fbpx
Lean Champion -koulutus (1 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Champion -koulutus (1 pv)

EUR

16.02.2018, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 9 lokakuun, 2017 Sampo Korppoo

Haluan tietää mitä kaikkea Lean on, mistä aloittaisin?

Kuinka johdat parannustoimintaa ja mitä pitäisi huomioida?
Lean Champion -koulutus lähestyy Leania viidestä näkökulmasta. Tarkoituksena on avartaa johtajien, esimiesasemassa olevien tai muiden Leanista kiinnostuneiden henkilöiden näkemystä parannustoiminnasta. Lean on jatkuvaa parantamista ja sopeutumista. Parantamisen onnistuminen vaatii osaamista ja näkemystä sekä menetelmiä ja ymmärrystä toimintaympäristön käyttäytymisestä.

Sisältö
Lean on ensi sijassa johtamista ja kulttuurin muutos. On hyvin epätodennäköistä, että yrityksen Lean -muutos onnistuu ilman vahvaa johtamista. Lean Champion on organisaatiossa Lean -hankkeiden ja projektien sponsorina. Hän johtaa, tukee, suojelee, edistää ja levittää organisaatiossa Lean -toimintaa.

Koulutuksen tavoitteet:
1. Ymmärtää, kuinka Leania voi käyttää yrityksen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen. Lean -menetelmillä voi merkittävästi parantaa asiakastyytyväisyyttä, laatua, lyhentää läpimenoaikoja ja pienentää kustannuksia. Leanin avulla voidaan myös turvata kannattavuus ja työpaikat.
2. Oivaltaa ne suuret mahdollisuudet, jotka kätkeytyvät ideaalitilojen – 0-virhe, 100% lisäarvo, 1×1 virtaus ja varmuus työpaikasta – taakse. Näiden ideaalitilojen tavoittelu, vaikka niihin ei päästäkään nopealla aikavälillä, on jokaiselle yhteisölle hyödyllistä ja turvaa tulevaisuuden.
3. Oppia, kuinka kohti Leania edetään ja miten johtamisen olisi tuettava kehitystä. Kuinka toiminta olisi organisoitava?
4. Millaisia kokemuksia Suomessa on Leanin soveltamisesta saatu?

Lean Champion -koulutuksessa käydään läpi keskeiset Lean ja ongelmanratkaisumenetelmät sekä niiden periaatteet. Leanin perimmäisenä tarkoituksena on kehittää yritystä hyvin kokonaisvaltaisesti. LEAN -periaate pohjautuu käsitteille hukka (0-virhe), arvo, arvovirtaus, yksittäistuotanto, sopeutuminen ja turvallisuus. Korkeita eettisiä periaatteita, joita kohden kuljetaan pitkäjännitteisesti.

Kouluttaja
DI Antti Piirainen


Ohjelma

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely ja ohjelma

09:15 Lean – Mitä se on?
– Tausta ja perimmäinen päämäärä
– Toyota KATA – ajattelu- ja käyttäytymismalli
– Nykytila, tulevatila ja parannus
– Lean -työkalujen tarkoitus ja rooli
– PDCA -malli

10:30 Toiminnan peruslainalaisuudet
– Lainalaisuuksien rooli parannustoiminnassa
– Littlen laki, Kingmanin yhtälö, Tuottavuuden paradoksi
12:00 Lounas

13:00 Toiminnan peruslainalaisuudet jatkuu
– Vaihtelun vaikutus tuottavuuteen
– Materiaalihukka, aikahukka ja kapasiteettihukka

14:00 Kahvi

14:30 Lean -johtaminen ja johtamisen tasot
– Arvovirran johtaminen ja Daily Management
– Lean -ongelmanratkaisu ja ongelmatyypit
– A3 johtamisen ja ongelmanratkaisun tukena
– Roolit: perusongelmanratkaisu, Kaizen sekä Six Sigma
16:00 Tilaisuuden päätös


Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Aika:
16.02.2018. Klo 9.00 – 16.00

Hinta:
790
euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat suomenkielisen Tätä on Lean -kirjan.

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja