Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Lähikoulutus: Palkanlaskennan perusteet (1 pv)

Mitä pitäisi ottaa huomioon uuden työntekijän työsopimuksessa? Palkka, edut ja mitä muuta?

Mitä meidän on huomioitava palkkauksessa; työehtosopimus, vuosilomalaki, työaikalaki, mitä muuta? Mikä vaikutus näillä on työnantajaan ja työntekijään? Mitä velvollisuuksia on työnantajalla? Entä työntekijällä? Mitä ovat palkkojen lisäkulut/sosiaalikulut? Näihin ja muihin palkanlaskentaan liittyviin peruskysymyksiin saat koulutuksessa vastaukset. Koulutus on tarkoitettu aloitteleville palkanlaskijoille, kirjanpitäjille ja sopii hyvin henkilöstöasioiden hoitajille.
 
Kouluttaja:
KLT, Mika Vesa, Econdax Oy


OHJELMA

Palkanlaskentaan vaikuttavat keskeiset säännökset
– Työlainsäädäntö: työsuhde, työaika, vuosilomat, työehtosopimukset ja työsopimus
– Verosäädökset: ennakkoperinnän palkkakäsite
Palkan laskeminen
– Palkkakausi, kuukausipalkka, tuntipalkka, palkkio, ylityökorvaus, sairausajan palkka
– Loma-ajan palkka ja lomaraha, palkka työsuhteen päättyessä, lomakorvaus
Luontoisedut
– Verohallituksen päätökset luontoiseduista ja muut luontoisedut
Ennakonpidätyksen toimittaminen
– Ennakonpidätyksenalainen palkka ja pidätyksen laskeminen
– TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksun pidättäminen, ay-maksut, ulosotto ja palkankuittaus
Omavero
– Omaveron vaikutus palkanlaskentaan ja tilityksiin
– Omaveron täsmäyttäminen
Harjoitus
– Palkan laskeminen, ennakonpidätyksen toimittaminen ja työntekijänmaksujen vähentäminen
Kustannusten korvaaminen
– Kulukorvaukset
– Kustannusten korvaukset verohallinnon päätösten mukaisesti
– Asianmukainen matkalasku
Harjoitus
– Työmatkasta maksettava kustannusten korvaus
Palkan sivukulut
– Sotu-maksut, TyEL-, YEL-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut
– Mitkä kulut pidätetään työnantajalta ja mitkä työntekijältä?
Palkkakirjanpito palkanlaskennan perustana ja apuna
– Palkkakirjanpidolle asetettavat vaatimukset palkkojen osalta
Tiedossa olevat muutokset palkanlaskennan osalta

————————–

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Ajankohta:
8.9.2022, klo 9:00-16:00

Hinta:
490 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.