Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Lähijohtajan vuorovaikutustaidot (1,5 pv)

5.10.2022 Etäosuus klo 9.00 – 12.00
12.10.2022 Lähipäivä klo 9.00 – 15.30

Lähijohtajan vuorovaikutustaidot -valmennuksessa keskitytään omien vuorovaikutustaitojen hiomiseen harjoitusten ja Workplace Big Five -persoonallisuusprofiilin kautta. Valmennuksen jälkeen olet kasvattanut itsetuntemustasi, osaat hyödyntää yksinkertaisia toiminnan kehittämiseen tähtääviä vuorovaikutustekniikoita sekä valmentavaa otetta ja pystyt vaikuttamaan positiivisesti koko organisaatiosi vuorovaikutuskulttuuriin.


Hyödyt osallistujalle 
– Opit huolehtimaan vuorovaikutuksen laadusta ja turvaamaan avoimen vuorovaikutuksen peruselementtejä
– Opit kohtaamaan haastavia vuorovaikutustilanteita
– Saat työkaluja tiimisi vuorovaikutuskulttuurin kehittämiseen
– Saat Workplace Big Five -profiloinnin, jonka avulla kasvatat itsetuntemustasi, ymmärrät omaa vuorovaikutustapaasi ja opit, miten ihmiset eroavat toisistaan
– Saat käyttöösi yksinkertaisia ja tehokkaita valmentavan johtamisen tekniikoita


Kenelle?
Koulutus on suunnattu kaikille lähijohtajille eli esihenkilöille ja tiiminvetäjille. Valmennus toteutetaan pienryhmänä..


Kouluttaja
Valmentaja Tommi Lindholm
Tommi Lindholm, yritysvalmentaja.
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
– Johto­ryh­mä­työs­kentely
– Asian­tun­ti­joiden johta­minen
– PalkitseminenOHJELMA

Koulutuksen etäosuus järjestetään viikkoa ennen lähikoulutusta.

ETÄOSUUS
21.9.2022

09:00 Workplace Big Five -profiilien läpikäynti pienryhmässä (3 h)

12:00 Tilaisuus päättyy

—-

LÄHIPÄIVÄ
28.9.2022

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Vuorovaikutus ja sen dynamiikka – perusta kuntoon
– Stressin ja vuorovaikutuksen suhde
– Psykologinen turvallisuus ja siitä huolehtiminen
– Persoonallisuuden rooli vuorovaikutuksessa
– Harjoitus: Vuorovaikutustilanteista oppiminen

10:15 Tauko

10:30 Valmentavan otteen hyödyntäminen vuorovaikutuksessa
– Valmentava ote käytännössä – mitä se on ja mitä se ei ole?
– Valmentavan otteen saaminen osaksi arkea
– Harjoitus: Valmentavan otteen hyödyntäminen
– Harjoitus: Vuorovaikutuksellisen etäisyyden arviointi

12:00 Lounas

13:00 Vuorovaikutustekniikat ja niiden harjoittelu
– Vuorovaikutustekniikat – perusteet
– Haastavat vuorovaikutustilanteet – onnistumisen edellytykset
– Haastaviin tilanteisiin valmistautuminen
– Harjoitus: Mielikuvaharjoittelun harjoittelu

14:15 Tauko

14:30 Vuorovaikutustekniikat ja niiden harjoittelu jatkuu
– Tasapuolisuudesta huolehtiminen
– Palautteen kehittäminen yhdessä
– Tiimin sisäisen vuorovaikutuksen laadun arviointi ja tiimin osallistaminen vuorovaikutuksen kehittämiseen

15:30 Tilaisuus päättyy


Covid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus + Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo

Ajankohta:
ke 5.10.2022 Etäosuus klo 9.00 – 12.00
ke 12.10.2022 Lähipäivä klo 9.00 -15.30

Hinta:
1 690 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Henkilökohtaisen Workplace Big Five -profiloinnin (ovh. 490 euroa), lounaan ja kahvi­tar­joilut lähipäivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Lähijohtajan vuorovaikutustaidot (1,5 pv) -koulutukseen 05.-12.10.2022, Etäkoulutus + Innopoli 3, Espoo
Hlö(ä)