Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Lean ja digitalisaatio rakentamisessa (5 pv)

Miten parannetaan rakentamisen toimitusketjun tulosta ja lopputuotteen laatua?

Lean ja digitalisaatio rakentamisessa -ohjelman tavoitteena on tarjota uusinta tietoa ja työkaluja projektien tehostamiseen ja rakentamisen laadun parantamiseen.

Ohjelmassa hyödynnetään Aalto-yliopiston ja eri rakennusalan yritysten yhteisestä Building 2030 -konsortiohankkeesta saatuja kokemuksia. Koulutuksen kautta tutkimushankkeiden tulokset välittyvät yritysten käyttöön.

Building 2030 -hankkeen työ pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, parhaiden käytäntöjen omaksumiseen muilta aloilta sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimitantapojen muutoksiin. Building 2030 -hankekonsortiossa on Aalto-yliopiston lisäksi mukana 16 rakennusalan yritystä. Rakennusalan vision avulla halutaan varautua alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistaa, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla.

– Korkeatasoinen ja ajankohtainen sisältö. Lean ja digitalisaatio -ohjelma on käytännönläheinen, perustuen tutkittuun kansainväliseen ja kotimaiseen tietoon ja kokemuksiin.
– Ohjelma tarjoaa vastauksia kriittisiin rakennusalan tuottavuutta heikentäviin haasteisiin ja esittelee tulevaisuuden mahdolisuuksia.
– Edellisen vastaavan Aalto PRO:n ohjelman, samojen asiantuntijoiden kanssa tehdyn Diploma in Construction Management -ohjelman, osallistujista 100 % suosittelisi ohjelmaa muille.


Hyödyt
Ohjelma tarjoaa vastauksia kriittisiin rakennusalan tuottavuutta heikentäviin haasteisiin. Koulutuksessa tarkastellaan rakennusalan tehokkuusongelmia eri näkökulmista kestävien ratkaisujen löytämiseksi. Leanin kautta projektit voidaan toteuttaa laadukkaammin, ovat helpompia johtaa ja valmistuvat nopeammin. Tavoitteena on löytää lähestymistapa, jolla projektien kestoa voidaan lyhentää ja toimitusten luotettavuutta parantaa. Osaava henkilöstö hallitsee keinot tuottavuuden parantamiseen.

– Ymmärrät leanin ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet rakennusalalla, ja löydät keinoja tehokkuuden parantamiseksi.
– Tarkastelet tuottavuusongelmia eri näkökulmista, ja jaat parhaita käytäntöjä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.
– Hankit uusinta tietoa ja työkalujaprojektinhallinnan tueksi ja rakentamisen laadun parantamiseksi.


Kenelle?
Ohjelma soveltuu niin kokeneelle kuin nuoremmallekin rakennus- ja suunnittelualan asiantuntijalle ja tarjoaa mahdollisuuden uusimman tiedon hankintaan ja osaamisen syventämiseen.

Soveltuu erinomaisesti projektipäälliköille, rakennuttajapäälliköille, työpäälliköille ja työmaainsinööreille, jotka toteuttavat käytännössä konkreettisia hankkeita ja miettivät uusia toimintatapoja.


Kouluttajat:

Antti Peltokorpi
Antti Peltokorpi on työskennellyt BIT-tutkimuskeskuksen johtajana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella vuodesta 2013 alkaen. Hän on toiminut puhujana useissa kansainvälisissä johtamisen konferensseissa ja ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa ja julkaisuissa.

Tutkimustyön lisäksi hän on toiminut asiantuntijana useissa palveluprosessien ja toimitilojen kehittämishankkeissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Peltokorpi on erikoistunut palveluinnovaatioiden, palveluiden tuotantostrategioiden ja toiminnanohjauksen tutkimukseen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat muun muassa prosessien tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen, asiakasarvoon perustuvat liiketoimintamallit sekä rakennetun ympäristön mahdollistamat liiketoimintaverkostot ja toimitusketjut. Tutkimusmenetelmistä ja -metodeista hänelle tutuimpia ovat kvantitatiiviset analysointimenetelmät, mallintaminen sekä tapaustutkimukset.

Antti Peltokorpi valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitokselta vuonna 2005 ja väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2010.

Olli Seppänen
Olli Seppänen on työskennellyt useita vuosia rakennustuotannon ja rakennustalouden tutkimus-, koulutus- ja kehitystehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Viimeiset kuusi vuotta hän on työskennellyt Yhdysvalloissa.

Seppänen on vienyt aktiivisesti maailmalle Suomen korkeatasoista rakennusalan johtamisosaamista. Hän on toiminut vuosittain luennoitsijana muun muassa Stanfordin ja Berkeleyn yliopistoissa ja kehittänyt samalla uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Hän vieraili Stanfordin yliopistossa stipendiaattina vuosina 2005–2006. Seppänen kirjoitti yhdessä australialaisen professorin Russell Kenleyn kanssa oppikirjan Location-Based Management System for Construction (LBMS).

Seppänen on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä International Group of Lean Constructionissa, jossa hän toimii vuoden 2015 konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta vuonna 2001 ja väitteli tekniikan tohtoriksi rakennustuotannon ja –talouden alalta vuonna 2009 Teknillisestä korkeakoulusta.

Toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi, BliotOHJELMA

Lean ja digitalisaatio rakentamisessa -ohjelmassa tarkastellaan rakentamista muun muassa lean-ajattelun ja digitalisoidun rakennusprosessin näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi rakennusalalla vakiintuneita menetelmiä interaktiiivisin opetusmenetelmin ja laajennetaan osaamista tulevaisuudessa tarvittaville alueille.

Ohjelman kesto on viisi päivää. Ohjelma koostuu lähiopetuspäivistä, välitehtävistä ja vuorovaikutuksesta ryhmässä.

Rakenne
– Lähiopetusta Aalto-yliopiston asiantuntijoiden vetämät lähiopetuspäivät
– Harjoitustehtävä Jaksojen välillä tehtävä soveltava harjoitus
– Käytännön esimerkit Kokemuksia niin kansainvälisistä kuin kotimaisista hankkeista

Koulutusjaksot

08.-09.10.2019
Lean rakennusalalla

– Leanin keskeiset perusperiaatteet
– Lean suunnittelunohjauksessa
– Lean tuotannonohjauksessa
– Hukka suunnittelussa ja tuotannossa

Lean päivä

– Luottamukseen perustuva rakentaminen
– Yhteistoiminnalliset sopimusmallit
– Esivalmistusasteen nosto ja modularisaatio

Kouluttajat:
Olli Seppänen
, Professor of Practice, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Antti Peltokorpi, Assistant Professor, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos

—-

05.-06.11.2019
Digitalisaatio rakentamisessa

Digitalisaatio – käytössä olevat menetelmät

– BIMin käyttö suunnittelunohjauksessa
– Tarkkuustasojen systemaattinen hyödyntäminen BIM-prosessissa
– BIM-prosessin muutostarpeet
– BIM-pohjainen määrälaskenta / aikataulutus

Digitalisaatio lähitulevaisuudessa

– Tuottavuusongelman ratkaisu digitalisaatiolla
– Hukan reaaliaikainen mittaaminen
– Sisäpaikannuksen mahdollisuudet
– Kuvatiedon käyttö
– Tekoälyn sovellukset rakennusalalla

Kouluttajat:
Olli Seppänen
, Professor of Practice, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi, Bliot

—-

04.12.2019
Lean ja digitalisaatio rakentamisessa

– Mitä yhteyksiä on leanilla ja digitalisaatiolla?
– Direct Digital Construction / suorarakentaminen
– Digitaalisen tilannekuvan merkitys tuottavuuden kannalta?
– Miten digitaalinen tilannekuva voidaan saavuttaa?

Kouluttajat:
Olli Seppänen
, Professor of Practice, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Antti Peltokorpi, Assistant Professor, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos

—————————-

Koulutuspaikka:
Täsm. myöh.

Ajankohta:
08.10.-04.12.2019

Hinta:
3 200 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 13.09.2019 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.