Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Lean ja digitalisaatio rakentamisessa (5 pv)

Vähemmän vaihtelua ja hukkaa, lisää kommunikaatiota ja luottamusta

Mietitkö, miksi suurten rakennushankkeiden aikataulut pettävät? Miten saavutat työmaalla saumatonta toimintaa, vähemmän hukkaa ja vähemmän virheitä? Entä miten lisäät tuottavuutta ja kasvua ja mitä asialle on tehtävissä?

Lean ja digitalisaatio rakentamisessa -ohjelma tarjoaa uusinta tietoa ja työkaluja rakentamisen suunnittelu- ja tuotantoprosessien tehostamiseen sekä laadun ja luotettavuuden parantamiseen. Koulutuksessa käsitellään Aalto-yliopiston keskeisten rakennusalan vaikuttajien ja muiden rakentamisen asiantuntijoiden johdolla rakentamisen toimintatapoja, tuottavuusongelmia, systeemista muutosta, luottamuksen aikaansaamista ja liiketoimintamalleja. Opit, miten projekteja voidaan suunnitella ja ohjata fiksummin niin, että asiakas ja eri osapuolet hyötyvät.

Ohjelman keskeisinä teemoina ovat Lean-periaatteiden ja digitalisaation hyödyntäminen rakentamisen suunnittelu- ja tuotantoprosesseissa, kun tavoitellaan parempaa tuottavuutta, laatua ja kasvua. Lean-rakentamisessa pyritään saavuttamaan yhtä aikaa transformaatio-, virtaus- ja arvontuottonäkökulmat (transformation, flow, value), mikä mahdollistaa suunnittelun ja tuotannon ymmärtämisen eri näkökulmasta. Olennaista on vaihtelevuuden poistaminen tai vähentäminen – jatkuvasti parantaen.

Koulutuksessa tutustut Leanin periaatteisiin ja opit, kuinka erilaisilla ohjauskeinoilla, digitalisaatiota apuna käyttäen, voit vähentää vaihtelua ja hukkaa, lisätä ketteryyttä, parantaa kommunikaatiota ja siten vaikuttaa olennaisesti tuotanto- ja suunnitteluprosessien kestoihin ja toimitusketjun hallittavuuteen.

Käytännön Lean-soveltamiseen ja digitalisoituvaan tahtituotantoon pääset tutustumaan työmaavierailulla.

Ohjelmassa hyödynnetään Aalto-yliopiston ja eri rakennusalan yritysten yhteisestä Building 2030 -konsortiohankkeesta saatuja kokemuksia. Koulutuksen kautta tutkimushankkeiden tulokset välittyvät yritysten käyttöön.

Building 2030 -hankkeen työ pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, parhaiden käytäntöjen omaksumiseen muilta aloilta sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimitantapojen muutoksiin. Building 2030 -hankekonsortiossa on Aalto-yliopiston lisäksi mukana 16 rakennusalan yritystä. Rakennusalan vision avulla halutaan varautua alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistaa, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla

– Ajankohtainen sisältö perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä testattuihin menetelmiin.
– Ohjelma tarjoaa vastauksia kriittisiin rakennusalan tuottavuushaasteisiin ja esittelee tulevaisuuden mahdollisuuksia.
– Aalto-yliopiston keskeiset rakennusalan vaikuttajat ja rakentamisen asiantuntijat haastavat tarkastelemaan toimintatapoja uudella tavalla.


Hyödyt
Ohjelma tarjoaa vastauksia kriittisiin rakennusalan tuottavuutta heikentäviin haasteisiin. Koulutuksessa tarkastelet rakennusalan tehokkuusongelmia ja tutustut tutkittuihin ja käytännössä testattuihin menetelmiin kestävien ratkaisujen löytämiseksi. Leanin ja digitalisaation avulla projektit voidaan toteuttaa laadukkaammin, ovat helpompia johtaa ja valmistuvat nopeammin. Tavoitteena on löytää lähestymistapa, jolla projektien kestoa voidaan lyhentää ja toimitusten luotettavuutta parantaa. Osaava henkilöstö hallitsee keinot tuottavuuden parantamiseen.

– Ymmärrät miten Leanilla ja digitalisaatiolla voit ratkoa rakennusalan tuottavuusongelmia.
– Löydät keinoja rakentamisen laadun, luotettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.
– Hankit uusinta tietoa ja työkaluja ketterämpään projektinhallintaan.
– Opit menetelmiä, joilla voit välittömästi saada muutosta aikaan työpaikallasi.
– Sovellat opittua käytäntöön harjoitusten avulla ja jaat parhaita käytäntöjä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.


Kenelle?
Ohjelma soveltuu niin kokeneelle kuin nuoremmallekin rakennus- ja suunnittelualan asiantuntijalle sekä rakennusalan yritysten hankintaverkoston toimijoille. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden uusimman tiedon hankintaan ja osaamisen syventämiseen.

Koulutus sopii erinomaisesti projektipäälliköille, rakennuttajapäälliköille, työpäälliköille, työmaainsinööreille ja tuotantoinsinööreille, jotka toteuttavat käytännössä konkreettisia hankkeita ja miettivät uusia toimintatapoja.


