fbpx
Lean-muutosagentti (7 pv)
Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Lean-muutosagentti (7 pv)

4950 euroa /hlö + alv 24 %

4950 EUR

19.01.-27.04.2021, Helsinki ja etäosallistumismahdollisuus , 3 helmikuun, 2021 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus , Lean ja ketterät menetelmät , Projektinhallinta

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Parasta koko koulutuksessa oli oivallus siitä, että luomme lean-kulttuuria tarttumalla rohkeasti käytännön työhön erilaisin lean-menetelmin.” Niina Helakorpi Kehityspäällikkö, Stora Enso Metsä

 • "Ohjelma avasi lean-johtamisopin teorian ja simulaatioharjoitusten kautta opit konkretisoituivat käytäntöön.” Taina Hussi Kehittämissuunnittelija, Helsingin kaupunki

  Lean-muutosagentti -koulutuksessa saat syventävän tason tiedot lean-johtamisesta. Ohjelmassa koulutetaan muutosagentteja, jotka pystyvät itsenäisesti toimimaan lean-projektien johtamis- ja vastuutehtävissä. Lean-muutosagentit osaavat tunnistaa parannuskohteet, hallitsevat parhaat lean-työkalut ja -menetelmät ja pystyvät tukemaan koko henkilöstöä toimintatapojen ja prosessien jatkuvassa parantamisessa.

  Ohjelman painopistealueita ovat hyvän ohjaamisen ja johtamisen elementit sekä kyky soveltaa lean-menetelmiä päivittäisessä työympäristössä ja prosessien kehittämisessä.

  – Kahden edellisen ohjelman osallistujista 100 % suosittelisi ohjelmaa muille
  – Osallistujien kokemusten perusteella ohjelma auttaa tunnistamaan oikeat ongelmat ja tarjoaa konkreettisia työkaluja ja välineitä ongelmien ratkomiseen ja prosessien sujuvoittamiseen
  – Osallistujat arvioivat ohjelman kouluttajien yhteenlasketun asiantuntemuksen arvosanalla 5,5/6,0

  Hyödyt
  – Hallitset tärkeimmät lean-työkalut ja -menetelmät
  – Osaat tunnistaa muutoskohteita ja parannusprojekteja
  – Osaat viedä muutoksia käytäntöön tuloksellisesti
  – Tuet paremmin henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja osaamisen kehittymistä
  – Osaat parantaa asiakaskokemusta


  Kenelle?
  Koulutus on suunniteltu keskisuurten ja suurten yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden asiantuntijarooleissa työskenteleville henkilöille. Se soveltuu hyvin myös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistehtävistä vastaaville henkilöille.

  Lean-muutosagentti -koulutus sopii esimerkiksi projekti-, laatu- lean- ja kehittämisasiantuntijoille sekä tiiminvetäjille.


  Kouluttajat:


  Marja Blomqvist

  Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

  Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.


  Juho Nikkola

  DI Juho Nikkola toimii konsulttina ja kouluttajana QDC Business Engineering Oy:ssä. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja prosessiketjujen kehittämisestä, alkaen 90-luvun alun tuottavuuskehittämishankkeista.

  Ennen siirtymistään yksityisyrittäjäksi Juho työskenteli mm. Teknillisen korkeakoulun TAI-tutkimuslaitoksessa (nykyisin BIT) vastuualueenaan tuotantojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen, ja hän on työurallaan vastannut myös vakioitujen prosessien kehittämisestä kasvavalle palveluyritykselle. Konsulttiurallaan hän on työskennellyt niin keskisuurille kuin suurillekin yrityksille, roolien vaihdellessa projektipäälliköstä tukihenkilöön ja valmentajaan. Juho toimii toisena pääkouluttajana Aalto PRO:n Starttipaketti lean-johtamiseen -koulutuksessa sekä kouluttaa mm. Diploma in Operations Management -ohjelmassa.

  Viime vuosina Juhon erityispainopiste on ollut lean-periaatteita tukevan päivittäisjohtamisen käytäntöön viemisessä yhdessä asiakasyritysten kanssa.


  Risto Lintula

  Risto Lintulalla on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä niin teollisuuden kuin palveluorganisaatioiden parissa. Hän on kokenut yritysjohdon sparraaja, tuloshakuinen kehittäjä ja kehittämistoiminnan fasilitaattori.

  Toimiessaan Laatukeskuksen toimitusjohtajana kahdentoista vuoden ajan, Risto valmensi kymmeniä menestyviä yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä tutustui suureen joukkoon huippuorganisaatioita ympäri maailmaa.

  Vuodesta 2006 hän on toiminut konsulttina ja valmentajana sekä neuvonantajana ja hallitustehtävissä. Erityisosaamisen alueita ovat strategialähtöinen kehittäminen, kehittämistoiminnan johtaminen ja tuloksellinen toimeenpano, Lean ja Six Sigma -menetelmien soveltaminen, analyyttiset ongelmanratkaisumenetelmät sekä prosessit ja johtamisjärjestelmät.

  Risto on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta ja Leeds Business Schoolista. Lisäksi hän on suorittanut mm. Master Of Quality -koulutuksen 1994 ja Lean Six Sigma BB -koulutuksen 2006.

  Hannu Vierimaa
  Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana perustamassaan Processman Oy:ssä. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

  Hannun erityisosaamisalueita ovat mm. prosessijohtaminen, globaalit poikkitoiminnalliset liiketoimintaprosessit, globaalin kysyntäketjun johtaminen, strateginen johtaminen ja suorituksen mittaamisen menetelmät.

  Ennen oman yrityksen perustamista Vierimaa toimi Nokia-yhtymässä eri linjavastuissa 1983-1994, johti Nokia-yhtymän Business Process Development -ryhmää 1995-96, oli jäsen Nokia Mobile Phonesin globaalissa logistiikan ydinryhmässä 1996-1997 sekä vastasi globaalisti Nokia Mobile Phonesin varaosalogistiikasta 1997-1998.  OHJELMA

  Sisältö ja aikataulu
  Ohjelma koostuu neljästä 1-2 päivän lähiopetusjaksosta (yhteensä 7 lähiopetuspäivää) sekä välitehtävistä, jotka tukevat oppimista ja oman organisaation kehittämistä.

  Koulutusjaksot


  19.–20.01.2021
  Johdanto lean-ajatteluun

  Tekemällä vähemmän voi tuottaa enemmän ja parempi laatu voi maksaa vähemmän. Lean on tuottavuuden kasvun jatkuva lähde työntekijän, organisaation tuloksellisuuden ja käytännön toiminnan näkökulmista.

  Kokonaiskuva lean-ajattelusta periaatteineen ja työkaluineen maustettuina esimerkein auttaa ymmärtämään leanin soveltuvuuden eri aloille ja kuinka leania kannattaa hyödyntää. Jaksolla tutustutaan myös systemaattisen ongelmanratkaisun menetelmiin, graafisiin analyysityökaluihin sekä tärkeimpiin lean-työkaluihin ja harjoitellaan niiden käyttöä.

  Projektityöklinikalla osallistujat saavat tukea suunnittelemiensa projektien työstämiseen.

  Ennakkotehtävänä tutustuminen lean perusteisiin

  Päivä 1: Johdanto & Ongelmanratkaisun prosessi
  – Lyhyt kertaus leanin perusteista ja yleiskatsaus lean-periaatteisiin ja työkaluihin
  – Ongelmanratkaisun prosessi, PDSA ja A3
  – Projektityöklinikka, välitehtävä I

  Päivä 2: Näyttöön perustuva toiminnan kehittäminen
  – Projektien määrittäminen ja rajaaminen
  – Tietoon perustuva eteneminen
  – Graafinen ongelmanratkaisu

  Kouluttajat: Marja Blomqvist, Juho Nikkola ja Risto Lintula


  18.–19.02.2021
  Kehitä työtä lean-työkaluilla

  Jaksolla ymmärrät kuinka, missä ja milloin lean-työkaluja voidaan soveltaa ja osaat käyttää niitä päivittäisessä työympäristössäsi. Ymmärrät standardoidun työn merkityksen ja kuinka oman työn ja työympäristön organisoinnilla voit vapauttaa aikaa olennaisiin asioihin.

  Päivä 1: Lähde liikkeelle – työkalut nykytilan kuvaamiseen
  – Arvovirran kuvaaminen ja analysointi
  – Työn havainnointi ja analysointi
  – Ongelmanratkaisun perustyökaluja ja ryhmätyömenetelmiä

  Päivä 2: Työn tuottavuuden kehittäminen
  – Työympäristön organisointi
  – Visuaalinen ohjaus
  – Työn vakiointi
  – Prosessien luotettavuus & laaduntuottokyky
  – Projektityöklinikka, välitehtävä II

  Kouluttajat: Marja Blomqvist ja Juho Nikkola


  23.–24.03.2021
  Virtaustehokkuuden parantaminen, muutoksen johtaminen ja lean-kulttuuri

  Osallistuja ymmärtää, että kestävä kehitys vaatii paitsi jatkuvaa tuotteen ja asiakaspalvelun kehittämistä, mutta myös jatkuvasti parempia prosesseja.

  Jaksolla tutustut lean-menetelmien ja johtamismallien soveltamiseen käytännössä. Arvovirran sekä arvoa lisäävän, arvoa tuottamattoman ja arvon tuottamiseksi välttämättömän työn ymmärtäminen on yksi keskeisimmistä lean-toiminnan edellytyksistä. Jaksolla syvennytään arvovirran kehittämiseen ja virtaustehokkuuden parantamiseen. Ymmärrät hajonnan merkityksen sekä opit menetelmiä virtaustehokkuuden parantamiseen.

  Tutustut myös erilaisiin organisaation järjestäytymistapoihin, osaamisen kehittämiseen sekä erilaisten muutostilanteiden hallintaan ja johtamiseen.

  Päivä 1: Prosessien johtaminen & Virtaustehokkuuden parantaminen ja ohjauksen kehittäminen

  Prosessien johtaminen
  – Prosessiajattelu ja prosessijohtaminen
  – Siiloista prosesseihin – rajapintojen haasteet
  – Läpäisyajan merkitys, läpäisyajan lyhentäminen
  – Virtaamisen edellytys: joustava kapasiteetti ja kapasiteettipuskurit

  Virtaustehokkuuden parantaminen
  – Virtaus-tasapainotus-imuohjaus-tasoitus
  – Ohjauksen menetelmät
  – Hajonta
  – Materiaalien ohjaus
  – Tuotannonohjauksen menetelmät
  Projektityöklinikka

  Päivä 2: Muutosjohtaminen, kehittämistoiminnan johtaminen ja organisointi
  – Projektien jatkuvuuden varmistaminen
  – Muutosjohtaminen omassa organisaatiossa
  – Kehittämistoiminnan tasot ja vastuut omassa organisaatiossa
  – Systemaattisen kehittämisen jalkauttaminen: miten vaikutan ja vien Lean-kehittäjän viestiä
  – Lean-muutosagenttina toimiminen: mihin pitää kiinnittää huomiota erilaisissa ympäristöissä
  – Organisaation johtamisjärjestelmä ja toimintakulttuuri onnistuneen kehittämistoiminnan edellytyksenä
  – Pysyvän kehittämiskulttuurin aikaansaaminen omassa organisaatiossa
  – Lean-kulttuurin luominen

  Kouluttajat: Hannu Vierimaa, Marja Blomqvist, Juho Nikkola, Risto Lintula


  27.04.2021
  Päivittäisjohtaminen

  Jaksolla opit, miten lean-kulttuuria voi rakentaa tekemisen kautta ja että lean on ensisijaisesti johtamisen tuomista lähemmäksi jalostavaa työtä. Lean-johtamisperiaatteet ja niiden käyttöönotto harjoitellaan esimerkkien kautta niin jokapäiväistä työtä kuin kehittämishankkeita tukemaan.

  Päivittäisjohtaminen
  – Visuaalinen johtaminen
  – Esimiestyön vakiointi
  – Vastuuttaminen
  – Projektiraportti ja projektiesittelyt

  Kouluttaja: Juho Nikkola


  Koulutuspaikka:
  Helsinki, Etäosallistumismahdollisuus

  Ajankohta:
  19.01.-27.04.2021

  Hinta:
  4 950 euroa
  /hlö + alv 24 %.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja