fbpx
Lean-muutosagentti (7 pv)
Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Lean-muutosagentti (7 pv)

4950 euroa /hlö + alv 24 %

4950 EUR

16.09.-14.12.2021, Helsinki ja etäosallistumismahdollisuus , 21 toukokuun, 2021 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus , Lean ja ketterät menetelmät

Muutosagentti vie lean-ajattelun päivittäiseen työhön

Lean-muutosagentti on seitsemän päivän koulutus, jossa saat syventävän tason tiedot lean-periaatteista, työkaluista, käytännön soveltamisesta ja johtamisesta. Lean-muutosagenttina osaat viedä lean-ajattelutavan käytännön onnistumisten tasolle.

Ohjelmassa valmennetaan muutosagentteja, jotka pystyvät itsenäisesti toimimaan lean-projektien johtamis- ja vastuutehtävissä. Opit konkreettisia kehittämistyökaluja ja -menetelmiä sekä ymmärrät systemaattisen ongelmanratkaisun ja jatkuvan parantamisen periaatteet. Saat välineitä prosessien uudistamiseen ja tukea lean-johtamiseen ja kehittämistoiminnan organisointiin.

Koulutuksen aikana laadit asiantuntijoidemme ohjauksessa soveltavia harjoituksia ja oman organisaation ajankohtaiseen haasteeseen pureutuvan, lean-oppeja käytäntöön vievän kehittämisprojektin.

Esimerkkejä eri toimialoille tehdyistä projekteista:
-Potilaan lähetekäytännön kehittäminen
-Työtiimin työprosessin läpimenoaikojen nopeuttaminen
-Palvelun toimitusajan lyhentäminen
-Hukan poistaminen laskutusprosessista


Hyödyt
Lean-muutosagentti-koulutuksen aikana kokeilet lean-oppeja käytännössä ja osana arkityötä jo koulutuksen aikana: koulutukseen sisältyy asiantuntijoidemme ohjaamana soveltavia harjoituksia ja oman organisaation lean-kehitysprojekti, joka voi olla esim. valitun prosessin sujuvoittamista. Koulutuksessa korostetaan, että leanin tuloksellinen soveltaminen vaatii muutoksia toimintakulttuuriin. Saat organisaatioosi ideoita kehittämistoiminnan johtamiseen ja jatkuvan parantamisen periaatteiden soveltamiseen sekä konkreettisia menetelmiä ongelmanratkaisuun, toiminnan laadun, asiakaskokemuksen, sujuvampien prosessien ja tuottavuuden kehittämiseen.

-Saavutat konkreettisia tuottavuusparannuksia.
-Osaat tunnistaa muutoskohteita ja parannusprojekteja ja hallitset tärkeimmät lean-työkalut ja -menetelmät niiden toteuttamiseen sekä pystyt tukemaan henkilöstöä toimintatapojen ja prosessien kehittämisessä.
-Tuet kulttuurin muutosta ja henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja osaamisen kehittymistä.
-Parannat asiakaskokemusta.


Kenelle?
Koulutus on suunniteltu keskisuurten ja suurten yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden asiantuntijarooleissa työskenteleville henkilöille. Se soveltuu hyvin myös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistehtävistä vastaaville henkilöille.

Lean-muutosagentti -koulutus sopii esimerkiksi projekti-, laatu-, lean- ja kehittämisasiantuntijoille sekä tiiminvetäjille. Osallistujat toimivat tyypillisesti esim. asiantuntija-, esimies-, päällikkö-, johtamis-, kehittämis-, muutoksenhallinta-, projekti- tai suunnittelutehtävissä. Tavoitteenasi voi olla esimerkiksi etsiä sujuvampia käytäntöjä päivittäiseen toimintaan, menetelmiä ongelmanratkaisuun ja prosessien sujuvoittamiseen tai saada aikaan muutoksia johtamiskäytäntöihin ja organisaatiokulttuuriin.


Kouluttajat:

Marja Blomqvist, TkL, konsultti, kouluttaja ja luennoitsija, QDC Business Engineering Oy
Marja Blomqvistin mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Juho Nikkola, DI, konsultti ja kouluttaja, QDC Business Engineering Oy
Juho Nikkolalla on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja prosessiketjujen kehittämisestä. Hänen erityispainopiste viime vuosina on ollut lean-periaatteita tukevan päivittäisjohtamisen käytäntöön vieminen yhdessä asiakasyritysten kanssa.

Risto Lintula, osakas, Nordic Process Improvement Oy
Risto Lintulalla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä niin teollisuuden kuin palveluorganisaatioiden parissa. Hän on kokenut yritysjohdon sparraaja, tuloshakuinen kehittäjä ja kehittämistoiminnan fasilitaattori.

Hannu Vierimaa, toimitusjohtaja, konsultti, Processman Oy
Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana. Hänen erityisosaamisalueita ovat mm. prosessijohtaminen, globaalit poikkitoiminnalliset liiketoimintaprosessit, globaalin kysyntäketjun johtaminen, strateginen johtaminen ja suorituksen mittaamisen menetelmät.


Palautetta aiemmista koulutuksista:
-”Parasta koko koulutuksessa oli oivallus siitä, että luomme lean-kulttuuria tarttumalla rohkeasti käytännön työhön erilaisin lean-menetelmin.”
-”Lean-muutosagentti-koulutus oli korkean paikan leiri oman työpaikan lean-hankkeiden eteenpäin viemiseksi.”
-”Hyviä käytäntöjä, työkaluja, linkkejä ja kontakteja. Ohjelma on tietojen ja taitojen lisäksi kasvattanut itseluottamustani!”
-”Nyt konkreettisesti löytyi ne lean-silmälasit, joilla on omassa työssä alkanut nähdä parannuskohteita ja asiakasnäkökulman huomioimisen puutteita.”OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Ohjelma koostuu neljästä 1-2 päivän lähiopetusjaksosta (yhteensä 7 lähiopetuspäivää) sekä välitehtävistä, jotka tukevat oppimista ja oman organisaation kehittämistä.

Koulutusjaksot


16.–17.09.2021
Johdanto lean-ajatteluun

Tekemällä vähemmän voi tuottaa enemmän ja parempi laatu voi maksaa vähemmän. Lean on tuottavuuden kasvun jatkuva lähde työntekijän, organisaation tuloksellisuuden ja käytännön toiminnan näkökulmista.

Kokonaiskuva lean-ajattelusta periaatteineen ja työkaluineen maustettuina esimerkein auttaa ymmärtämään leanin soveltuvuuden eri aloille ja kuinka leania kannattaa hyödyntää. Jaksolla tutustutaan myös systemaattisen ongelmanratkaisun menetelmiin, graafisiin analyysityökaluihin sekä tärkeimpiin lean-työkaluihin ja harjoitellaan niiden käyttöä.

Projektityöklinikalla osallistujat saavat tukea suunnittelemiensa projektien työstämiseen.

Ennakkotehtävänä tutustuminen lean perusteisiin

Päivä 1: Johdanto & Ongelmanratkaisun prosessi
-Lyhyt kertaus leanin perusteista ja yleiskatsaus lean-periaatteisiin ja työkaluihin
-Ongelmanratkaisun prosessi, PDSA ja A3
-Projektityöklinikka, välitehtävä I

Päivä 2: Näyttöön perustuva toiminnan kehittäminen
-Projektien määrittäminen ja rajaaminen
-Tietoon perustuva eteneminen
-Graafinen ongelmanratkaisu


12.–13.10.2021
Kehitä työtä lean-työkaluilla

Jaksolla ymmärrät kuinka, missä ja milloin lean-työkaluja voidaan soveltaa ja osaat käyttää niitä päivittäisessä työympäristössäsi. Ymmärrät standardoidun työn merkityksen ja kuinka oman työn ja työympäristön organisoinnilla voit vapauttaa aikaa olennaisiin asioihin.

Päivä 1: Lähde liikkeelle – työkalut nykytilan kuvaamiseen
– Arvovirran kuvaaminen ja analysointi
– Työn havainnointi ja analysointi
– Ongelmanratkaisun perustyökaluja ja ryhmätyömenetelmiä

Päivä 2: Työn tuottavuuden kehittäminen
– Työympäristön organisointi
– Visuaalinen ohjaus
– Työn vakiointi
– Prosessien luotettavuus & laaduntuottokyky
– Projektityöklinikka, välitehtävä II


17.–18.11.2021
Virtaustehokkuuden parantaminen, muutoksen johtaminen ja lean-kulttuuri

Osallistuja ymmärtää, että kestävä kehitys vaatii paitsi jatkuvaa tuotteen ja asiakaspalvelun kehittämistä, mutta myös jatkuvasti parempia prosesseja.

Jaksolla tutustut lean-menetelmien ja johtamismallien soveltamiseen käytännössä. Arvovirran sekä arvoa lisäävän, arvoa tuottamattoman ja arvon tuottamiseksi välttämättömän työn ymmärtäminen on yksi keskeisimmistä lean-toiminnan edellytyksistä. Jaksolla syvennytään arvovirran kehittämiseen ja virtaustehokkuuden parantamiseen. Ymmärrät hajonnan merkityksen sekä opit menetelmiä virtaustehokkuuden parantamiseen.

Tutustut myös erilaisiin organisaation järjestäytymistapoihin, osaamisen kehittämiseen sekä erilaisten muutostilanteiden hallintaan ja johtamiseen.

Päivä 1: Prosessien johtaminen & Virtaustehokkuuden parantaminen ja ohjauksen kehittäminen

Prosessien johtaminen
– Prosessiajattelu ja prosessijohtaminen
– Siiloista prosesseihin – rajapintojen haasteet
– Läpäisyajan merkitys, läpäisyajan lyhentäminen
– Virtaamisen edellytys: joustava kapasiteetti ja kapasiteettipuskurit

Virtaustehokkuuden parantaminen
– Virtaus-tasapainotus-imuohjaus-tasoitus
– Ohjauksen menetelmät
– Hajonta
– Materiaalien ohjaus
– Tuotannonohjauksen menetelmät
Projektityöklinikka

Päivä 2: Muutosjohtaminen, kehittämistoiminnan johtaminen ja organisointi
– Projektien jatkuvuuden varmistaminen
– Muutosjohtaminen omassa organisaatiossa
– Kehittämistoiminnan tasot ja vastuut omassa organisaatiossa
– Systemaattisen kehittämisen jalkauttaminen: miten vaikutan ja vien Lean-kehittäjän viestiä
– Lean-muutosagenttina toimiminen: mihin pitää kiinnittää huomiota erilaisissa ympäristöissä
– Organisaation johtamisjärjestelmä ja toimintakulttuuri onnistuneen kehittämistoiminnan edellytyksenä
– Pysyvän kehittämiskulttuurin aikaansaaminen omassa organisaatiossa
– Lean-kulttuurin luominen


14.12.2021
Päivittäisjohtaminen

Jaksolla opit, miten lean-kulttuuria voi rakentaa tekemisen kautta ja että lean on ensisijaisesti johtamisen tuomista lähemmäksi jalostavaa työtä. Lean-johtamisperiaatteet ja niiden käyttöönotto harjoitellaan esimerkkien kautta niin jokapäiväistä työtä kuin kehittämishankkeita tukemaan.

Päivittäisjohtaminen
– Visuaalinen johtaminen
– Esimiestyön vakiointi
– Vastuuttaminen
– Projektiraportti ja projektiesittelyt


Koulutuspaikka:
Helsinki, Etäosallistumismahdollisuus

Ajankohta:
16.09.–14.12.2021

Hinta:
4 950 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu koulutukseen 31.08.2021 mennessä.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja