fbpx
Digitalisaatio ja lean rakentamisessa (5 pv)
Aalto EE järjestää nyt koulutuksen:

Digitalisaatio ja lean rakentamisessa (5 pv)

3 360 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

26.10.-05.12.2023, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki Runeberginkatu 14-16, Helsinki 22 toukokuun, 2023 Sampo Korppoo

Digitalisaatio ja uudet teknologiat , Lean ja ketterät menetelmät , Lean ja ketterät menetelmät , Rakentaminen

Miten voit lyhentää rakennusprojektien läpimenoaikaa ja lisätä tuottavuutta työmaalla? Millä keinoilla vähennät hukkaa ja virheitä ja lisäät projektien sujuvuutta?

Digitalisaatio ja lean rakentamisessa -ohjelma tarjoaa uusinta tietoa ja työkaluja rakentamisen suunnittelu -ja tuotantoprosessien tehostamiseen, läpimenoajan lyhentämiseen ja parempaan tuottavuuteen digitalisaatiota ja leania hyödyntämällä.

Aalto-yliopiston rakennusalan vaikuttajien ja muiden rakentamisen asiantuntijoiden johdolla koulutuksessa käsitellään mm. rakentamisen toimintatapoja, tuottavuusongelmia, systeemista muutosta ja liiketoimintamalleja. Opit,miten projekteja voidaan suunnitella ja ohjata fiksummin niin, että asiakas ja eri osapuolet hyötyvät.

Ohjelman keskeisinä teemoina ovat digitalisaation ja Lean-periaatteiden hyödyntäminen rakentamisen suunnittelu- ja tuotantoprosesseissa, kun tavoitellaan parempaa tuottavuutta, läpinäkyvyyttä ja laatua. Olennaista on vaihtelevuuden poistaminen tai vähentäminen, jolloin prosessin läpimenoaika paranee. Tutustut Leanin periaatteisiin ja opit, kuinka erilaisilla ohjauskeinoilla, digitalisaatiota apuna käyttäen, voit vähentää vaihtelua ja hukkaa, lisätä ketteryyttä, parantaa kommunikaatiota ja siten vaikuttaa olennaisesti tuotanto- ja suunnitteluprosessien kestoihin ja toimitusketjun hallittavuuteen.

Käytännön Lean-soveltamiseen ja digitalisoituvaan tahtituotantoon pääset tutustumaan työmaavierailulla.

Building 2030 -hanke
Ohjelmassa hyödynnetään Aalto-yliopiston ja eri rakennusalan yritysten yhteisestä Building 2030 -konsortiohankkeesta saatuja kokemuksia. Koulutuksen kautta tutkimushankkeiden tulokset välittyvät yritysten käyttöön.

Building 2030 -hankkeen työ pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, parhaiden käytäntöjen omaksumiseen muilta aloilta sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimitantapojen muutoksiin. Building 2030 -hankekonsortiossa on Aalto-yliopiston lisäksi mukana 16 rakennusalan yritystä. Rakennusalan vision avulla halutaan varautua alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistaa, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla


– Ajankohtainen sisältö perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä testattuihin menetelmiin.
– Ohjelma tarjoaa vastauksia kriittisiin rakennusalan tuottavuushaasteisiin ja esittelee tulevaisuuden mahdollisuuksia.
– Aalto-yliopiston keskeiset rakennusalan vaikuttajat ja rakentamisen asiantuntijat haastavat tarkastelemaan toimintatapoja uudella tavalla.


Hyödyt
Ohjelma tarjoaa vastauksia kriittisiin rakennusalan tuottavuutta heikentäviin haasteisiin. Koulutuksessa tarkastelet rakennusalan tehokkuusongelmia ja tutustut tutkittuihin ja käytännössä testattuihin menetelmiin kestävien ratkaisujen löytämiseksi. Leanin ja digitalisaation avulla projektit voidaan toteuttaa laadukkaammin, ovat helpompia johtaa ja valmistuvat nopeammin. Tavoitteena on löytää lähestymistapa, jolla projektien läpimenoaikaa voidaan lyhentää ja toimitusten luotettavuutta parantaa. Osaava henkilöstö hallitsee keinot tuottavuuden parantamiseen.

– Ymmärrät miten Leanilla ja digitalisaatiolla voit lyhentää läpimenoaikaa ja ratkoa rakennusalan tuottavuusongelmia.
– Sovellat opittua käytäntöön harjoitusten avulla ja jaat parhaita käytäntöjä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.
– Opit menetelmiä, joilla voit välittömästi saada muutosta aikaan työpaikallasi.
– Hankit uusinta tietoa ja työkaluja sujuvampaan projektinhallintaan.
– Löydät keinoja rakentamisen laadun, luotettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.


Kenelle?
Ohjelma soveltuu niin kokeneelle kuin nuoremmallekin rakennus- ja suunnittelualan asiantuntijalle sekä rakennusalan yritysten hankintaverkoston toimijoille. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden uusimman tiedon hankintaan ja osaamisen syventämiseen.

Koulutus sopii erinomaisesti projektipäälliköille, rakennuttajapäälliköille, työpäälliköille, työmaainsinööreille ja tuotantoinsinööreille, jotka toteuttavat käytännössä konkreettisia hankkeita ja miettivät uusia toimintatapoja.


