fbpx
LEAN arvovirran (VSM) kuvaus ja kehittäminen (1 pv)
Qualitas Fennica järjestää nyt koulutuksen:

LEAN arvovirran (VSM) kuvaus ja kehittäminen (1 pv)

EUR

22.06.2016, Taitotalon kongressikeskus, Helsinki Valimotie 8, Helsinki 12 huhtikuun, 2016 Sampo Korppoo

Tuotanto ja logistiikka

Leanin yhtenä työkaluna arvovirtakuvausta käytetään prosessien nykytilan ongelmien tunnistamisessa, parannuskohteiden priorisoinnissa ja tavoitetilan suunnittelussa.

Arvovirtakuvaus (VSM; Value Stream Mapping) on prosessien mallintamistekniikka, jossa prosessin vaiheiden lisäksi esitetään yhteydet, tapahtumien taajuudet, varastojen määrät ja prosessien ajat. Arvovirran kuvauksilla pyritään ennen kaikkea läpimenoajan lyhentämiseen, virtauksen nopeuttamiseen ja erityyppisten hukkien eliminointiin.

Arvovirtakuvaus tuo kokeneelle prosessien mallintajalle uusien kuvaussymbolien oppimista, prosessin lattiatason tietojen keräämistä ja luovaa prosessien parannusideointia Lean menetelmien pohjalta. Arvovirtakuvauksia hyödynnetään kehityskohteiden priorisointiin, ongelmien tunnistamiseen ja tavoitetilan suunnitteluun.

Tavoitteet ja hyödyt. Osallistujat oppivat arvovirtakuvauksen nykytilan ja tulevaisuustilan perussymbolit ja niiden käytön perusteet harjoittelemalla itselleen tutun prosessin avulla, johon ennakkotehtävänä ovat koonneet tarpeellisia tietoja. Osallistujat saavat hyödyllisiä apulistoja seikoista, joita on syytä ottaa huomioon niin nykytilan kuin tulevaisuuden tilan kuvaamisessa. Osallistujat saavat ”sudenpentujen niksilistan” arvovirtakuvauksen tyypillisiä ongelmatilanteita varten. Osallistujat saavat perehdytyksen Leanin perustekniikoihin, joilla prosessia voidaan parantaa. Koulutuksen lopuksi osallistujat perehdytetään tyypilliseen Lean-arvovirran kehittämissuunnitelmapohjaan, johon parannustoimenpiteet kirjataan.

Kohderyhmä. Koulutus on suunnattu niin valmistavan kuin palvelutyyppisen toiminnan kehittäjille, esimiehille, prosessin omistajille, auditoijille ja esimiehille Leanin arvovirtakuvausvalmiuksien luomiseksi, vahvistamiseksi ja tuloksekkaan toteuttamisen varmistamiseksi.

Oppimismenetelmät. Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutuspäivän aikana käydään vuorovaikutteisia keskusteluja ja tehdään käytäntöön soveltavia omaan prosessiin kohdistuvia harjoitteita. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisten arvovirtakuvaushankkeiden toteuttamiseksi.

Asiantuntija:
Jussi Moisio
, IMS Business Solutions Oy, Qualitas Fennica


OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus
– esittäytyminen
– ohjelma
– tavoitteet

Mitä ovat Lean periaatteet?
– Leanin historiaa
– Lean-periaatteet ja filosofia
– Lean-työkalut

Arvovirtakuvauksen rooli Lean menetelmien perheessä

Arvovirtakuvauksen perusteet
– Nykytilan kuvaaminen ja symbolit
– Kuvauksen rajaaminen
– Materiaalivirtaus
– Informaatiovirtaus
– Tietolaatikot, ”databoxit”
– Henkilöstön osallistaminen
– Vinkkejä ja työkalulistoja nykytilan kuvaamiseen

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen

12:00 LOUNAS

12:45 Nykytilakuvauksen analysointi
– hukkatekijät
– vaihto- tai asetusajat
– virtaukseen pyrkiminen
– tahtiaika ja kuormituksen tasaisuus
– Kanban, FIFO
– pullonkaulat
– ennakoiva kunnossapito
– henkilöstön osallistaminen, ”Go to gemba” -merkitys, jne.
– muistilistoja ja työkaluja arvovirran analysointiin

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen.

14:15 Kahvi

14.30 Tulevaisuuden tilan kuvaaminen
– Kuvaussymboliikka
– Vinkkejä tulevaisuuden tilan kuvaamiseen
– Projektisuunnitelman laatiminen
– projektisuunnitelmapohja, esimerkkejä
– Erityistilanteiden vinkkejä
– rinnakkaiset prosessit
– kuvausvariaatiot
– kuvaustarkkuus
– prosessiin ei liity toimittajaa
– jne.

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen.

Miten jatkaa tästä?
– päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Koulutusaika ja -paikka:
22.06.2016, Taitotalo Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki

Hinta:
540 eur
+ alv. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut

Peruutusehdot:
Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja