fbpx
Lean-muutosagentti (7 pv)
Aalto EE järjestää nyt koulutuksen:

Lean-muutosagentti (7 pv)

5 200 euroa /hlö + alv 24 %

5 200 EUR

12.09.-04.12.2024, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki Runeberginkatu 14-16, Helsinki 24 huhtikuun, 2024 Sampo Korppoo

Johtaminen , Laadunvarmistus , Lean ja ketterät menetelmät , Lean ja ketterät menetelmät

Muutosagentti vie lean-ajattelun päivittäiseen työhön

Lean-muutosagentti on seitsemän päivän koulutus, jossa saat syventävän tason tiedot lean-periaatteista, työkaluista, käytännön soveltamisesta ja johtamisesta. Lean-muutosagenttina osaat viedä lean-ajattelutavan käytännön onnistumisten tasolle.

Ohjelmassa valmennetaan muutosagentteja, jotka pystyvät itsenäisesti toimimaan lean-projektien johtamis- ja vastuutehtävissä. Koulutuksessa opit konkreettisia kehittämistyökaluja ja -menetelmiä sekä ymmärrät systemaattisen ongelmanratkaisun ja jatkuvan parantamisen periaatteet. Saat välineitä prosessien uudistamiseen ja tukea lean-johtamiseen ja kehittämistoiminnan organisointiin.

Lean-muutosagentti-koulutuksen aikana laadit asiantuntijoidemme ohjauksessa soveltavia harjoituksia ja oman organisaation ajankohtaiseen haasteeseen pureutuvan, lean-oppeja käytäntöön vievän kehittämisprojektin.

– Laadit kehitysprojektin ja saavutat konkreettisia parannuksia (säästät aikaa, pienennät kustannuksia, nostat laatua)
– Osallistujien kokemusten perusteella ohjelma auttaa tunnistamaan oikeat ongelmat ja tarjoaa konkreettisia työkaluja ja välineitä ongelmien ratkomiseen ja prosessien sujuvoittamiseen
– Osallistujat arvioivat kouluttajiemme asiantuntemuksen arvosanalla 5,5/6,0

Esimerkkejä eri toimialoille tehdyistä projekteista:
-Potilaan lähetekäytännön kehittäminen
-Työtiimin työprosessin läpimenoaikojen nopeuttaminen
-Palvelun toimitusajan lyhentäminen
-Hukan poistaminen laskutusprosessista


Hyödyt
Lean-muutosagentti-koulutuksen aikana kokeilet lean-oppeja käytännössä ja osana arkityötä jo koulutuksen aikana: koulutukseen sisältyy asiantuntijoidemme ohjaamana soveltavia harjoituksia ja oman organisaation lean-kehitysprojekti, joka voi olla esim. valitun prosessin sujuvoittamista. Koulutuksessa korostetaan, että leanin tuloksellinen soveltaminen vaatii muutoksia toimintakulttuuriin. Saat organisaatioosi ideoita kehittämistoiminnan johtamiseen ja jatkuvan parantamisen periaatteiden soveltamiseen sekä konkreettisia menetelmiä ongelmanratkaisuun, toiminnan laadun, asiakaskokemuksen, sujuvampien prosessien ja tuottavuuden kehittämiseen.

– Saavutat konkreettisia tuottavuusparannuksia.
– Parannat asiakaskokemusta
– Tuet kulttuurin muutosta ja henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja osaamisen kehittymistä
– Osaat tunnistaa muutoskohteita ja parannusprojekteja ja hallitset tärkeimmät lean-työkalut ja -menetelmät niiden toteuttamiseen sekä pystyt tukemaan henkilöstöä toimintatapojen ja prosessien kehittämisessä


Kenelle?
Koulutus on suunniteltu keskisuurten ja suurten yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden asiantuntijarooleissa työskenteleville henkilöille. Se soveltuu hyvin myös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistehtävistä vastaaville henkilöille.

Lean-muutosagentti -koulutus sopii esimerkiksi projekti-, laatu-, lean- ja kehittämisasiantuntijoille sekä tiiminvetäjille. Osallistujat toimivat tyypillisesti esim. asiantuntija-, esimies-, päällikkö-, johtamis-, kehittämis-, muutoksenhallinta-, projekti- tai suunnittelutehtävissä. Tavoitteenasi voi olla esimerkiksi etsiä sujuvampia käytäntöjä päivittäiseen toimintaan, menetelmiä ongelmanratkaisuun ja prosessien sujuvoittamiseen tai saada aikaan muutoksia johtamiskäytäntöihin ja organisaatiokulttuuriin.


Kouluttajat

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.

DI, Black Belt Risto Lintulalla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä niin teollisuuden kuin palveluorganisaatioiden parissa. Hän on kokenut yritysjohdon sparraaja, tuloshakuinen kehittäjä ja kehittämistoiminnan fasilitaattori.

Toimiessaan Laatukeskuksen toimitusjohtajana kahdentoista vuoden ajan, Risto valmensi kymmeniä menestyviä yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä tutustui suureen joukkoon huippuorganisaatioita ympäri maailmaa.

Vuodesta 2006 hän on toiminut konsulttina ja valmentajana sekä neuvonantajana ja hallitustehtävissä. Nykyisin hän on osakas Nordic Process Improvement Oy:ssä. Hänen erityisosaamisen alueitaan ovat strategialähtöinen kehittäminen, kehittämistoiminnan johtaminen ja tuloksellinen toimeenpano, Lean ja Six Sigma -menetelmien soveltaminen, analyyttiset ongelmanratkaisumenetelmät sekä prosessit ja johtamisjärjestelmät.

Risto on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta ja Leeds Business Schoolista. Lisäksi hän on suorittanut mm. Master Of Quality -koulutuksen 1994 ja Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen 2006.

DI Juho Nikkola toimii konsulttina ja kouluttajana QDC Business Engineering Oy:ssä. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja prosessiketjujen kehittämisestä, alkaen 90-luvun alun tuottavuuskehittämishankkeista.

Ennen siirtymistään yksityisyrittäjäksi Juho työskenteli mm. Teknillisen korkeakoulun TAI-tutkimuslaitoksessa (nykyisin BIT) vastuualueenaan tuotantojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen, ja hän on työurallaan vastannut myös vakioitujen prosessien kehittämisestä kasvavalle palveluyritykselle. Konsulttiurallaan hän on työskennellyt niin keskisuurille kuin suurillekin yrityksille, roolien vaihdellessa projektipäälliköstä tukihenkilöön ja valmentajaan. Juho toimii toisena pääkouluttajana Aalto PRO:n Starttipaketti lean-johtamiseen -koulutuksessa sekä kouluttaa mm. Diploma in Operations Management -ohjelmassa.

Viime vuosina Juhon erityispainopiste on ollut lean-periaatteita tukevan päivittäisjohtamisen käytäntöön viemisessä yhdessä asiakasyritysten kanssa.

Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana perustamassaan Processman Oy:ssä. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Vierimaan erityisosaamisalueita ovat mm. prosessijohtaminen, globaalit poikkitoiminnalliset liiketoimintaprosessit, globaalin kysyntäketjun johtaminen, strateginen johtaminen ja suorituksen mittaamisen menetelmät.

Ennen oman yrityksen perustamista Vierimaa toimi Nokia-yhtymässä eri linjavastuissa 1983-1994, johti Nokia-yhtymän Business Process Development -ryhmää 1995-96, oli jäsen Nokia Mobile Phonesin globaalissa logistiikan ydinryhmässä 1996-1997 sekä vastasi globaalisti Nokia Mobile Phonesin varaosalogistiikasta 1997-1998.


Palautetta aiemmista koulutuksista:
– ”Parasta koko koulutuksessa oli oivallus siitä, että luomme lean-kulttuuria tarttumalla rohkeasti käytännön työhön erilaisin lean-menetelmin.”
– ”Lean-muutosagentti-koulutus oli korkean paikan leiri oman työpaikan lean-hankkeiden eteenpäin viemiseksi.”
– ”Hyviä käytäntöjä, työkaluja, linkkejä ja kontakteja. Ohjelma on tietojen ja taitojen lisäksi kasvattanut itseluottamustani!”
– ”Nyt konkreettisesti löytyi ne lean-silmälasit, joilla on omassa työssä alkanut nähdä parannuskohteita ja asiakasnäkökulman huomioimisen puutteita.”
– ”Lean-muutosagentti-koulutus oli korkean paikan leiri oman työpaikan lean-hankkeiden eteenpäin viemiseksi.”
– ”Hyviä käytäntöjä, työkaluja, linkkejä ja kontakteja. Ohjelma on tietojen ja taitojen lisäksi kasvattanut itseluottamustani!”
– ”Nyt konkreettisesti löytyi ne lean-silmälasit, joilla on omassa työssä alkanut nähdä parannuskohteita ja asiakasnäkökulman huomioimisen puutteita.”
– ”Oppimismatkan varrella oivalsin, että Lean on paljon muutakin kuin teknisiä työvälineitä: kysymys on itse asiassa johtamismenetelmästä.”
– ”Erinomainen asiasisältö, loistavat ja kokeneet kouluttajat. Henkilökunta piti homman hienosti kasassa ja tiedotti sopivasti kaikesta.”OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Ohjelma koostuu neljästä 1-2 päivän lähiopetusjaksosta (yhteensä 7 lähiopetuspäivää) sekä välitehtävistä, jotka tukevat oppimista ja oman organisaation kehittämistä.

Koulutusjaksot

12.-13.9.2024
Johdanto lean-ajatteluun
Kokonaiskuva lean-ajattelusta periaatteineen ja työkaluineen maustettuina esimerkein auttaa ymmärtämään leanin soveltuvuuden eri aloille ja kuinka leania kannattaa hyödyntää. Jaksolla tutustutaan myös systemaattisen ongelmanratkaisun menetelmiin sekä tärkeimpiin lean-työkaluihin ja harjoitellaan niiden käyttöä.

Projektityöklinikalla saat tukea suunnittelemasi projektin työstämiseen.

Ennakkotehtävä: Johdanto Lean-ajatteluun verkkokurssi 1,5h

Päivä 1: Johdanto & Ongelmanratkaisun prosessi

– Lyhyt kertaus leanin perusteista ja yleiskatsaus lean-periaatteisiin ja työkaluihin
– Ongelmanratkaisun prosessi, PDSA ja A3
– Projektityöklinikka, välitehtävä 1

Päivä 2: Näyttöön perustuva toiminnan kehittäminen

– Projektien määrittäminen ja rajaaminen
– Tietoon perustuva eteneminen
– Graafinen ongelmanratkaisu

Kouluttajat: Marja Blomqvist, Juho Nikkola ja Risto Lintula


3.-4.10.2024
Nykytilan ymmärtäminen ja työn kehittäminen
10.4. on tarkoitettu tuotanto- ja palvelusektorin osallistujille, 11.4. on kaikille yhteinen päivä ja 12.4. on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon osallistujille.

Opit kuinka, missä ja milloin työkaluja voidaan soveltaa ja osaat käyttää niitä päivittäisessä työympäristössä. Ymmärrät standardoidun työn merkityksen, ja kuinka oman työn ja työympäristön organisoinnilla voi vapauttaa aikaa olennaisiin asioihin.

Päivä 1: Työn analysointi ja kehittäminen / Teollisuuden ja palvelujen osallistujille

– Työympäristö ja visuaalisuus
– Työn vakiointi, asetusajat
– Luotettavuus ja laaduntuottokyky
– Materiaalivirta

Päivä 2: Nykytilan analysoinnin menetelmiä / Kaikille yhteinen päivä

– Kokonaiskuvasta yksityiskohtiin
– Arvovirta (VSM) ja prosessien kehittäminen
– Havainnointi
– Ryhmätyömenetelmät
– Projektityöklinikka, välitehtävä 2

Päivä 3: Työn analysointi ja kehittäminen / SoTe -sektorin osallistujille

– Työympäristön ja työn kehittäminen
– Työn vakioinnin ja virheeneston malleja
– Prosessien organisointi ja ohjaus

Kouluttajat: Marja Blomqvist ja Juho Nikkola


14.-15.11.2024
Virtaustehokkuuden parantaminen & Muutoksen johtaminen ja lean-kulttuuri

Ymmärrät, että kestävä kehitys vaatii paitsi jatkuvaa tuotteen ja asiakaspalvelun kehittämistä, mutta myös jatkuvasti parempia prosesseja.

Tutustut lean-menetelmien ja johtamismallien soveltamiseen käytännössä ja ymmärrät hajonnan merkityksen. Opit menetelmiä arvovirran kehittämiseen ja virtaustehokkuuden parantamiseen.

Tutustut erilaisiin organisaation järjestäytymistapoihin, osaamisen kehittämiseen sekä erilaisten muutostilanteiden hallintaan ja johtamiseen.

Päivä 1: Prosessien johtaminen & Virtaustehokkuuden parantaminen ja ohjauksen kehittäminen

Prosessien johtaminen
– Prosessiajattelu ja prosessijohtaminen
– Siiloista prosesseihin – rajapintojen haasteet
– Läpäisyajan merkitys, läpäisyajan lyhentäminen
– Virtaamisen edellytys: joustava kapasiteetti ja kapasiteettipuskurit

Virtaustehokkuuden parantaminen

Virtaus-tasapainotus-imuohjaus-tasoitus
Ohjauksen menetelmät
– Hajonta
– Materiaalien ohjaus
– Tuotannonohjauksen menetelmät

Projektityöklinikka, välitehtävä 3

Päivä 2: Muutosjohtaminen, kehittämistoiminnan johtaminen ja organisointi

– Projektien jatkuvuuden varmistaminen
– Muutosjohtaminen omassa organisaatiossa
– Kehittämistoiminnan tasot ja vastuut omassa organisaatiossa
– Systemaattisen kehittämisen jalkauttaminen: miten vaikutan ja vien Lean-kehittäjän viestiä
– Lean-muutosagenttina toimiminen: mihin pitää kiinnittää huomiota erilaisissa ympäristöissä
– Organisaation johtamisjärjestelmä ja toimintakulttuuri onnistuneen kehittämistoiminnan edellytyksenä
– Pysyvän kehittämiskulttuurin aikaansaaminen omassa organisaatiossa
– Lean-kulttuurin luominen

Kouluttajat: Hannu Vierimaa, Marja Blomqvist, Juho Nikkola, Risto Lintula


12.12.2024
Päivittäisjohtaminen

Opit miten lean-kulttuuria voi rakentaa tekemisen kautta ja että lean on ensisijaisesti johtamisen tuomista lähemmäksi jalostavaa työtä. Lean-johtamisperiaatteita ja niiden käyttöönotto harjoitellaan esimerkkien kautta niin jokapäiväistä työtä kuin kehittämishankkeita tukemaan.

Päivittäisjohtaminen
– Visuaalinen johtaminen
– Esimiestyön vakiointi
– Vastuuttaminen
– Projektiesittelyt

Kouluttaja: Juho Nikkola


Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

Ajankohta:
12.9.-4.12.2024

Hinta:
5 200 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 18.8.2024 mennessä!

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja