fbpx
Lean Six Sigma Black Belt (24 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Black Belt (24 pv)

9 950 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

19.10.2022-21.04.2023, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 9 syyskuun, 2022 Sampo Korppoo

Lean ja ketterät menetelmät , Pitkät kurssit

Haluatko sertifioitua Lean Six Sigma Black Beltiksi? Tarvitsetko oppia tilastollisten menetelmien hyödyntämisestä reaalimaailmassa? Haluatko oppia taitoja, joilla kehittää ratkaisu suorituskykyongelmaasi tai parannustarpeeseesi? Haluatko hallita ISO 13053-1 ja 2 standardin mukaisen kehitysmenetelmän?

Haluatko saavuttaa huippupalvelukyvyn virheettömillä ja luotettavilla tuotteilla tai palveluilla? Lean Six Sigma -koulutusohjelmalla konkreettisia parannuksia ja hyötyjä. Leanin avulla työt ja prosessit nopeutuvat ja Six Sigman avulla työt ja prosessit paranevat.

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus kehittää yksilön osaamista ja kykyä vastata kompetenssikilpailun haasteisiin. Lean Six Sigmalla voi parantaa laatutasoa ja materiaalitehokkuutta sekä lyhentää jakso- ja läpimenoaikoja, lisätä myyntiä, vähentää ja eliminoida tuotteissa, palveluissa ja tuotantoketjussa olevia virheitä ja vikoja sekä vähentää kustannuksia. Ja mikä parasta, sillä voi dramaattisesti lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja yrityksen tulosta.

Koulutus on ASQ:n ja ISO 13053 -vaatimuksia noudattava ja täydennetty suomalaiseen koulutustaustaan sopivaksi.


Lean Six Sigma tarjoaa yrityksille ja yhteisöille tehokkaan tavan parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, kustannuksia ja aikaa Lean ja Six Sigma -prosessimenetelmin. Sadat opiskelijat ovat jo osoittaneet projektitöillään, että Lean Six Sigma toimii ja että sitä voi soveltaa myös suomalaisiin organisaatioihin.

Projektitöiden tuotot nousevat tyypillisesti useisiin satoihin tuhansiin euroihin. Koulutusohjelmamme projektit ylittävät iSixSigma Magazinen tekemän tutkimuksen keskiarvotuoton. Lisää kansainvälisistä projektituotoista löydät tarjoamiltamme sivuilta: www.sixsigma.fi.

Lean Six Sigma on nykyaikaisin laatutekniikan menetelmä prosessien kehittämiseen. Siinä yhdistyy tietotaito, ammattitaito ja tietotekniikka muodostaen äärimmäisen tehokkaan liiketoiminnan parannusmenetelmän. Lean Six Sigma -menetelmä sopii yhtä hyvin tuotantoprosesseihin ja palveluprosesseihin. Sitä voidaan soveltaa markkinoinnista tuotantoon, elektroniikan komponenttien valmistuksesta aina paperi- ja kemiantehtaisiin, terveydenhoidosta ja hoivakodeista valtion ja kuntien hallintoprosesseihin. Kaikkia prosesseja (ihmisen työtä) voidaan parantaa – mallintaa, ennustaa, optimoida ja parantaa. Lean Six Sigma on universaali prosessitekniikka palveluiden ja tuotteiden parantamiseen!

Koulutuksen ajankohta
1. jakso: 19.-21.10.2022
2. jakso: 31.10.-4.11.2022
3. jakso: 28.11.-2.12.2022
4. jakso: 9.-13.1.2023
5. jakso: 13.-17.2.2023
Final: 21.4.2023

Koulutukset pidetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus on 24 päivää. Koulutuksen kokonaiskesto on 6 – 7 kk. Koulutus vastaa n. 35 – 45 op ja projektityö n. 15 – 30 op.


Kansainvälisen mallin mukaan
Koulutus noudattaa oikeaoppista Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Koulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) Body of Knowledge tietosisältöä (BOK). Tietopohjaa on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset.

Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.

Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson ja/tai Champion -koulutuksen aikana.


Lisätietoa

Tehokkaalla menetelmällä tuloksiin
Lean Six Sigma tarjoaa yrityksille ja yhteisöille tehokkaan tavan parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, kustannuksia ja aikaa Lean ja Six Sigma -prosessimenetelmin. Sadat opiskelijat ovat jo osoittaneet projektitöillään, että Lean Six Sigma toimii ja että sitä voi soveltaa myös suomalaisiin organisaatioihin. Projektitöiden tuotot nousevat tyypillisesti useisiin satoihin tuhansiin euroihin.

Suomenkielinen toteutus
Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean Six Sigma -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot muistitikulla, esimerkit ja lomakepohjat.

Pitkäaikaisella kokemuksella
Quality Knowhow omaa Suomen pitkäaikaisimman ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta (Six Sigma vuodesta 1999-), valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Tämä on taannut korkean onnistumisprosentin ja merkittävät tulokset yrityksissä.

Konkreettista hyötyä projektityöllä
Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät projektityötä omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle.

Aikaisempaa osaamista lean six sigmasta ei vaadita
Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla.

Sertifiointi
Lean Six Sigma Black Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Black Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.

Monimuotoinen osallistumistapa
Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät etänä osallistuville.

Elämyksellinen koulutuspaikka
Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

Laadukkaat tarjoilut
Food & Events huolehtii nautinnollisista lähikoulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.


Kouluttaja
Antti Piirainen
, johtava kouluttaja ja konsultti
DI Antti Piiraisella on koulutus- ja konsultointikokemusta lukuisista yrityksistä ja organisaatioista noin 20 vuoden ajalta. Koulutuspäiviä Antilla on noin 150 – 170 päivää / vuosi. Käytännössä tämä tarkoittaa yli 3000 päivää asiakasyrityksissä asiantuntijana ja kouluttajana. Antti Piirainen on ohjannut satoja projekteja tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Lean Six Sigmalla sekä sitä tukevilla konsepteilla. Alempana löytyy tarkempi kuvaus aihealueista ja toimialoista.

WIS Consulting Oy (2002-2004), Yritysvalmentaja (Prosessien kehitystehtävät tilastollisia menetelmiä käyttäen sekä laadun kehittämisen konseptien eri osa-alueiden soveltaminen ja menetelmien rakentaminen asiakasyrityksissä. Lisäksi koulutuskokonaisuuksien suunnittelu, toteutus ja kouluttaminen.)

TL-Coating Oy (2000-2002), Laatu- ja ympäristöpäällikkö (Laatu- ja ympäristöjärjestelmien suunnittelu, toteutus, sertifiointi, ylläpito ja niihin liittyvä viranomaisyhteistyö sekä erilaisten kehitysprojektien suunnittelu ja toteutus.).OHJELMA

Jakso 1

Laadun ja tuottavuuden kehittämisen perusteet
– Lean & Six Sigma
– Laatu ja laadun parantaminen
– Mitä muutos ja parannus ovat?
– Six Sigma ja mihin se perustuu
– Kehityksen historiasta
– Laadun perusteet, Gurut
– Poikkeama – eli laatuteoria

Lean Six Sigma -projektin valinta

– Liiketoimintatapauksen valinta
– Projektin määrittäminen
– Projekti ”Charter”

Johdatus Minitab -ohjelmaan

– Minitabin tausta
– Minitabissa liikkuminen
– Data-analyysien luominen, datan tuominen ohjelmaan, graafien muokkaaminen, datan muokkaaminen

Jakso 2

– Johdatus Lean Six Sigmaan
– Six Sigman onnistumisstrategia Y= f(x)
– Käytännön toteutus ja aikuisen oppiminen
– Lean -toimintaperiaate ja Toyota Kata, parannus
– Parannuskohteen ja asiakasvaatimuksen yhteys: SIPOC ja CTQ
– Prosessin kuvaus ja VSM (Value Stream Mapping)
– XY-matriisi (C&E -matriisi)
– FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
– Datan keräys ja näytteenotto
– Tuotteen mittaussysteemin analysointi
Variaabelidata
Attribuuttidata
– Prosessin suorituskyvyn määritys
– Prosessin analyysi ja RTY (Rolled Throughput Yield)
– Prosessin mittaus – mittausvirheen vaikutuksen arviointi
– Black Belt -projektityö ja vaatimukset sertifikaatille
– Projektityön suorittaminen ja raportointi

Jakso 3

– Kertaus jakson 2 aiheisiin
– Black Belt -projektien esittely ja analyysi
– Analyysivaihe ja sen merkitys
– Tilastomatematiikan keskeinen raja-arvolause
– Hajonnan analysointi luokkiin ja syihin
– Hajontojen analyysi – visualisointi ja diagnostisointi
– Hajontojen analyysi – epänormaalisuuden korjaus
– Graafinen datan analyysi
– Multivari -tutkimukset
– Johdatus tilastolliseen päätöksentekoon
– Teho ja näytekoko
– Keskiarvon tilastotestit
– Varianssin tilastollinen testaus
– Osuuksien tilastolliset testit
– Varianssianalyysi – ANOVA
– Korrelaatio ja regressio
– Projektityö/kotitehtävä

Jakso 4

– Kertaus 3 jakson aiheisiin
– Black Belt -projektien esittely ja analyysi
– Parannusvaihe ja sen merkitys
– Johdatus koesuunnitteluun (DoE)
– Katapulttikoeharjoitus: muuttujien valinta, johdatus tilastolliseen analyysiin ja mallin luomiseen
– 2K -täyskokeet
Full-factorial experiments
Full Factorial DoE Analyysi
– 2K-p -osittaistekijäkokeet (fractional factorial experiments)
Osittaistekijäkokeet
Plackett-Burman -kokeet
Split-plot -kokeet
– Näytekoon määrittäminen
– Satunnaistaminen, lohkominen (blocking) ja keskipisteet (epälineaarisuuden testaus)
– Usean ulostulon optimointi
– Hajontakokeet
– Robust Engineering
– Taguchi -kokeet (Taguchi Array)
vDoE -suunnittelu
– Ratkaisu juuriongelmaan, sen valinta, arviointi ja toteutus
– Projektityö/kotitehtävät/ratkaisut viikon 3 tehtäviin

Jakso 5

– Kertaus 4 jakson aiheisiin
– Johdatus ohjausvaiheeseen
– Advance regressioanalyysi – Kuinka varmistamme kokeen tuloksen pätevyyden?Epälineaariset 3k-suunnitelmat
– Vastepintamenetelmät
RSM Responce Surfase Method
Sekoitekokeet (Mixture)
– Ei-ortogonaaliset koesuunnitelmat ja niiden analysointi – A- ja D- optimoidut suunnitelmat
– Jyrkin nousu ja EVOP-koe
– Ei-parametrinen tilastotekniikka
– Toleranssisuunnittelu ja robusti prosessi
– Ohjaussuunnitelma ja toimintastandardi (Control Plan ja Standard Operating Prosedure)
– Prosessin ohjaus ja valvonta – Statistical Process Control, SPC
– SPC
Laatutaulu, Esivalvontakortti ja Virheen estin menetelmät (Poka-Yoke)
SPC – Ohjauskortit (Control Charts)
– Laatujärjestelmät – ISO 9000
– Design for Six Sigma (DFSS)
– Six Sigma -projektin ja tulosten arviointi
– Six Sigma -projektin lopetus, avainopit ja tulevat suunnitelmat
– Black Belt -sertifikaatin vaatimus ja loppuraportti
– DoE -tehtävien ratkaisut, 4. jakso
– DoE -harjoituksia 5. jaksoa varten

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti tai etäosallistuminen

Ajankohta:
Koulutuksen laajuus on 24 päivää.

1. jakso: 19.-21.10.2022
2. jakso: 31.10.-4.11.2022
3. jakso: 28.11.-2.12.2022
4. jakso: 9.-13.1.2023
5. jakso: 13.-17.2.2023
Final: 21.4.2023

Hinta:
9 950 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja