Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus (23 + 1 pv)

Haluatko sertifioitua Lean Six Sigma Black Beltiksi?
Tarvitsetko oppia tilastollisten menetelmien hyödyntämisestä reaalimaailmassa?
Haluatko saavuttaa huippupalvelukyvyn virheettömillä ja luotettavilla tuotteilla?
Haluatko oppia taitoja, joilla kehittää ratkaisu ongelmaasi tai parannustarpeeseesi?

Lean Six Sigma -koulutusohjelmalla saat konkreettisia parannuksia ja hyötyjä. Leanin avulla työt ja prosessit nopeutuvat ja Six Sigman avulla työt ja prosessit paranevat.

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus kehittää yksilön osaamista ja kykyä vastata kompetenssikilpailun haasteisiin. Lean Six Sigmalla voi lyhentää jakso- ja läpimenoaikoja, lisätä myyntiä, vähentää ja eliminoida tuotteissa, palveluissa ja tuotantoketjussa olevia virheitä ja vikoja sekä vähentää kustannuksia. Ja mikä parasta, sillä voi dramaattisesti lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja yrityksen tulosta.


Tehokkaalla menetelmällä tuloksiin
Lean Six Sigma tarjoaa yrityksille ja yhteisöille tehokkaan tavan parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, kustannuksia ja aikaa Lean ja Six Sigma -prosessimenetelmin. Sadat opiskelijat ovat jo osoittaneet projektitöillään, että Lean Six Sigma toimii ja että sitä voi soveltaa myös suomalaisiin organisaatioihin.

Projektitöiden tuotot nousevat tyypillisesti useisiin satoihin tuhansiin euroihin. Koulutusohjelmamme projektit ylittävät iSixSigma Magazinen tekemän tutkimuksen keskiarvotuoton. Lisää kansainvälisistä projektituotoista löydät tarjoamiltamme sivuilta: www.sixsigma.fi

Lean Six Sigma on nykyaikaisin laatutekniikan menetelmä prosessien kehittämiseen. Siinä yhdistyy tietotaito, ammattitaito ja tietotekniikka muodostaen äärimmäisen tehokkaan liiketoiminnan parannusmenetelmän. Lean Six Sigma -menetelmä sopii yhtä hyvin tuotantoprosesseihin ja palveluprosesseihin. Sitä voidaan soveltaa markkinoinnista tuotantoon, elektroniikan komponenttien valmistuksesta aina paperi- ja kemiantehtaisiin, terveydenhoidosta ja hoivakodeista valtion ja kuntien hallintoprosesseihin. Kaikkia prosesseja (ihmisen työtä) voidaan parantaa – mallintaa, ennustaa, optimoida ja parantaa. Lean Six Sigma on universaali prosessitekniikka palveluiden ja tuotteiden parantamiseen!

Pitkäaikaisella kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan
Quality Knowhow Karjalainen Oy:llä on 18 vuoden tuloksellinen kokemus suomenkielisestä Six Sigma -koulutuksesta ja sadoista onnistuneista Black Belt -projekteista. Yritys omaa Suomen pitkäaikaisimman ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta, valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Tämä on taannut korkean onnistumisprosentin ja merkittävät tulokset yrityksissä.

Koulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) Body of Knowledge -tietosisältöä (BOK). Tietopohjaa on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset.

Koulutus noudattaa oikeaoppista Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.


Koulutuksen tavoitteet
– Merkittävät parannukset yrityksen tuloksissa ja suoritusarvoissa – myynnin paraneminen ja kustannus-, aika-, hukka- ja laatusäästöt
– Merkittävien parannusten saavuttaminen palvelu- ja tuotantoprosessien suoritusarvoissa – parempi saanto ja hyötysuhde, materiaalikäyttö, toimitusvarmuus ja lyhyempi läpimenoaika.
– Merkittävät parannukset palveluissa (läpimenoaika, asiakastyytyväisyys)
– Tehostaa investointien ja prosessien käyttöä, tehokkuutta – KNL paranee (KNL, OEE = Käyttö% x Nopeus% x Laatu%)
– Asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen
– Markkinoinnin paraneminen (lisää asiakkaita) ja myynnin kasvu
– Oman ammattitaidon, arvostuksen ja kilpailukyvyn kasvattaminen (Projektityö sekä Black Belt -arvo ja sertifikaatti)
– Koulutus noudattaa ASQ:n Body of Knowledge-vaatimuksia ja tietosisältöä.

Koulutukset pidetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus on 24 + 1 päivää. Koulutuksen kokonaiskesto on 6 – 7 kk. Koulutus vastaa n. 35 – 45 op ja projektityö n. 15 – 30 op.

Konkreettista hyötyä projektityöllä
Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät projektityötä omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle.

Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson ja/tai Champion -koulutuksen aikana.

Lean Six Sigma Champion -koulutus, 1 pv
Toinen optio on suunnattu Black Beltin organisaatioon tukemaan Black Beltin ohjaajaa, eli Championia. Tarjoamme Black Beltin esimiehelle/ohjaajalle mahdollisuuden osallistua 1-päiväiseen Lean Six Sigma Champion -koulutukseen. Tyypillisesti tämä henkilö on organisaation valitsema, Lean Six Sigma -projektia johtava henkilö, joka tyypillisesti on osa funktionaalista johtoa.

Champion määrittelee Black Beltin toteuttaman valmennusprojektikohteen, valvoo projektin etenemistä ja tukee Black Belttiä projektin aikana. Hänen tehtävänään on varmistaa, että Black Beltillä on tarpeelliset resurssit käytettävänä, järjestää projektille työaikaa ja resursseja sekä purkaa organisatoorisia esteitä.

Aikaisempaa osaamista Lean Six Sigmasta ei vaadita
Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla.

MINITAB -ohjelmisto
Kurssilla tarvitaan kannettava tietokone, jossa on asennettuna Minitab -ohjelmisto. Kysy lisää eri lisenssivaihtoehdoista!

Suomenkielinen toteutus
Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean Six Sigma -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot muistitikulla, esimerkit ja lomakepohjat.

Sertifiointi
Lean Six Sigma Black Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Black Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.


Kouluttaja:
DI Antti Piirainen, Quality Knowhow Karjalainen Oy
– johtava kouluttaja
– Lean Six Sigma Black Belt
– diplomi-insinööri (tuotantotalous, toimitusketjun johtaminen)
– Insinööri AMK (ympäristöteknologia)

Antista sanottua
– ”Hyvä, kiinnostava kouluttaja! Pidin kovasti Antin sopivasti provosoivasta tavasta herätellä ajatuksia.”
– ”Antti on aivan loistava! Osaava, älykäs ja osallistujat huomioiva.”
– ”Antin asiantuntemus on erinomaisella tasolla.”
– ”Ihana kuunnella ammattilaista, joka on asiastansa innostunut.”
– ”Antti on superhuippuesiintyjä, loistava draaman ja satiirin käyttäjä, aivan fantastinen tyyppi!”
– ”Antin vetämiä koulutuksia voin suositella kaikille!”
– ”Kouluttajaan osallistujat ovat erittäin tyytyväisiä. Kiitosta saavat mm. Piiraisen rautainen kokemus, rentous, innostavuus ja kärsivällisyys selittää vaikeita asioita tarvittaessa yhä uudelleen.”
– ”Lean Six Sigma -koulutus oli erittäin hyödyllinen. Koulutuksen kautta sai uusia näkökulmia asioiden käsittelyyn sekä tilastollista lähestymiskulmaa asioihin. Haluan esittää suuret kiitokset kouluttajalle ammattitaitoisesta avusta.”
– ”Antin tapa kouluttaa ihmisiä on mielestäni loistava. Antilla on paljon tosielämän esimerkkejä annettavaksi, jolloin uudet asiat konkretisoituvat ja ne on helpompi sisäistää. Antti on kouluttajana myös todella innostava!”
– ”Antti on kouluttajana loistava! Hienoa nähdä ihmisiä työssä, josta he selvästi nauttivat. Antin mielenkiinto laatuun ja aiheisiin, joita on hän opettaa, on jatkuvasti läsnä. Inspiroivaa!”
– ”Onneksi ei ollut ns kalvosulkeisia vaan tehtäviä ja opettajan vahva performanssi ja kiinnostus asiaan.”
– ”Tosi hyvä kouluttaja!”
– ”Antin opetus oli timanttia niinkuin aina. En voi muuta kuin suositella lämpimästi kurssia kaikille yhtiössäni.”

OHJELMA

JAKSO 1 (3 päivää)

Laadun ja tuottavuuden kehittämisen perusteet
Lean & Six Sigma
Laatu ja laadun parantaminen
Mitä muutos ja parannus ovat?
Six Sigma ja mihin se perustuu
Kehityksen historiasta
Laadun perusteet, Gurut
Poikkeama – eli laatuteoria

Lean Six Sigma -projektin valinta
Liiketoimintatapauksen valinta
Projektin määrittäminen
Projekti ”Charter”

Johdatus Minitab -ohjelmaan
Minitabin tausta
Minitabissa liikkuminen
Data-analyysien luominen, datan tuominen ohjelmaan, graafien muokkaaminen, datan muokkaaminen

JAKSO 2 (5 päivää)

1. Johdatus Lean Six Sigmaan
2. Six Sigman onnistumisstrategia Y= f(x)
3. Käytännön toteutus ja aikuisen oppiminen
4. Lean -toimintaperiaate ja Toyota Kata, parannus
5. Parannuskohteen ja asiakasvaatimuksen yhteys: SIPOC ja CTQ
6. Prosessin kuvaus ja VSM (Value Stream Mapping)
7. XY-matriisi (C&E -matriisi)
8. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
9. Datan keräys ja näytteenotto
10. Tuotteen mittaussysteemin analysointi
– Variaabelidata
– Attribuuttidata
11. Prosessin suorituskyvyn määritys
12. Prosessin analyysi ja RTY (Rolled Throughput Yield)
13. Prosessin mittaus – mittausvirheen vaikutuksen arviointi
14. Black Belt -projektityö ja vaatimukset sertifikaatille
15. Projektityön suorittaminen ja raportointi

—-

JAKSO 3 (5 päivää)

1. Kertaus viikon 1 aiheista
2. Black Belt -projektien esittely ja analyysi
3. Analyysivaihe ja sen merkitys
4. Tilastomatematiikan keskeinen raja-arvolause
5. Hajonnan analysointi luokkiin ja syihin
6. Hajontojen analyysi – visualisointi ja diagnostisointi
7. Hajontojen analyysi – epänormaalisuuden korjaus
8. Graafinen datan analyysi
9. Multivari -tutkimukset
10. Johdatus tilastolliseen päätöksentekoon
11. Teho ja näytekoko
12. Keskiarvon tilastotestit
13. Varianssin tilastollinen testaus
14. Osuuksien tilastolliset testit
15. Varianssianalyysi – ANOVA
16. Korrelaatio ja regressio
17. Projektityö / kotitehtävä

—-

JAKSO 4 (5 päivää)

1. Kertaus 3 viikon aiheisiin
2. Black Belt -projektien esittely ja analyysi
3. Parannusvaihe ja sen merkitys
4. Johdatus koesuunnitteluun (DoE)
5. Katapulttikoeharjoitus: muuttujien valinta, johdatus tilastolliseen analyysiin ja mallin luomiseen
6. 2K -täyskokeet
– Full-factorial experiments
– Full Factorial DoE Analyysi
7. 2K-p -osittaistekijäkokeet (fractional factorial experiments)
– Osittaistekijäkokeet
– Plackett-Burman -kokeet
– Split-plot -kokeet
8. Näytekoon määrittäminen
9. Satunnaistaminen, lohkominen (blocking) ja keskipisteet (epälineaarisuuden testaus)
10. Usean ulostulon optimointi
11. Hajontakokeet
12. Robust Engineering
– Taguchi -kokeet (Taguchi Array)
13. DoE -suunnittelu
14. Ratkaisu juuriongelmaan, sen valinta, arviointi ja toteutus
15. Projektityö / kotitehtävät / ratkaisut viikon 3 tehtäviin

—-

JAKSO 5 (5 päivää)

1. Kertaus 4 viikon aiheista
2. Johdatus ohjausvaiheeseen
3. Advance regressioanalyysi – Kuinka varmistamme kokeen tuloksen pätevyyden?
4. Epälineaariset 3k-suunnitelmat
5. Vastepintamenetelmät
– RSM Responce Surfase Method
– Sekoitekokeet (Mixture)
6. Ei-ortogonaaliset koesuunnitelmat ja niiden analysointi – A- ja D- optimoidut suunnitelmat
7. Jyrkin nousu ja EVOP-koe
8. Ei-parametrinen tilastotekniikka
9. Toleranssisuunnittelu ja robusti prosessi
10. Ohjaussuunnitelma ja toimintastandardi (Control Plan ja Standard Operating Prosedure)
11. Prosessin ohjaus ja valvonta – Statistical Process Control, SPC
12. SPC
– Laatutaulu, Esivalvontakortti ja Virheen estin menetelmät (Poka-Yoke)
– SPC – Ohjauskortit (Control Charts)
13. Laatujärjestelmät – ISO 9000
14. Design for Six Sigma (DFSS)
15. Six Sigma -projektin ja tulosten arviointi
16. Six Sigma -projektin lopetus, avainopit ja tulevat suunnitelmat
17. Black Belt -sertifikaatin vaatimus ja loppuraportti
18. DoE -tehtävien ratkaisut, 4. jakso
19. DoE -harjoituksia 5. jaksoa varten

—-

Final-jakso (1 päivä)

1. Projektitöiden katselmus
2. Loppuraporttien katselmus
3. Yhteenveto opitusta – Lean Six Sigma ja sen metodi
4. Mitä uutta Lean ja Six Sigma menetelmään?


Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Ajankohta:
1. jakso: vk 6, 05.-06.02.2020
2. jakso: vk 7, 10.-14.02.2020
3. jakso: vk 12, 16.-20.03.2020
4. jakso: vk 19, 04.-08.05.2020
5. jakso: vk 24, 08.-12.06.2020
Final -päivä: 02.09.2020

Lisäksi: Minitab -perusteet 07.02.2020

Koulutukset pidetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus on 23 päivää. Koulutuksen kokonaiskesto on 6 – 7 kk. Koulutus vastaa n. 35 – 45 op ja projektityö n. 15 – 30 op.

Hinta:
9 950 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Koulutusohjelman hintaan sisältyvät:
– Kahvit ja lounaat Sibeliustalossa
– Suomenkielinen koulutusaineisto (n. 3900 sivua)
– Harjoitustiedostot ja lomakkeet sähköisesti muistitikulla
– Suomenkieliset luennot 23 päivää (+ optiot 2 pv)
– Kirja: Antti Piirainen: Vaihtelu
– QKK Lean Six Sigma ja Lean Roadmapit
– Projektin etätuki – QKK:n toimistolla, e-mail & puhelin
– Todistus koulutuksen suorittamisesta
– Black Belt -projektin suorittaneelle myönnetään arvostettu Quality Knowhow Karjalaisen Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.