Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Laatutekniikan perusteet (1 pv)

Laatu ei synny sattumalta. Modernin laadun määritelmän ymmärtäminen avaa laadun merkityksen yrityksen menestymiseen. Laadun kaksi ulottuvuutta vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn luomalla lisää liikevaihtoa ja laskemalla kustannuksia.

Tarjoamme
Koulutus antaa yleiskuvan laadusta sekä kolmesta johdettavasta prosessista laadun luomiseen. Koulutus jäsentää laadun määritelmän, menetelmät tehdä laatua ja työkalut selkeäksi kokonaisuudeksi. Koulutuksessa tutustutaan laadun suunnittelun, laadun ohjauksen ja laadun parannuksen prosesseihin sekä esitellään näihin liittyvät työkaluesimerkit.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset
Opit ymmärtämään laatutyökalujen ja laatujohtamisen roolia laadunkehittämisen työssä. Opit laatutekniikan perustavaa laatua olevan pohjan, laatu- eli poikkeamateorian ja sen vaikutuksen laadun suunnitteluun, laadun ohjaukseen ja laadun parannukseen. Lisäksi koulutuksessa tutustut laatuterminologiaan ja voit keskustella alan ammattilaisen kanssa, mitä nämä tarkoittavat omassa organisaatiossasi.

Kenelle
Koulutus sopii kaikille tehtävästä, taustasta tai organisaatiosta riippumatta. Koulutus on erinomainen ja lyhyt läpileikkaus kaikille laadusta kiinnostuneille.

Palvelumme
Koulutus on yhden päivän mittainen. Koulutus tapahtuu luentojen ja demonstraatioiden avulla. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä henkilökohtaisesti.

Sisältö
Oletko vasta tullut laatutehtäviin tai haluatko virkistää tietosi laadusta? Mitä eroa on laadun suunnittelulla, ohjauksella ja parannuksella? Mitä laatu tarkoittaa?

Koulutus käsittelee laatua ja laatutekniikkaa sekä selventää, mikä on laadun merkitys yrityksen menestymiseen ja kuinka laatua tehdään. ”Laatu maksaa, laatu ei maksa”, on usein kuultu väittämä. Koulutuksessa tarkastellaan tätä asiaa sekä kuinka laatu modernisti määritellään ja laatutaso tunnistetaan.

Laatutekniikan perusteita käsittelevä koulutus soveltuu hyvin laadun peruskurssiksi. Koulutus antaa kuvan siitä, mitä laadulla ja laatutekniikalla tarkoitetaan tänä päivänä kansainvälisesti.

Organisaatioissa kouluttaminen ja osaaminen ovat entistä voimakkaammin avain kilpailukyvyn säilyttämiseksi, laatu ei ole koskaan sattumaa vaan osaamisen perustuva tuotos. Laadun jatkuvan parantamisen työssä tämä näkyy voimakkaasti kasvavana laatutekniikan opin tarpeena ja konseptien asemoimisena ongelmakentässä.

Harva mieltää tai tietää, että laatutekniikka on oma tieteenala, joka auttaa meitä oppimaan nopeammin. Laadun toteuttamisstrategia jakautuu kolmeen universaaliin luokkaan: Laadun suunnittelu, laadun ohjaus ja laadun parantaminen.

Laatutekniikan työkalut on kehitetty ongelmien ratkaisemiseen ja uuden oppimiseen. Laatutekniikkaa käytetään mm. julkishallinnossa, tuotanto- ja palveluyrityksissä, terveydenhuollossa sekä kaupan- ja liiketalouden eri alueella.

Kurssilla tutustutaan laatu-, eli poikkeamateoriaan, sen vaikutuksista toimintaamme ja laatuongelmien ratkaisemiseen. Osallistuja saa kuvan laatutekniikasta, sen konsepteista sekä siitä, kuinka laatua tehdään ja miten laatuongelmat ratkaistaan.

Laadun merkitys yrityksen menestymiseen on tänä päivänä elinehto. Koulutus asemoi laatuongelmat ja konseptoi käytännön toteutuksen onnistumiseksi.

Kouluttaja
Antti Piirainen


Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Avaus ja esittelyt

9:15 Laatu tänä päivänä
– Laatu ja tuottavuus
– monimutkaisuus ja laatutaso
– Demonstraatio laadun merkityksestä toimintaan
– Peli: toiminta, jossa laatuvikoja vs. toiminta, jossa ei ole laatuvikoja
– Laatu ja laatujohtaminen – Juranin Trilogia
– Suunnittelu, ohjaus ja parantaminen
– Laadun tekemisen tasot
– 5 lähestymistapaa laadun parantamiseen

11:30 Lounas

12:30 Laatu- ja poikkeamateoria
– Erityis- ja satunnaissyy
– Tilastollisen prosessinohjauksen rooli
– Tilastollinen ajattelu ja ohjauskortin käyttäminen
– Ongelmaluokat – nelikenttä

14:15 Kahvi

14:45 Lean Six Sigma
– DMAIC -esittely
– Keskustelu ja loppuyhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy

————————

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7
15140 Lahti

Aika
06.10.2017 Klo 9:00 – 16:00

Hinta
Osallistumismaksu 680 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Erinomainen koulutus työntekijöiden ammattitaidon lisäämiseksi. Kouluta suurempi ryhmä kerrallaan.

Kysy ryhmätarjousta!

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.