Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean -johtajakoulutus (20 pv)

Myös etäosallistumismahdollisuus!

Tieto ja taito ovat tärkeitä onnistuneessa parannustoiminnan johtamisessa. Asiakkaasi vaatii ketterämpää toimintaa ja parempaa toimitusvarmuutta. Samalla organisaatiosi pitäisi parantaa tuottavuutta. Haluat tietää, kuinka nämä tavoitteet saavutetaan ja kehitystoimenpiteet organisoidaan käytännön toimenpiteiksi.

Tarjoamme
Koulutuksessa käsitellään toiminnan ja tuottavuuden parantamista kokonaisvaltaisesti. Koulutus auttaa ajattelemaan uudella tavalla, kehittämään osallistujan kykyä tutkia ja kehittää toimintaympäristöä ja prosesseja huomioiden ihmiset ja heidän erilaisuudet. Se auttaa ymmärtämään miksi, kuinka ja missä erityyppiset Lean -menetelmät ja työkalut toimivat ja auttavat saavuttamaan tavoitteesi. Koulutuksessa käsitellään Leanin taustalla tuotanto- ja palveluorganisaatioissa olevia lainalaisuuksia, vaihtelua, ihmisten johtamista sekä Lean -työkaluja.

Hyötysi
Opit ymmärtämään miksi ja millaisessa ympäristössä Lean -työkalut toimivat. Ymmärrät johtamisjärjestelmän roolin kehitystoiminnassa ja sen koordinoinnissa. Koulutuksen rinnalla toteutettava projektityö sitoo opetettavan teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi. Lisäksi saat hyvän lähtökohdan ja syvällisen ymmärryksen Lean -muutokseen organisaatiossa.


Kenelle?
Koulutus sopii kaikille taustasta, tehtävästä tai organisaatiosta riippumatta. Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat oppia ymmärtämään Lean -ajattelua syvällisemmin sekä parantamaan toimintaa kokonaisvaltaisesti.

Esitietovaatimukset
Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Leanista ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla.

Palvelumme
Lean -johtajakoulutus on laaja 20-päiväinen kokonaisuus, joka noudattaa ASQ:n tietosisältöä (Body of Knowledge, BOK). Lean -johtajakoulutus ei ole pelkästään työkalujen käsittelyä ja omaksumista vaan koulutuksessa käsitellään laajemmin Lean -filosofiaa ja johtamista. Opetus tapahtuu luentojen, demonstraatioiden ja harjoitusten avulla.

Sertifiointi
Lean-projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean -johtaja sertifikaatti.


Kouluttajat:
DI Antti Piirainen, Quality Knowhow Karjalainen Oy
– johtava kouluttaja
– Lean Six Sigma Black Belt
– diplomi-insinööri (tuotantotalous, toimitusketjun johtaminen)
– Insinööri AMK (ympäristöteknologia)

Antista sanottua
– ”Hyvä, kiinnostava kouluttaja! Pidin kovasti Antin sopivasti provosoivasta tavasta herätellä ajatuksia.”
– ”Antti on aivan loistava! Osaava, älykäs ja osallistujat huomioiva.”
– ”Antin asiantuntemus on erinomaisella tasolla.”
– ”Ihana kuunnella ammattilaista, joka on asiastansa innostunut.”
– ”Antti on superhuippuesiintyjä, loistava draaman ja satiirin käyttäjä, aivan fantastinen tyyppi!”
– ”Antin vetämiä koulutuksia voin suositella kaikille!”
– ”Kouluttajaan osallistujat ovat erittäin tyytyväisiä. Kiitosta saavat mm. Piiraisen rautainen kokemus, rentous, innostavuus ja kärsivällisyys selittää vaikeita asioita tarvittaessa yhä uudelleen.”
– ”Lean Six Sigma -koulutus oli erittäin hyödyllinen. Koulutuksen kautta sai uusia näkökulmia asioiden käsittelyyn sekä tilastollista lähestymiskulmaa asioihin. Haluan esittää suuret kiitokset kouluttajalle ammattitaitoisesta avusta.”
– ”Antin tapa kouluttaa ihmisiä on mielestäni loistava. Antilla on paljon tosielämän esimerkkejä annettavaksi, jolloin uudet asiat konkretisoituvat ja ne on helpompi sisäistää. Antti on kouluttajana myös todella innostava!”
– ”Antti on kouluttajana loistava! Hienoa nähdä ihmisiä työssä, josta he selvästi nauttivat. Antin mielenkiinto laatuun ja aiheisiin, joita on hän opettaa, on jatkuvasti läsnä. Inspiroivaa!”
– ”Onneksi ei ollut ns kalvosulkeisia vaan tehtäviä ja opettajan vahva performanssi ja kiinnostus asiaan.”
– ”Tosi hyvä kouluttaja!”
– ”Antin opetus oli timanttia niinkuin aina. En voi muuta kuin suositella lämpimästi kurssia kaikille yhtiössäni.”

Matti Pesonen, Lean Six Sigma Black Belt, KTM (Strateginen johtaminen), KTK (Johtaminen ja organisaatiot)
Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen ja organisaatiotieteiden pääaineesta. Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen.

KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
– Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE, Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
– Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
– Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
– Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Matista sanottua:
”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
”Matti on loistava kouluttaja!”
”Opettaja oli asiantunteva ja osasi kertoa asiat niin, että ”maallikkokin” ymmärää asian.”OHJELMA

Lean -johtajakoulutuksen runko

Lean asiantuntijakoulutuksen tietosisältö on laaja. Yleensä koulutus jaetaan 7 jaksoon. Koulutuksessa käytetään lukuisia hauskoja ryhmätöitä, simulaatioita ja valaisevia demonstraatioita.

1. ja 2. jakso – Johdanto ja nykytilan kuvaus

1. päivä

Johdatus LEAN:iin
– Parannustoiminta
– Mistä paannuspotentiaali syntyy?
-Kuinka parannuspotentiaali nostetaan organisaatiossa esiin?

Vaihtelun vaikutus tuottavuuteen
– lainalaisuudet
– johdatus tehdasfysiikkaan

Toyota KATA
– Nyky- ja tulevatilas, parannus
– PSDA -malli

Johtamisjärjestelmä ja arvovirran hallinta
– 8 askelta

—-

2. päivä

Lean ja parannus
– Parannus

Lean -periaatteen demostrointi
-peli: funktionaalinen tuotanto vs. virtaava tuotanto

Projektikohteen tunnistaminen
– Business Casen luominen

Arvovirran valitseminen
– analyysityökalut

Välityön anto

—-

3. päivä

Välitöiden esittely
– Projektikohde ja ryhmä sekä valittu arvovirta

Tehdasfysiikan periaatteet
– Mitä on tehdasfysiikka
– Kuinka se auttaa meitä
– Littlen laki
– THbest, THworst, THpwc

Kingmanin yhtälö
– vaihtelu, aika ja virtaus

—-

4. päivä

Arvovirtakuva
– Rooli ja elementit

Arvovirran kuvaamisprosessi

Arvovirrankuvausharjoitus
– Kuinka VSM luodaan ja mitä siitä voidaan havaita

Stabilointi
– Vaihtelu ja sen vaikutus toimintaan
– LEAN ja SPC

Vaihtelun teoria

Miten ylireagoiminen vaikuttaa toimintaan
– 4 sääntöä

—-

5. päivä

Käytännön työkalut vaihtelun tunnistamiseksi -edistyksellinen aikasarja-analyysi

Loop -peli
– Kuinka toimintaa arvioidaan ja arvioidaan prosessin käyttäytymistä

Ohjauskortit ja VSM

Stabilointi – viat
– Laatutaulu (multi-SPC)
– Prosessidatan kerääminen, analysointi

Laatutaulun luominen
– Helmet ja kortti

3. ja 4. jakso – konsepteja ja työkaluja

—-

6. päivä

Avaus ja kertaus
Välitöiden esittely
– Arvovirtakuvaus, stabilointi- toimenpiteet

Lean VISIO
– 0-virhe
– 100 % lisäarvo
– 1×1 virtaus
– turvallisuus työstä

Lean -konseptit
– Mitä hukka todella on?
– MUDA, MUDA ja MURI
– hukan muodot ja tasot


—-

7. päivä

Pilarit
– JIT

1X1 peli

– JIDOKA

Visualisointi ja 5S
– Mitä 5S tarkoittaa

Numeropeli

5 askelta kohti muutosta

5S -legopeli
– Käytettävyys, selkeys ja järjestys

TYÖKALUJA
Kysyntä, virtaus ja tasoitus
Kysyntä

– Tahtiaika
– Pisto
– Tahtikuva

—-

8. päivä

TYÖKALUJA

Kysyntä
– Bufferi- ja turvavarasto
– Lopputuotteen supermarket
Virtaus
– Jatkuva virtaus
– Työsolut
– Linjan balansointi
– Standartoitu työ
– Itseohjautuva kunnossapito
– Prosessin supermarket
– Kanban -järjestelmä
– FIFO
– Tuotannon aikataulutus

Tasoitus
– Kanban
– Haijunka
– Runner

—-

9. päivä

Lean -mittarit
– Kovat ja pehmeät
– Raha ja hukka

Gap-analyysi

Laatutaulut
(multi-SPC)
Suorituskyky

TPM ja OEE
– Itseohjautuva kunnossapito
– Asiantuntija-kunnossapito
– Kokonais-tehokkuuden arviointi
Protokollat

Välityön anto

5. ja 6. jakso – parannus ja työkaluja

—-

10. päivä

Avaus ja kertaus

Välitöiden esittely
– Arvovirtakuvaus, stabilointi-toimenpiteet
– Mittarit (baseline)
– Tavoitteet

Tulevan tilan kuvaaminen
– 8 kysymystä?
– Prosessin uudelleensuunnittelu
* Kysyntävaihe
* Virtausvaihe
* Tasoitusvaihe


—-

11. päivä

Peli (tehdas)

– Perättäinen parannus

1. Funktionaallinen tahdas
2. Solutuotanto
3. Ylituotannon esto (1×1)
4. Tasapainotettu tehdas ja SPC


—-

12. päivä

Päivittäinen johtaminen
– Päivittäisen johtamisen (Daily Management) rooli
– Miksi johtaa päivittäin?
– Päivittäisen johtamisen elementit
– SPC, Littlen laki ja päivittäinen johtaminen

Nopeat vaihdot
– Hyödyt
– Vaihtoprosessi
– Sisäinen ja ulkoinen vaihto

SMED-peli

– Käytännön toteutus
– Esimerkki vaihtoajan lyhentämisestä


—-

13. päivä

LEAN johtaminen ja kulttuuri

– Lean
– johtamisjärjestelmä
– Toyota KATA
– Lean -kulttuuri
– Tuhonvoimat

HARJOITUS

– Käyttäytymisteoria
– Mielenmallit
– Demingin laatujohtaminen
– Syvällisen tiedon teoria
– Psykologia ja ihmisten ymmärtäminen

Välitön anto

7. ja 8. jakso – parannuksen suunnittelu ja A3

—-

14. päivä

Avaus ja kertaus

Välitöiden esittely
– Arvovirtakuvaus, stabilointi-toimenpiteet
– Mittarit (baseline)

Luokitellut ongelmat

TOC -teoria
Esteiden teoria

Virtauspeli
– 4 tapaa ohjata tehdasta
– Vaihtelu ja virtaus

—-

15. päivä

TOC -teoria
– Tausta ja idea
– Tieteellinen menetelmä
– Superputki
– Rumpu-puskuri-Köysi
– TOC ja ongelmanratkaisu

Poka-Yoke
– Mitä Poka-Yoke on?
– Mitä eroa erheellä, virheellä ja vialla
– Funktio
– Protokolla

Poka-Yoke:n kehittäminen

—-

16. päivä

Kanban
– Hyödyt
– Toteutusprosessi

Peli
Kanban -tehdas

Suorituskyky- ja stabiilisuusongelmat
A3 -malli

Harjoitus

—-

17. Päivä

A3 -ongelmanratkaisukonsepti jatkuu

Ongelman kehittäminen

Harjoitus

Analyysi, syyn selvittäminen ja tukevat konseptit

Harjoitus

Parannusidean testaaminen

Harjoitus

A3 -raportointi

Välityön anto

9. ja 10. jakso – suorituskykyongelman ratkaisu

—-

18. päivä

Avaus ja kertaus

Välitöiden esittely
– Arvovirtakuvaus, stabilointi-toimempiteet
– Mittarit
– Tavoitteet
– Parannus

Suorituskyvyn ongelmat
– 3 tapaa parantaa suorituskykyä

—-

19. päivä

Suorituskykyongelman ratkaiseminen
– Protokolla ja työkalut
– Johdatus kokeeseen (DOE)

Lego -koe

Toimenpiteiden jalkauttaminen

Välityö

—-

20. päivä

Projektien esittely
– Mitä on tehty?
– Mitä on saavutettu?
– Mitä ongelmia on kohdattu?
– Mitä on opittu?

Yhteenveto ja kooste, mitä on opittu


Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti, tai etäosallistuminen

Ajankohta:
Koulutuksen kesto on 20 päivää. Koulutus alkaa tammikuussa 2022 Lahden Sibeliustalossa.

1. jakso: 30.-31.5.2022
2. jakso: 8.-10.6.2022
3. jakso: 22.-23.8.2022
4. jakso: 8.-9.9.2022
5. jakso: 26.-27.9.2022
6. jakso: 17.-18.10.2022
7. jakso: 14.-15.11.2022
8. jakso: 28.-29.11.2022
9. jakso: 19.-20.12.2022
Final-päivä: 16.2.2023

Hinta:
8 900 euroa
/hlö + alv 24 %.
– Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat tarvittavat tiedostot muistitikulla ja The Lean Strategy -kirjan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.