fbpx
Lean-periaatteilla tehoa tuotekehitykseen (1 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Lean-periaatteilla tehoa tuotekehitykseen (1 pv)

EUR

04.05.2017, Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa Robert Huberin tie 4, Vantaa 8 maaliskuun, 2017 Sampo Korppoo

Kehittäminen

Kurssi tarjoaa käytännön tietoa tuotekehityksen konkreettisen tehostamisen mahdollisuuksista sekä kokemuksia suomalaisille organisaatioille käyttökelpoisista kehittämiskeinoista.

Lean-periaatteilla tehoa tuotekehitykseen -kurssilla käsitellään keskeiset tuotekehityksen tehokkuuden kehittämiskeinot. Menetelmät perustuvat Lean-tuotekehityksen periaatteisiin sekä kansainvälisten ja kotimaisten yritysten kokemuksiin tuotekehityksen tehostamisesta. Kurssilla keskitytään käytännön tekniikoihin ja esimerkkeihin, joilla voidaan saada aikaan konkreettisia parannuksia lyhyessä ajassa. Lean-filosofiaa ja periaatteita käsitellään kurssilla vain rajallisesti, koska esiteltävien menetelmien soveltaminen ei edellytä erityistä Lean-osaamista tai Leanin soveltamista yrityksen muissa toiminnoissa.

Yritysten kilpailukyky perustuu yhä suuremmassa määrin tehokkaasti toteutettuun tuotekehitykseen sekä uuden osaamisen kohdennettuun kehittämiseen. Tuotekehityksen onnistuminen pitkällä aikajänteellä vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen sekä markkinaosuuteen merkittävämmin kuin mikään muu tekijä.

Tuotekehityksen systemaattinen kehittäminen, huolimatta sen keskeisestä roolista, jää usein liian vähäiselle huomiolle yritysten keskittyessä tuotannon, hankintojen ja markkinoinnin haasteisiin. Tuotekehityksen tehokkuutta voidaan parantaa kohtalaisen helpoilla tuotekehityksen organisointiin, johtamiseen ja toteutukseen liittyvillä periaatteilla ja tekniikoilla.

Kenelle
Kurssi soveltuu kaikille tuotekehityksen esimiestehtävissä toimiville sekä tuotekehityksen kehittämisestä kiinnostuneille.

Kouluttaja
Vastaavana kouluttajana kurssilla toimii Ilkka Kouri, joka on valmentanut suomalaisia organisaatioita Lean-tekniikoihin jo 24 vuoden ajan. Ilkka on yksi tunnetuimmista Lean- ja tuotannonohjausosaajista maassamme. Hän on kouluttanut tuhansia henkilöitä ja satoja organisaatioita ja on saanut poikkeuksetta hyvän palautteen esiintymistaidoista sekä asiaosaamisesta. Ilkka on Suomen Lean -yhdistys ry:n ja Suomen tuotannonohjausyhdistyksen kunniajäsen laajan koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintansa vuoksi. Lean-tuotekehitys on ollut Ilkan mielenkiinnon kohteena jo kahdeksan vuoden ajan ja hän on ollut mukana tai seuraamassa Suomen ensimmäisiä Lean-tuotekehityshankkeita.

Kurssin yritys-casena kuullaan Vaisala Oyj:n alustus Lean-tuotekehitysperiaatteiden soveltamisesta käytännössä. Vaisala on ensimmäisiä Lean-tuotekehitystä Suomessa soveltaneista yrityksistä. Casen esittelee Johanna Lentonen, Head of Product Area, Weather Instruments.


OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Lean filosofia ja tekniikat tuotekehityksen näkökulmasta
Ilkka Kouri
• Asiakasarvo ja hukka
• Prosessien virtauttaminen ja vakiointi
• Tuotekehityksen vaikutus Leanin toteuttamiseen

9:45 Tuotekehityksen johtaminen
• Kannattavan arvovirran kehittäminen
• Osaamisen ja tietämyksen johtaminen
• Set Based engineering
• Tuotteiston määrittely
• Tuotekehityshankkeiden arviointi ja valinta

10:45 Tuotekehitysprosessin johtaminen
• Tuotekehityshankkeiden organisointi
• Visuaalinen johtaminen ja War Room
• Projektien ja tehtävien johtaminen
• Spesifikaation hallinta

11:45 Lounas

12:30 Integraation (Imu) tapahtumat
• Integraatiotapahtuman sisältö
• Oppimisen tehostaminen

13:15 Riskienhallinta näkökulma tuotekehitykseen
• Tuotekehityksen riskit ja niiden vähentäminen
• Tuotekehityksen johtaminen riskien kautta

13:45 3P Production process preparation
• Valmistuksen, hankinnan ja toimittajien mukaanotto

14:15 Lean tuotekehityksen työkaluja
• DFX, Arvoanalyysi
• Testausperiaatteet

14:30 Kahvitauko

14:45 Case Vaisala; Lean tuotekehityksen soveltaminen käytännössä
Johanna Lentonen, Head of Product Area, Weather Instruments

15:45 Loppuyhteenveto

16:00 Koulutus päättyyKoulutuspaikka:
Cumulus Resort Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Hinta:
697 euroa /hlö (+ alv 24 %). Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta)
2 hlöä tai enemmän 597 eur/hlö (+ alv 24 %)

Tilaisuuden peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua.
Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta.
Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden
hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa
organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja