaikka:
Teams-etäkoulutus

Ajankohta:
09.-10.06.2020 klo 9.00-12.00

Hinta:
530 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.