Kouluttajat:

Antti Peltokorpi
Antti Peltokorpi on rakentamisen tuotantotalouden apulaisprofessori Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Peltokorpi on erikoistunut palveluinnovaatioiden, palveluiden tuotantostrategioiden ja toiminnanohjauksen tutkimukseen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat muun muassa prosessien tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen, asiakasarvoon perustuvat liiketoimintamallit sekä rakennetun ympäristön mahdollistamat liiketoimintaverkostot ja toimitusketjut. Tutkimusmenetelmistä ja -metodeista hänelle tutuimpia ovat kvantitatiiviset analysointimenetelmät, mallintaminen sekä tapaustutkimukset.

Hän on toiminut puhujana useissa kansainvälisissä johtamisen konferensseissa ja ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa ja julkaisuissa. Tutkimustyön lisäksi hän on toiminut asiantuntijana useissa palveluprosessien ja toimitilojen kehittämishankkeissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Aiemmin Peltokorpi on työskennellyt BIT-tutkimuskeskuksen johtajana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitokselta vuonna 2005 ja väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2010.

Olli Seppänen
Olli Seppänen on rakentamisen tuotantotalouden professori Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Hän on työskennellyt useita vuosia rakennustuotannon ja rakennustalouden tutkimus-, koulutus- ja kehitystehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Seppänen on vienyt aktiivisesti maailmalle Suomen korkeatasoista rakennusalan johtamisosaamista. Hän on toiminut vuosittain luennoitsijana muun muassa Stanfordin ja Berkeleyn yliopistoissa ja kehittänyt samalla uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Hän vieraili Stanfordin yliopistossa stipendiaattina vuosina 2005–2006. Seppänen kirjoitti yhdessä australialaisen professorin Russell Kenleyn kanssa oppikirjan Location-Based Management System for Construction (LBMS).

Seppänen on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä International Group of Lean Constructionissa, jossa hän toimi vuoden 2015 konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta vuonna 2001 ja väitteli tekniikan tohtoriksi rakennustuotannon ja –talouden alalta vuonna 2009 Teknillisestä korkeakoulusta.

Otto Alhava, kehitysjohtaja, Fira OyOHJELMA

Ohjelmassa tarkastelet rakentamista muun muassa Lean-periaatteiden ja digitalisoidun rakennusprosessin näkökulmasta. Koulutuksessa sovelletaan interaktiivisia opetusmenetelmiä ja laajennetaan osaamista tulevaisuudessa tarvittaville alueille.

Koulutusohjelman kesto on viisi päivää, jotka koostuvat asiantuntija-alustuksista, välitehtävistä, ryhmäkeskusteluista ja yritysvierailusta.

Rakenne

Lähiopetusta
– Aalto-yliopiston asiantuntijoiden vetämät lähiopetuspäivät

Harjoitustehtävä
– Jaksojen välillä tehtävä soveltava harjoitus

Käytännön esimerkit
– Kokemuksia niin kansainvälisistä kuin kotimaisista hankkeista

Koulutusjaksot

17.-18.4.2023
Lean rakennusalalla

Rakentamisen liiketoimintamallit ja systeeminen muutos (0,5 pv)
– Rakentamisen kolme liiketoimintamallia
– T-malli: suunnittelun, esivalmistuksen ja rakentamisen yhdistäminen
– Systeemisen muutokset osatekijät

Lean ja digitalisaatio suunnittelun ja tuotannon ohjauksessa (1,5 pv)
– Vaihtelun hallinta rakentamisessa
– Lean suunnittelun ja tuotannon ohjauksessa
– Tahtituotanto
– Hukka suunnittelussa ja tuotannossa
– Hukan digitaalinen mittaaminen

Kouluttajat:
Olli Seppänen
, professori, rakentamisen tuotantotalous, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Antti Peltokorpi, apulaisprofessori, rakentamisen tuotantotalous, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Otto Alhava, kehitysjohtaja, Fira Oy

—-

9.–10.5.2023
Lean ja digitalisaatio käytännössä

Lean ja digitalisaatio toimitusketjun hallinnassa (1 pv)
– Fira tahtityömaavierailu
– Esivalmistukseen tutustuminen

Lean ja digitalisaatio toimitusketjun hallinnassa (1 pv)
– Työmaakäynnin reflektio
– Tuotetiedon kytkeminen suunnitteluun ja rakentamiseen
– Digitaaliset ratkaisut toimitusketjun hallinnassa

Kouluttajat:
Olli Seppänen
, professori, rakentamisen tuotantotalous, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Antti Peltokorpi, apulaisprofessori, rakentamisen tuotantotalous, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Otto Alhava, kehitysjohtaja, Fira Oy

—-

7.6.2023
Digitalisaatio rakentamisessa

Digitaalinen tilannekuva ja teollinen rakentaminen
– Digitaalinen tilannekuva: menetelmät ja vaikutukset
– Modulaarinen ja teollinen rakentaminen

Kouluttaja:
Otto Alhava
, kehitysjohtaja, Fira Oy

—————————-

Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

Ajankohta:
17.4.–7.6.2023

Hinta:
3 200 euroa
/hlö + alv 24 %.

Hinnat useammalle osallistujalle samasta organisaatiosta:

3–4 osallistujaa: hinta 2 784 euroa (+ alv) / henkilö

5 osallistujaa tai enemmän: hinta 2 624 euroa (+ alv) / henkilö

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 3.4.2023 mennessä!

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Lean ja digitalisaatio rakentamisessa (5 pv) -koulutukseen 17.04.-07.06.2023, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki
Hlö(ä)