Kouluttajat:

Antti Peltokorpi
Antti Peltokorpi on rakentamisen tuotantotalouden apulaisprofessori Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Peltokorpi on erikoistunut palveluinnovaatioiden, palveluiden tuotantostrategioiden ja toiminnanohjauksen tutkimukseen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat muun muassa prosessien tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen, asiakasarvoon perustuvat liiketoimintamallit sekä rakennetun ympäristön mahdollistamat liiketoimintaverkostot ja toimitusketjut. Tutkimusmenetelmistä ja -metodeista hänelle tutuimpia ovat kvantitatiiviset analysointimenetelmät, mallintaminen sekä tapaustutkimukset.

Hän on toiminut puhujana useissa kansainvälisissä johtamisen konferensseissa ja ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa ja julkaisuissa. Tutkimustyön lisäksi hän on toiminut asiantuntijana useissa palveluprosessien ja toimitilojen kehittämishankkeissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Aiemmin Peltokorpi on työskennellyt BIT-tutkimuskeskuksen johtajana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitokselta vuonna 2005 ja väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2010.

Olli Seppänen
Olli Seppänen on rakentamisen tuotantotalouden professori Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Hän on työskennellyt useita vuosia rakennustuotannon ja rakennustalouden tutkimus-, koulutus- ja kehitystehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Seppänen on vienyt aktiivisesti maailmalle Suomen korkeatasoista rakennusalan johtamisosaamista. Hän on toiminut vuosittain luennoitsijana muun muassa Stanfordin ja Berkeleyn yliopistoissa ja kehittänyt samalla uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Hän vieraili Stanfordin yliopistossa stipendiaattina vuosina 2005–2006. Seppänen kirjoitti yhdessä australialaisen professorin Russell Kenleyn kanssa oppikirjan Location-Based Management System for Construction (LBMS).

Seppänen on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä International Group of Lean Constructionissa, jossa hän toimi vuoden 2015 konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta vuonna 2001 ja väitteli tekniikan tohtoriksi rakennustuotannon ja –talouden alalta vuonna 2009 Teknillisestä korkeakoulusta.

Otto Alhava, kehitysjohtaja, Fira OyOHJELMA

Ohjelmassa tarkastelet rakentamista muun muassa Lean-periaatteiden ja digitalisoidun rakennusprosessin näkökulmasta. Koulutuksessa sovelletaan interaktiivisia opetusmenetelmiä ja laajennetaan osaamista tulevaisuudessa tarvittaville alueille.

Koulutusohjelman kesto on viisi päivää, jotka koostuvat asiantuntija-alustuksista, välitehtävistä, ryhmäkeskusteluista ja yritysvierailusta.

Rakenne

Lähiopetusta
– Aalto-yliopiston asiantuntijoiden vetämät lähiopetuspäivät

Harjoitustehtävä
– Jaksojen välillä tehtävä soveltava harjoitus

Käytännön esimerkit
– Kokemuksia niin kansainvälisistä kuin kotimaisista hankkeista

Koulutusjaksot

26.–27.10.2023
Lean rakennusalalla

Rakentamisen liiketoimintamallit ja systeeminen muutos (0,5 pv)
– Rakentamisen kolme liiketoimintamallia
– T-malli: suunnittelun, esivalmistuksen ja rakentamisen yhdistäminen
– Systeemisen muutokset osatekijät

Lean ja digitalisaatio suunnittelun ja tuotannon ohjauksessa (1,5 pv)
– Vaihtelun hallinta rakentamisessa
– Lean suunnittelun ja tuotannon ohjauksessa
– Tahtituotanto
– Hukka suunnittelussa ja tuotannossa
– Hukan digitaalinen mittaaminen

Kouluttajat:
Olli Seppänen
, professori, rakentamisen tuotantotalous, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Antti Peltokorpi, apulaisprofessori, rakentamisen tuotantotalous, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Otto Alhava, kehitysjohtaja, Fira Oy


20.–21.11.2023
Lean ja digitalisaatio käytännössä

Lean ja digitalisaatio toimitusketjun hallinnassa (1 pv)
– Fira tahtityömaavierailu
– Esivalmistukseen tutustuminen

Lean ja digitalisaatio toimitusketjun hallinnassa (1 pv)
– Työmaakäynnin reflektio
– Tuotetiedon kytkeminen suunnitteluun ja rakentamiseen
– Digitaaliset ratkaisut toimitusketjun hallinnassa

Kouluttajat:
Olli Seppänen
, professori, rakentamisen tuotantotalous, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Antti Peltokorpi, apulaisprofessori, rakentamisen tuotantotalous, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Otto Alhava, kehitysjohtaja, Fira Oy


5.12.2023
Digitalisaatio rakentamisessa

Digitaalinen tilannekuva ja teollinen rakentaminen
– Digitaalinen tilannekuva: menetelmät ja vaikutukset
– Modulaarinen ja teollinen rakentaminen

Kouluttaja:
Otto Alhava
, kehitysjohtaja, Fira Oy


Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

Ajankohta:
26.10.–5.12.2023

Hinta:
3 360 euroa
/hlö + alv 24 %.

Hinnat useammalle osallistujalle samasta organisaatiosta:

3 osallistujaa tai enemmän: hinta 2 550 euroa (+ alv) / henkilö

Kysy yrityskohtaisia koulutuksia.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 9.10.2023 mennessä!

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja